TVT-taidot

Sivua päivitetään parhaillaan.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Perusopetus

Oppilaan digiosaamisen hyvän osaamisen kuvaukset vuosiluokittain.

1.luokan oppilas

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

Osaan käyttää laitetta huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tiedän henkilökohtaisen käyttäjätunnukseni ja olen harjoitellut sisään- ja uloskirjautumista laitteelle. Osaan avata ja sulkea laitteen oikein. Olen harjoitellut ohjattuna liittymään langattomaan verkkoon.

Olen harjoitellut kosketusnäytön käyttöä. Olen tutustunut näppäimistön käyttöön.

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle. Olen harjoitellut kirjautumaan O365 -ympäristöön.

1.3 Tuottaminen 

Olen harjoitellut tiedoston tallentamista ja nimeämistä pilvipalvelussa. Olen harjoitellut käyttämään digitaalista oppimateriaalia.

Olen harjoitellut oman tuotokseni esittämistä.

Olen harjoitellut havaintojen tekemistä ja tallentamista digitaalisten välineiden avulla.

Olen harjoitellut laitteen kameran käyttöä kuvaamiseen ja videokuvaamiseen. Olen tutustunut puheen ja äänen nauhoittamiseen. Olen tutustunut kuvan muokkaamiseen. Olen harjoitellut oman digitaalisen tuotoksen tekemistä.

Olen harjoitellut tekstin tuottamista. Olen harjoitellut isojen alkukirjainten ja lopetusmerkkien käyttöä. Olen harjoitellut tekemään sanavälejä kirjoitukseeni.

Olen tutustunut ohjelmointiin ja robotiikkaan.

2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Turvallinen toiminta 

Tiedän, miten digilaitteella työskennellään turvallisesti.

Tiedän, että voin kysyä aikuiselta digiympäristöissä eteen tulevista sisällöistä.

Osaan säilyttää ja käyttää käyttäjätunnustani ja salasanaani turvallisesti, enkä anna niitä muiden käyttöön. Muistan kirjautua laitteelta ja sovelluksista ulos.

Tiedän, että en voi julkaista mitä vain ja että julkaisut jäävät verkkoon.

Olen tutustunut käyttämieni mediasisältöjen ikärajamerkintöihin ja tiedän, mikä merkitys ikärajoilla on.

2.2 Vastuullinen toiminta 

Harjoittelen toimimaan sovitusti laitteilla ja digitaalisissa ympäristöissä. Harjoittelen palautteen vastaanottamista. Harjoittelen toimimaan siten, etten loukkaa toisia.

Otan kuvia ja videoita ohjeiden mukaisesti. Olen tutustunut tekijänoikeuksiin.

Olen tutustunut yhdessä työskentelyyn ja antamaan palautetta sähköisessä ympäristössä.

Olen tutustunut arvioimaan käytettävän tiedon luetettavuutta ja tunnistan mainoksen.

2.3 Ergonomia 

Muistan pitää taukoja työskennellessäni. Tiedän hyviä työasentoja. Osaan ohjatusti säätää laitteen asetuksia tarpeen mukaan (esimerkiksi näytön kirkkaus, äänenvoimakkuus).

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta 

Olen tutustunut ohjatusti tiedonhakuun verkossa. Olen harjoitellut ohjatusti käyttämään löytämääni tietoa.

Tiedän, että digitaalisessa ympäristössä kaikki tieto tai kuvat eivät ole aitoja.

Olen tutustunut havaintojen taltioimiseen digitaalisesti.

Olen tutustunut monimuotoisten tekstien tuottamiseen.

3.2 Tutkiva työskentely 

Olen tutustunut pienten tutkimusten tekemiseen teknologiaa hyödyntäen.

3.3 Luova työskentely 

Olen harjoitellut toteuttamaan omia ideoitani digitaalisissa ympäristöissä.

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys 

Olen harjoitellut ohjatusti vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä.

Olen harjoitellut lähettämään viestejä digitaalisessa ympäristössä. Osaan soittaa ja vastata puheluun tai videopuheluun.

Harjoittelen toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisessa ympäristössä. Osaan kertoa aikuiselle, jos törmään sopimattomaan käyttäytymiseen.

2. luokan oppilas

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot

Käytän laitetta huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tiedän henkilökohtaisen tunnukseni ja osaan sisään- ja uloskirjautumisen laitteelle. Osaan avata ja sulkea laitteen oikein.  Olen opettajan ohjaamana harjoitellut liittymään langattomaan verkkoon.

Osaan käyttää näppäimistöä. Osaan käyttää kosketusnäyttöä. Olen harjoitellut ohjatusti näppäintaitoja.

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

1.2.1 Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle. Olen harjoitellut kirjautumaan O365 -ympäristöön.

1.2.2 Löydän tarvittavat sovellukset laitteelta. Osaan avata ja sulkea sovelluksia, ja siirtyä sovelluksesta toiseen.   Osaan antaa sovelluksille ohjatusti oikeuksia tarpeen mukaan (kamera, mikrofoni).

1.3 Tuottaminen

Osaan tallentaa ja nimetä tiedoston pilvipalvelussa. Olen käyttänyt digitaalista oppimateriaalia.

Olen harjoitellut oman tuotokseni esittämistä.

Olen harjoitellut havaintojen tekemistä ja tallentamista digitaalisten välineiden avulla.

Osaan ottaa kuvia ja videokuvaa laitteella. Olen nauhoittanut puhetta ja ääntä. Olen tutustunut kuvan muokkaamiseen. Olen harjoitellut oman digitaalisen tuotoksen tekemistä.

Olen harjoitellut tekstin tuottamista. Osaan kirjoittaa virkkeitä, käyttää isoa alkukirjainta ja lopetusmerkkiä ohjeiden mukaisesti. Olen harjoitellut käyttämään sanavälejä ja kappalejakoa.

Olen harjoitellut ohjelmointia ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.

2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Turvallinen toiminta 

Tiedän, miten digilaitteella työskennellään turvallisesti.

Tiedän, että voin kysyä aikuiselta digiympäristöissä eteen tulevista sisällöistä.

Osaan säilyttää ja käyttää käyttäjätunnustani ja salasanaani turvallisesti. Muistan kirjautua laitteelta ja sovelluksista ulos.

Tiedän, että en voi julkaista mitä vain ja että julkaisut jäävät verkkoon.

Olen tutustunut käyttämieni mediasisältöjen ikärajamerkintöihin ja tiedän, mikä merkitys ikärajoilla on.

2.2 Vastuullinen toiminta 

Opettelen toimimaan sovitusti laitteilla ja digitaalisissa ympäristöissä. Harjoittelen palautteen vastaanottamista. Harjoittelen toimimaan siten, etten loukkaa toisia.

Otan kuvia ja videoita ohjeiden mukaisesti. Olen tutustunut tekijänoikeuksiin.

Olen harjoitellut yhdessä työskentelyä ja palautteen antamista sähköisessä ympäristössä.

Olen harjoitellut arvioimaan käyttämäni tiedon luetettavuutta ja tunnistan mainoksen.

2.3 Ergonomia 

Muistan pitää taukoja työskennellessäni. Tiedän hyviä työasentoja. Harjoittelen hyvää kirjoitusasentoa sähköisissä ympäristöissä.

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta 

Olen ohjatusti harjoitellut tiedonhakua. Olen harjoitellut käyttämään löytämääni tietoa.

Tiedän, että digitaalisessa ympäristössä kaikki tieto tai kuvat eivät ole aitoja.

Olen harjoitellut havaintojen taltioimista digitaalisesti.

Olen harjoitellut monimuotoisten tekstien tuottamista.

3.2 Tutkiva työskentely 

Olen harjoitellut pienten tutkimusten tekemiseen teknologiaa hyödyntäen.

3.3 Luova työskentely

Olen harjoitellut toteuttamaan omia ideoitani digitaalisissa ympäristöissä.

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys  

Olen harjoitellut vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä.

Osaan lähettää viestejä digitaalisessa ympäristössä. Osaan soittaa ja vastata puheluun tai videopuheluun.

Harjoittelen toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisessa ympäristössä. Osaan kertoa aikuiselle, jos törmään sopimattomaan käyttäytymiseen.

4.2 Osallisuus 

Olen tutustunut ohjatusti osallistumaan sähköiseen kyselyyn tai keskusteluun.

3. luokan oppilas

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.

Olen opettajan ohjaamana liittänyt laitteen langattomaan verkkoon.  Osaan ohjatusti muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia.

Tiedän, mikä on internet ja mikä on selain.

Olen harjoitellut työskentelemään ohjeiden mukaisesti digitaalisissa ympäristöissä.

Olen harjoitellut kosketuslevyn ja näppäimistön käyttöä. Olen ohjatusti harjoitellut kymmensormijärjestelmän käyttöä.

1.2 Toiminta eri ympäristöissä 

Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle ja O365 -ympäristöön. Osaan ohjatusti ladata ja tallentaa tiedostoja pilvipalveluun.

Löydän opettajan ohjaamana tarvittavat sovellukset. Osaan avata ja sulkea sovelluksia, ja osaan ohjatusti siirtyä ikkunasta toiseen.

Olen harjoitellut sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista ohjeiden mukaisesti. Olen harjoitellut tiedostojen jakamista.

Olen harjoitellut täyttämään sähköisen kokeen, kyselyn tai lomakkeen.

Olen harjoitellut käyttämään sähköistä oppimisympäristöä ja digitaalista oppimateriaalia ohjeiden mukaisesti. Olen harjoitellut antamaan sovelluksille oikeuksia.

Osaan ohjatusti seurata oppimiseni edistymistä.

1.3 Tuottaminen

Olen tutustunut Windows-laitteen kansiorakenteeseen. Olen harjoitellut kansion ja tiedoston luomista, tallentamista sekä nimeämistä.

Osaan ohjatusti tallentaa tiedostoja pilvipalveluun. Olen harjoitellut tiedostojen jakamista ohjeiden mukaisesti.

Olen harjoitellut kuvaamista, videokuvaamista ja puheen sekä äänen nauhoittamista. Olen tutustunut kuvien, videoiden ja äänen muokkaamiseen.

Olen harjoitellut video- ja kuvaprojektin tekemistä.

Olen tutustunut yksinkertaisen animaation tekemiseen.

Olen harjoitellut tekstin tuottamista ja muokkaamista digitaalisissa ympäristöissä. Olen tutustunut monimuotoisen tuotoksen tekemiseen.

Olen tutustunut taulukkolaskentaohjelman käyttöön.

Olen harjoitellut tekemään ja muokkaamaan digitaalista esitystä ohjeiden mukaisesti.

Olen tutustunut yhteisen tiedoston työstämiseen digitaalisessa ympäristössä. Olen harjoitellut kommentointityökalun käyttöä.

Olen tutustunut laitteella piirtämiseen ja suunnitteluun.

Olen tutustunut ohjelmointiin graafisessa ohjelmointiympäristössä ja robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.

2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Turvallinen toiminta

Harjoittelen toimimaan vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä ja noudatan tietoturvan periaatteita työskentelyssäni. Tiedän, ettei omia tietoja kannata luovuttaa verkossa ilman harkintaa.

Tiedän, että digitaalisissa ympäristöissä kaikki henkilöt, tieto ja kuvat eivät ole aitoja. Olen tutustunut erilaisiin verkkohuijausyrityksiin ja tiedän, että tarvittaessa kerron niistä aikuiselle.

Osaan oman salasanani ja tiedän, että sitä ei tule antaa muiden käyttöön.  Tiedän, miten laitteelle ladataan uudet päivitykset.

2.2 Vastuullinen toiminta

Olen tutustunut tekijänoikeuksien periaatteisiin, ja tiedän, että voin käyttää vain luvallista materiaalia töissäni. Osaan ohjatusti hakea kuvahaulla kuvia työtäni varten.

Olen harjoitellut toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisissa ympäristöissä.

Olen tutustunut vastuulliseen viestintään ja palautteen antamiseen.

Olen harjoitellut lähteiden käyttöä ja niiden merkintää ohjeiden mukaisesti. Tiedän, että kaikki lähteet eivät ole luotettavia.

2.3 Ergonomia

Olen tutustunut ergonomiseen työskentelyasentoon ja pyrin työskentelemään sen mukaisesti laitteella. Muistan pitää taukoja toimiessani laitteella.

Osaan ohjatusti säätää näytön asetuksia ja laitteen äänenvoimakkuutta.

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta

Osaan hakea ohjatusti tietoa internetistä hakukoneella.

Olen harjoitellut käyttämieni lähteiden luotettavuuden arviointia opettajan ohjaamana.

Olen tutustunut erilaisiin tapoihin järjestää, luokitella ja esittää tietoa.

Olen tutustunut kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota sisältävän tuotoksen tuottamiseen itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä. Olen harjoitellut oman tuotoksen muokkaamista palautteen perusteella.

3.2 Tutkiva työskentely

Olen tehnyt ohjatusti teknologiaa hyödyntävän tutkimuksen. Olen tutustunut käyttämään digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä.

3.3 Luova työskentely

Olen tutustunut erilaisiin tapoihin tuottaa omia sisältöjä luovan työskentelyn digitaalisissa ympäristöissä.

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys  

Olen tutustunut vuorovaikutuksellisiin toimintoihin digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi Teams: puhelut, viestit, keskustelut, ”tykkäykset”).

Osaan toimia etäkokouksessa tarkoituksenmukaisesti.

Olen harjoitellut ottamaan vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä. Jaan osaamistani ja autan muita.

4.2 Osallisuus 

Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä.

4. luokan oppilas

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.

Olen opettajan ohjaamana liittänyt laitteen langattomaan verkkoon.  Osaan ohjatusti muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia.

Osaan käyttää selainta. Olen ohjatusti harjoitellut siirtämään tiedostoja eri laitteiden välillä.

Olen harjoitellut työskentelemään vaiheittaisten ohjeiden mukaisesti digitaalisissa ympäristöissä.

Osaan kosketuslevyn ja näppäimistön käytön. Olen vahvistanut kymmensormijärjestelmän käyttöä.

1.2 Toiminta eri ympäristöissä 

Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle ja O365 -ympäristöön.

Löydän laitteelta tarvittavat sovellukset. Osaan avata ja sulkea sovelluksia, ja siirtyä ikkunasta toiseen.

Olen harjoitellut sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista ohjeiden mukaisesti. Olen harjoitellut tiedostojen jakamista.

Olen harjoitellut täyttämään sähköisen kokeen, kyselyn tai lomakkeen.

Olen harjoitellut käyttämään sähköistä oppimisympäristöä ja digitaalista oppimateriaalia ohjeiden mukaisesti. Olen harjoitellut antamaan sovelluksille oikeuksia.

Osaan ohjatusti seurata oppimiseni edistymistä.

1.3 Tuottaminen 

Osaan luoda ja nimetä kansion sekä tiedoston laitteelle tai pilvipalveluun.

Osaan käyttää pilvipalveluympäristöä ohjeiden mukaisesti. Olen harjoitellut tiedostojen jakamista.

Olen harjoitellut kuvaamista, videokuvaamista ja puheen sekä äänen nauhoittamista. Olen harjoitellut kuvien, videoiden ja äänen muokkaamista.

Olen harjoitellut video- ja kuvaprojektin tekemistä.

Olen tutustunut animaation tekemiseen.

Olen tuottanut ja muokannut tekstiä digitaalisissa ympäristöissä. Olen harjoitellut monimuotoisen tuotoksen tekemistä.

Olen harjoitellut taulukkolaskentaohjelman käyttöä. Olen tutustunut diagrammin tekemiseen ohjeiden mukaisesti.

Olen harjoitellut tekemään ja muokkaamaan digitaalista esitystä ohjeiden mukaisesti.

Olen harjoitellut yhteisen tiedoston työstämistä digitaalisessa ympäristössä. Olen harjoitellut kommentointityökalun käyttöä.

Olen tutustunut laitteella piirtämiseen ja suunnitteluun.

Olen harjoitellut ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.

2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Turvallinen toiminta

Harjoittelen toimimaan vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä ja noudatan tietoturvan periaatteita työskentelyssäni. Tiedän, ettei omia tietoja kannata luovuttaa verkossa ilman harkintaa.

Tiedän, että digitaalisissa ympäristöissä kaikki henkilöt, tieto ja kuvat eivät ole aitoja. Olen tutustunut erilaisiin verkkohuijausyrityksiin ja tiedän, että tarvittaessa kerron niistä aikuiselle.

Osaan oman salasanani ja tiedän, että sitä ei tule antaa muiden käyttöön. Olen harjoitellut vaihtamaan salasanan ohjatusti.

Olen harjoitellut tuottamaan ohjatusti tietoa verkkoon.

Olen tutustunut käyttämieni palveluiden ikärajoihin ja ikärajojen tarkoitukseen.  Olen tutustunut erilaisten digitaalisten sisältöjen vaikutukseen itseeni ja valitsemaan omaa hyvinvointiani edistäviä sisältöjä.

2.2 Vastuullinen toiminta 

Olen harjoitellut toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisissa ympäristöissä. Tiedän, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia niistä on.

Olen harjoitellut tekijänoikeuden periaatteita, ja tiedän, että voin käyttää vain luvallista materiaalia töissäni.

Olen harjoitellut ohjatusti vastuullista viestintää ja palautteen antamista.

Olen harjoitellut lähteiden käyttöä ja niiden merkintää ohjeiden mukaisesti. Tunnistan erilaisia tekstejä digitaalisissa ympäristöissä. Tiedän, että kaikki lähteet eivät ole luotettavia.

2.3 Ergonomia 

Olen harjoitellut ergonomista työskentelyasentoa ja pyrin työskentelemään sen mukaisesti laitteella. Muistan pitää taukoja toimiessani laitteella.

Olen harjoitellut säätämään näytön asetuksia ja laitteen äänenvoimakkuutta.

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta

Osaan ohjatusti etsiä tietoa hakukoneen avulla esitelmää tai kirjoitelmaa varten. Olen harjoitellut tekemään tarkennettuja hakuja.

Olen harjoitellut käyttämieni lähteiden luotettavuuden arviointia.

Olen harjoitellut ohjatusti järjestämään, luokittelemaan ja esittämään tietoa.

Olen harjoitellut monimediaisen tuotoksen tekemistä itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä. Olen harjoitellut oman tuotoksen muokkaamista palautteen perusteella.

3.2 Tutkiva työskentely

Olen tutustunut karttasovelluksen käyttöön.

Olen harjoitellut tekemään teknologiaa hyödyntävän tutkimuksen ja käyttämään digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä.

3.3 Luova työskentely

Olen harjoitellut erilaisia tapoja tuottaa omia sisältöjä luovan työskentelyn digitaalisissa ympäristöissä.

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys 

Tiedän, mitä sosiaalinen media tarkoittaa ja tiedän siihen liittyviä sääntöjä. Olen harjoitellut käytössä olevien sovellusten vuorovaikutusta tukevia toimintoja (esimerkiksi Teams: puhelut, viestit, keskustelut, ”tykkäykset”).

Olen harjoitellut kirjoittamaan sähköpostia hyvien tapojen mukaisesti. Osaan lähettää ja vastata sähköpostiin. Osaan toimia etäkokouksessa tarkoituksenmukaisesti.

Olen harjoitellut ottamaan vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä. Jaan osaamistani ja autan muita.

4.2 Osallisuus 

Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä.

5. luokan oppilas

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.

Osaan liittää laitteen langattomaan verkkoon ja muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia tarpeen mukaan.

Olen digitaalisissa ympäristöissä harjoitellut työskentelemään vaiheittaisten ohjeiden mukaisesti ja kokeillut itse laatia ohjeita.

Osaan näppäimistön käytön kahdella kädellä.

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle ja O365 -ympäristöön.

Osaan tehdä sähköisiä tehtäviä ja palauttaa ne ohjatusti. Osaan jakaa tiedostoja ohjeiden mukaisesti.

Olen tutustunut käytössä olevaan oppilashallintajärjestelmään.

Olen täyttänyt sähköisen kokeen, kyselyn tai lomakkeen.

Olen harjoitellut käyttämään sähköistä oppimisympäristöä ja digitaalista oppimateriaalia.

Osaan ohjatusti seurata oppimiseni edistymistä.

1.3 Tuottaminen 

Osaan ohjatusti etsiä laitteelle tai pilvipalveluun kansioon tallennetun tiedoston, nimetä sen uudelleen ja poistaa sen.

Osaan käyttää pilvipalveluympäristöä ja tallentaa tiedostoja. Osaan ohjatusti pitää pilvipalveluympäristöni järjestyksessä. Osaan jakaa dokumentteja pilvipalveluympäristössä ohjeiden mukaisesti.

Olen harjoitellut kuvaamista, videokuvaamista ja äänen nauhoittamista. Osaan kuvan muokkaamisen ja videon editoinnin perusteet.

Olen osallistunut video- ja kuvaprojektin tekemiseen.

Olen harjoitellut animaation tekemistä.

Osaan tuottaa ja muokata tekstiä digitaalisissa ympäristöissä. Olen harjoitellut dokumentin ulkoasun muokkaamista ohjeiden mukaan. Olen harjoitellut monimuotoisen tuotoksen tekemistä.

Olen harjoitellut taulukkolaskentaohjelman käyttöä ja diagrammin tekemistä. Olen tutustunut laskentataulukon tekemiseen ohjeiden mukaisesti.

Osaan ohjatusti tehdä digitaalisia esityksiä. Osaan tuottaa ja muokata dokumentteja.

Osaan ohjatusti työstää jaettua tiedostoa ja käyttää kommentointityökalua. Olen harjoitellut luomaan ja käyttämään ryhmätyökansiota.

Olen harjoitellut laitteella piirtämistä ja suunnittelua. Osaan ohjatusti 3D-mallintaa.

Olen harjoitellut ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.

2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Turvallinen toiminta 

Osaan toimia vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä ja noudattaa tietoturvan periaatteita työskentelyssäni. Tiedän, ettei omia tietoja kannata luovuttaa verkossa ilman harkintaa.

Tiedän, että digitaalisissa ympäristöissä kaikki henkilöt, tieto ja kuvat eivät ole aitoja. Osaan ottaa ruutukaappauksen ja tallentaa sen todistusaineistoksi. Tunnistan seksuaalisen houkuttelun ja osaan kertoa siitä turvalliselle aikuiselle. Osaan tunnistaa verkkohuijausyrityksiä (urkintaa, sähköpostihuijaus, arvontahuijaus).

Ymmärrän salasanan yksityisyyden merkityksen ja osaan vaihtaa sen tarvittaessa.

Olen harjoitellut tuottamaan ohjatusti tietoa verkkoon.

Olen tutustunut käyttämieni palveluiden ikärajoihin. Tiedän, miten digitaaliset sisällöt vaikuttavat itseeni ja millaiset sisällöt edistävät omaa hyvinvointiani.

2.2 Vastuullinen toiminta

Olen harjoitellut toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisissa ympäristöissä. Tiedän, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia niistä on.

Ymmärrän tekijänoikeuksien merkityksen. Kunnioitan tekijänoikeuksia ja merkkisten käyttämäni lähteet. Osaan käyttää CC-merkittyjä aineistoja.

Olen harjoitellut vastuullista viestintää ja palautteen antamista.

Olen harjoitellut etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla, ja osaan ohjatusti merkitä käyttämäni lähteet.

2.3 Ergonomia

Tunnistan ergonomisen työskentelyasennon ja pyrin työskentelemään sen mukaisesti laitteella. Muistan pitää taukoja toimiessani laitteella.

Osaan ohjatusti säätää näytön asetuksia ja laitteen äänenvoimakkuutta. Olen tutustunut sopivaan työskentelyvalaistukseen.

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta 

Osaan hakea tietoa monipuolisesti internetistä hakukoneella ja osaan tehdä tarkennettuja hakuja.

Osaan ohjatusti arvioida käyttämieni tietolähteiden luotettavuutta.

Olen harjoitellut ohjatusti järjestämään, luokittelemaan ja esittämään tietoa.

Olen harjoitellut monimediaisen tuotoksen tekemistä itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä. Olen harjoitellut oman tuotoksen muokkaamista palautteen perusteella.

3.2 Tutkiva työskentely 

Olen harjoitellut käyttämään ohjatusti karttasovellusta.

Olen ohjatusti suunnitellut teknologiaa hyödyntävän tutkimuksen ja käyttänyt digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä. Olen harjoitellut valitsemaan sopivan välineen tutkivaan työskentelyyn.

3.3 Luova työskentely 

Osaan ohjatusti käyttää erilaisia luovan työskentelyn ympäristöjä oman ajattelun näkyväksi tekemiseen.

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys 

Olen harjoitellut yhteistyön tekemistä ja palautteen antamista digitaalisessa ympäristössä. Olen harjoitellut käytössä olevien sovellusten käyttö yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma).

Olen harjoitellut kirjoittamaan sähköpostia hyvien tapojen mukaisesti. Osaan lähettää ja vastata sähköpostiin. Osaan lukea liitetiedoston.  Osaan toimia etäkokouksessa tarkoituksenmukaisesti.

Olen harjoitellut ottamaan vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä. Jaan osaamistani ja autan muita.

4.2 Osallisuus 

Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä. Osaan keskustella asiallisesti digitaalisissa ympäristöissä. Osaan toteuttaa ideoita digitaalisilla laitteilla yksin ja yhdessä.

6. luokan oppilas

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.

Osaan liittää laitteen langattomaan verkkoon ja muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia tarpeen mukaan.

Osaan käyttää teknologiaan liittyviä käsitteitä ja tunnistan yleisimpiä tiedostoformaatteja ja niiden päätteitä. Osaan käyttää selainta. Olen ohjatusti harjoitellut siirtämään tiedostoja eri laitteiden välillä.

Osaan laatia ja noudattaa vaiheittaisia ohjeita digitaalisissa ympäristöissä toimiessani.

Osaan näppäimistön käytön sujuvasti kahdella kädellä.

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Osaan toimia itsenäisesti sähköisessä oppimisympäristössä. Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle ja O365 -ympäristöön.

Osaan tehdä ja palauttaa sähköisiä tehtäviä. Osaan jakaa tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle.

Olen tutustunut käytössä olevaan oppilashallintajärjestelmään.

Olen täyttänyt sähköisen kokeen, kyselyn tai lomakkeen.

Olen työskennellyt verkko-oppimisympäristöissä ja käyttänyt digitaalista oppimateriaalia.

Osaan ohjatusti seurata oppimiseni edistymistä.

1.3 Tuottaminen 

Osaan etsiä laitteelle tai pilvipalveluun kansioon tallennetun tiedoston, nimetä sen uudelleen ja poistaa sen.

Osan käyttää pilvipalveluympäristöä ja tallentaa tiedostoja. Osaan pitää pilvipalveluympäristöni järjestyksessä. Osaan jakaa tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle.

Osaan tuottaa ja muokata kuvaa, ääntä ja videota.

Osaan tehdä lyhyen elokuvaprojektin.

Osaan tehdä ohjatusti animaation.

Osaan tuottaa ja muokata tekstiä sujuvasti digitaalisissa ympäristöissä. Osaan muokata dokumentin ulkoasua ohjeiden mukaisesti. Osaan tehdä monimuotoisen tuotoksen.

Olen harjoitellut taulukkolaskentaohjelman käyttöä ja diagrammin tekemistä. Olen tutustunut laskentataulukon tekemiseen ohjeiden mukaisesti.

Osaan tehdä digitaalisia esityksiä. Osaan tuottaa ja muokata dokumentteja.

Osaan työskennellä jaetussa tiedostossa digitaalisessa ympäristössä. Osaan käyttää kommentointityökalua.  Osaan luoda ja käyttää ryhmätyökansiota.

Osaan ohjatusti piirtää ja suunnitella laitteella. Osaan ohjatusti 3D-mallintaa.

Olen harjoitellut ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.

2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Turvallinen toiminta 

Osaan toimia vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä ja noudattaa tietoturvan periaatteita työskentelyssäni. Tiedän, ettei omia tietoja kannata luovuttaa verkossa ilman harkintaa. Tiedostan, että toiminnastani jää digitaalinen jalanjälki.

Tiedän, että digitaalisissa ympäristöissä kaikki henkilöt, tieto ja kuvat eivät ole aitoja. Osaan ottaa ruutukaappauksen ja tallentaa sen todistusaineistoksi. Tunnistan seksuaalisen houkuttelun ja osaan kertoa siitä turvalliselle aikuiselle. Osaan tunnistaa verkkohuijausyrityksiä (urkintaa, sähköpostihuijaus, arvontahuijaus).

Olen harjoitellut tuottamaan ohjatusti tietoa verkkoon.

Osaan valita omaa hyvinvointiani edistäviä digitaalisia sisältöjä.

2.2 Vastuullinen toiminta 

Osaan noudattaa hyviä käytöstapoja ja sääntöjä toimiessani digitaalisissa ympäristöissä. Tiedän, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla.

Ymmärrän tekijänoikeuksien merkityksen. Kunnioitan tekijänoikeuksia ja merkitsen käyttämäni lähteet. Osaan käyttää CC-merkittyjä aineistoja.

Osaan ottaa vastuuta omasta viestinnästäni ja osaan antaa palautetta digitaalisessa ympäristössä.  (O365-ympäristö).

Osaan hyödyntää lähdeviitteitä luontevana osana omia esitelmiäni ja kirjoitelmiani.

2.3 Ergonomia 

Ymmärrän hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksen terveydelle, ja pyrin työskentelemään niiden mukaisesti laitteella. Harjoittelen tavoitteiden asettamista omalle työskentelylleni.

Osaan säätää näytön asetuksia ja laitteen äänenvoimakkuutta.

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta 

Osaan hakea tietoa monipuolisesti internetistä hakukoneella ja tiedän, mistä löydän vapaasti käytettävää sisältöä.

Osaan arvioida hakemieni tietolähteiden luotettavuutta ja laatueroja.

Osaan ohjatusti järjestää, luokitella ja esittää tietoa.

Osaan tehdä monimediaisen tuotoksen itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä. Osaan muokata omaa tuotosta palautteen perusteella.

3.2 Tutkiva työskentely 

Olen harjoitellut käyttämään karttasovellusta.

Osaan suunnitella teknologiaa hyödyntävän tutkimuksen ja käyttänyt digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä. Osaan valita sopivan välineen tutkivaan työskentelyyn.

3.3 Luova työskentely 

Osaan ohjatusti käyttää erilaisia luovan työskentelyn ympäristöjä oman ajattelun näkyväksi tekemiseen ja osaan ehdottaa työhöni tarkoituksenmukaisen ympäristön käyttöä.

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys  

Osaan tehdä yhteistyötä ja antaa toiselle oppilaalle palautetta digitaalisessa ympäristössä. Osaan käyttää käytössä olevia sovelluksia oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma).

Olen harjoitellut kirjoittamaan sähköpostia hyvien tapojen mukaisesti. Osaan lähettää ja vastata sähköpostiin yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. Olen harjoitellut liittämään tiedostoja ja luomaan linkkejä. Osaan toimia etäkokouksessa tarkoituksenmukaisesti.

Osaan ottaa vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä. Jaan osaamistani ja autan muita.

4.2 Osallisuus 

Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä vastuullisen työskentelyn mukaisesti. Osaan keskustella asiallisesti digitaalisissa ympäristöissä. Osaan toteuttaa ideoita digitaalisilla laitteilla yksin ja yhdessä.

7. luokan oppilas

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot  

Harjoittelen tallentamaan tiedoston nimellä ja löytämään tarvitsemani tiedostot pilvipalvelussa.

Osaan ohjatusti valita työhön soveltuvan tiedostomuodon, esimerkiksi Word-tiedoston kirjoitelmaan ja PowerPoint  -esityksen projektityöhön. Harjoittelen käyttämään oikeita käsitteitä puheessani (sovellus, tiedosto, tiedostomuoto, käyttöjärjestelmä, näyttö, hiiri, näppäimistö, virtajohto, usb-liitäntä, internet).

Osaan valita käyttötarkoitukseen sopivan tiedostoformaatin esimerkiksi kuville (.jpeg, .png, .gif), ääni (.wav, .mp3) ja video (mp3, avi, mov).

Jatkan kymmensormijärjestelmän käytön harjoittelua. Harjoittelen käyttämään tarvitsemiani erikoismerkkejä ja pikanäppäinkomentoja (ctrl+a, ctrl+C, ctrl+V, ctrl+X, ctrl+Z, ctrl+F, Ctrl+L, Windows+L).

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Osaan kirjautua koulun oppimisympäristöihin. Osaan ohjatusti käyttää erilaisia päätelaitteita ja palveluita sekä osaan siirtää sisältöjä niiden välillä (esimerkiksi mobiililaitteesta tietokoneelle tai pilvipalveluun).

Osaan käyttää sähköisiä työympäristöjä. Hallitsen ohjattuna materiaalin jakamisen ja julkaisemisen eri tavoilla käytössä olevissa ympäristöissä.

Harjoittelen käyttämään Wilmaa osana opiskeluani: löydän Wilmasta tietoa läksyistä ja koetuloksista, osaan seurata tuntimerkintöjä sekä lähettää ja lukee viestejä Wilmassa.

Harjoittelen käyttämään monipuolisesti digitaalisten ympäristöjen tuottamisen mahdollisuuksia (esimerkiksi teksti, kuva, ääni, video).

1.3 Tuottaminen 

Osaan ohjatusti tallentaa tiedoston sähköiseen oppimisympäristöön ja löydän tarvitsemani tiedostot oppimisympäristöstä.

Osaan ohjatusti järjestää ja nimetä tiedostoja sekä kansioita loogisella tavalla sekä tietokoneelle että OneDrive-pilvipalveluun. Osaan etsiä laitteelle tallennetun tiedoston kansioista, nimetä sen uudelleen ja poistaa sen.

Osaan ladata opettajan jakaman tiedoston laitteelle ja pilveen. Osaan palauttaa tiedoston sähköisessä oppimisympäristössä.

Harjoittelen sommittelemaan tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan kuvan- ja videonkäsittelyohjelmien monipuolista käyttöä. Harjoittelen tuottamaan animaatioita ja lyhyitä elokuvia.

Olen harjoitellut tuottamaan taulukoita, muotoja ja sivunumeroinnin tekstinkäsittelyohjelmassa (Word).  Osaan kommentoida toisen työtä ja muokata omaa tuotostani kommenttien perusteella. Olen harjoitellut käyttämään valmiita tyylejä. Olen harjoitellut käyttämään tarvitsemiani erikoismerkkejä.

Olen harjoitellut käyttämään tilastollista dataa taulukkolaskentaohjelmassa. Olen harjoitellut käyttämään yleisimpiä funktioita (esim summa, erotus, tulo, osamäärä, prosentti, keskiarvo). Olen tutustunut kaavion tekemiseen ja käyttämiseen.

Olen harjoitellut ohjatusti esitysgrafiikkaohjelman monipuolista käyttöä (esim. PowerPoint, Sway). Olen harjoitellut tuottamaan hyvin jäsenneltyjä esityksiä monipuolisella sisällöllä (esim. teksti, kuva, ääni, video). Olen harjoitellut animaatioiden ja siirtymien käyttöä osana monimediaista esitystä. Olen harjoitellut yhteenvedon koostamista esitelmään PowerPoint-ohjelmalla. Olen harjoitellut tekemään esitysmuistiinpanot.

Olen harjoitellut tuottamisprosessiin osallistumista digitaalisessa ympäristössä jaetussa tiedostossa, jossa oppilaat työstävät tiedostoa yhdessä. Olemme harjoitelleet muokkaamaan tuotosta opettajan tai muiden oppilaiden palautteen perusteella.

Harjoitellaan piirtämään ja suunnittelemaan laitteella. Harjoitellaan 3D-mallintamista.

Olen harjoitellut ohjelmointia graafisessa ympäristössä. Olen tutustunut tekstipohjaiseen ohjelmointiin kirjoittamalla koodia. Olen harjoitellut ohjaamaan robottia graafisessa ympäristössä.

2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Turvallinen toiminta 

Harjoittelen turvallista työskentelyä digitaalisessa ympäristössä henkilökohtaisilla tunnuksillani ja salasanallani. Harjoittelen toimimaan itsenäisesti, vastuullisesti ja ikärajoja noudattaen. Harjoittelen evästeiden asetusten muuttamista ja löytämään sivuhistoriani. Tunnistan joitakin tietoturvariskejä (esimerkiksi hakkerit, virukset, huolimattomuus). Tutustun GDPR -tietosuoja-asetukseen.

Osaan antaa muokkaus- ja lukuoikeuksia tiedostoihini (esimerkiksi opettaja, työpari) ja osaan myös muuttaa näitä asetuksia tarvittaessa.

Harjoittelen arvioimaan digisisältöjen vaikutusta omaan hyvinvointiini, ja osaan tehdä muutoksia esimerkiksi ruutuaikaani.

2.2 Vastuullinen toiminta 

Tutustun tekijänoikeuslakiin ja sen rikkomisen seuraamuksiin. Harjoittelen noudattamaan tekijänoikeuksia omissa tuotoksissani. Harjoittelen CC-lisenssöidyn materiaalin käyttöä. Tutustun hakumoottorien ja tietokantojen toimintaan.

Harjoittelen hakukoneiden ja tietokantojen käyttöä. Harjoittelen arvioimaan lähteen luotettavuutta. Osaan merkitä käyttämäni lähteet ohjeiden mukaisesti.

Ymmärrän ja huomioin valintojeni vaikutuksen kestävään tulevaisuuteen (ilmastopäästöjen vähentäminen, raaka-aineiden säästäminen, kierrättäminen). Tunnistan teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä (esim. kansainväinen yhteistyö, verkostoituminen, ammatillinen kehittäminen, ideoiden varastaminen, tallennettujen asioiden saaminen pois). Tiedän, millaista sisältöä saa ja kannattaa julkaista verkossa.

2.3 Ergonomia 

Ymmärrän ergonomisen työskentelyn periaatteet ja harjoittelen käyttämään niitä työskentelyssäni. Osaan työskennellä tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä (työn tauottaminen, väsymyksen tunnistaminen, välijumppa).

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta 

Harjoittelen vaihtamaan hakukoneen asetuksia ohjeiden mukaisesti. Osaan hakea työhöni esimerkiksi tietoa ja kuvia kuvahaulla tekijänoikeudet huomioiden.

Harjoittelen ohjatusti hakemaan tietoa eri lähteistä asiasanojen avulla. Harjoittelen arvioimaan löytämäni tiedon merkitystä ja käyttökelpoisuutta sekä vertailemaan eri lähteiden luotettavuutta. Harjoittelen tuottamaan tietoa usean eri lähteen avulla.

Olen harjoitellut löytämään ja esittämään ohjatusti tutkimukseen perustuvaa tietoa. Olen harjoitellut käsitekarttojen ja infograafien tekemistä. Olen harjoitellut suurten tietoaineistojen jäsentämistä taulukkoon. Harjoittelen ymmärtämään ilmiöitä tekemällä havaintoja ja päätelmiä ilmiöstä opetusvideoiden ja muiden simulaatioiden avulla.

Olen harjoitellut esittämään tietoa eri tavoilla. Osaan ohjatusti valita tarkoituksenmukaisen tavan esittää tietoa.

3.2 Tutkiva työskentely 

Olen harjoitellut tekemään digitaalisia ympäristöjä hyödyntävä tutkimus. Osaan käsitellä ohjatusti kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä.

3.3 Luova työskentely 

Osaan ohjatusti käyttää erilaisia luovan työskentelyn ympäristöjä oman ajattelun näkyväksi tekemiseen ja itseni ilmaisemiseen.

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys 

Olen harjoitellut käyttämään vuorovaikutusta tukevia digitaalisen ympäristön mahdollisuuksia yhteisöllisyyttä rakentavasti.  Olen harjoitellut yhteystyön tekemistä ja palautteen antamista toiselle oppilaalle digitaalisessa ympäristössä. Harjoittelen käyttämään käytössä olevia sovelluksia oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma). Olen harjoitellut sähköpostin ja muiden viestintävälineiden käyttöä asiallisella tavalla. Tiedän, kuinka toimia, jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia, jonka julkaisuun en ole antanut suostumustani.

4.2 Osallisuus 

Harjoittelen antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta opettajilta ja muilta oppilailta yhteisöllisissä digitaalisissa ympäristöissä. Harjoittelen osallistumaan aktiivisesti ja rakentavalla tavalla verkkoryhmätyöskentelyyn. Harjoittelen vaikuttamaan digitaalisessa ympäristössä.

Olen harjoitellut osallistumaan koulun toimintaan digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Olen harjoitellut keskusteluun osallistumista digitaalisessa ympäristössä.

8. luokan oppilas

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

Harjoittelen tallentamaan tiedoston nimellä ja löydän tarvitsemani tiedostot pilvipalvelussa.

Osaan ohjatusti valita työhön soveltuvan tiedostomuodon, esimerkiksi Word-tiedoston kirjoitelmaan ja PowerPoint -esityksen projektityöhön.

Osaan käyttää kymmensormijärjestelmää. Harjoittelen käyttämään tarvitsemiani erikoismerkkejä ja pikanäppäinkomentoja (ctrl+a, ctrl+C, ctrl+V, ctrl+X, ctrl+Z, ctrl+F, Ctrl+L, Windows+L).

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Osaan kirjautua koulun oppimisympäristöihin. Osaan käyttää erilaisia päätelaitteita ja palveluita sekä osaan siirtää sisältöjä niiden välillä (esimerkiksi mobiililaitteesta tietokoneelle tai pilvipalveluun). Osaan käyttää sähköisiä työympäristöjä. Hallitsen materiaalin jakamisen ja julkaisemisen eri tavoilla käytössä olevissa ympäristöissä. Käytän Wilmaa osana opiskeluani: löydän Wilmasta tietoa läksyistä ja koetuloksista, osaan seurata tuntimerkintöjä sekä lähettää ja lukee viestejä Wilmassa.

Harjoittelen käyttämään itsenäisesti digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia monipuolisesti tuottamisessa (esimerkiksi teksti, kuva, ääni, video).

1.3 Tuottaminen 

Osaan tallentaa tiedoston sähköiseen oppimisympäristöön ja löydän tarvitsemani tiedostot oppimisympäristöstä.

Osaan järjestää ja nimetä tiedostoja sekä kansioita loogisella tavalla sekä tietokoneelle että OneDrive-pilvipalveluun. Osaan etsiä laitteelle tallennetun tiedoston kansioista, nimetä sen uudelleen ja poistaa sen. Osaan ladata opettajan jakaman tiedoston laitteelle ja pilveen.

Osaan palauttaa tiedoston sähköisessä oppimisympäristössä.

Harjoittelen sommittelemaan tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan kuvan- ja videonkäsittelyohjelmien monipuolista käyttöä. Harjoittelen tuottamaan animaatioita ja lyhyitä elokuvia.

Osaan tuottaa taulukoita, muotoja ja sivunumeroinnin tekstinkäsittelyohjelmassa (Word).  Osaan kommentoida toisen työtä ja muokata omaa tuotostani kommenttien perusteella. Osaan ohjatusti käyttää tyylejä. Olen harjoitellut käyttämään tarvitsemiani erikoismerkkejä.

Osaan ohjatusti käsitellä tilastollista dataa taulukkolaskentaohjelmassa, nimetä solut ja luoda soluviittauksia taulukon sisällä ja muotoilla solun luokan (esim. teksti, luku, valuutta, päivämäärä ja aika). Osaan käyttää yleisimpiä funktioita (esim. summa, erotus, tulo, osamäärä, prosentti, keskiarvo). Osaan luoda tarkoituksenmukaisen kaavion tilastollisesta datasta ja muokata sitä.

Olen harjoitellut esitysgrafiikkaohjelman monipuolista käyttöä (esim. PowerPoint, Sway). Olen harjoitellut tuottamaan hyvin jäsenneltyjä esityksiä monipuolisella sisällöllä (esim. teksti, kuva, ääni, video). Olen harjoitellut animaatioiden ja siirtymien käyttöä osana monimediaista esitystä. Olen harjoitellut yhteenvedon koostamista esitelmään PowerPoint-ohjelmalla. Olen harjoitellut tekemään esitysmuistiinpanot.

Olen harjoitellut tuottamisprosessiin osallistumista digitaalisessa ympäristössä jaetussa tiedostossa, jossa oppilaat työstävät tiedostoa yhdessä. Olemme harjoitelleet muokkaamaan tuotosta opettajan tai muiden oppilaiden palautteen perusteella.

Olen harjoitellut ohjelmointia vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti.

2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Turvallinen toiminta 

Harjoittelen arvioimaan digisisältöjen vaikutusta omaan hyvinvointiini, ja osaan tehdä muutoksia esimerkiksi ruutuaikaani.

2.2 Vastuullinen toiminta 

Noudatan tekijäsoikeuksia omissa tuotoksisissani. Osaan etsiä CC-lisenssöityjä materiaaleja.

Harjoittelen hakukoneiden ja tietokantojen käyttöä. Harjoittelen arvioimaan lähteen luotettavuutta. Osaan merkitä käyttämäni lähteet ohjeiden mukaisesti.

Ymmärrän ja huomioin valintojeni vaikutuksen kestävään tulevaisuuteen (ilmastopäästöjen vähentäminen, raaka-aineiden säästäminen, kierrättäminen). Tunnistan teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä (esim. kansainvälinen yhteistyö, verkostoituminen, ammatillinen kehittäminen, ideoiden varastaminen, tallennettujen asioiden saaminen pois). Tiedän, millaista sisältöä saa ja kannattaa julkaista verkossa.

2.3 Ergonomia 

Harjoittelen käyttämään ergonomisen työskentelyn periaatteita työskentelyssäni. Osaan työskennellä tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä (työn tauottaminen, väsymyksen tunnistaminen, välijumppa).

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta 

Osaan vaihtaa hakukoneen asetuksia tarkoituksenmukaisesti. Osaan hakea työhöni esimerkiksi tietoa ja kuvia kuvahaulla tekijänoikeudet huomioiden.

Osaan hakea tietoa useista eri lähteistä. Osaan arvioida löytämäni tiedon merkitystä ja käyttökelpoisuutta sekä verrata eri lähteiden luotettavuutta. Osaan tuottaa tietoa usean eri lähteen avulla.

Osaan ohjatusti löytää ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa. Osaan tehdä käsitekarttoja ja infograafeja. Osan jäsentää suuria tietoaineistoja taulukkoon ja olen harjoitellut selostamaan niitä. Harjoittelen ymmärtämään ilmiöitä tekemällä havaintoja ja päätelmiä ilmiöstä opetusvideoiden ja muiden simulaatioiden avulla.

Osaan esittää tietoa eri tavoilla ja osaan valita tarkoituksenmukaisen tavan esittää tietoa.

3.2 Tutkiva työskentely 

Osaan ohjatusti suunnitella digitaalisia ympäristöjä hyödyntävän tutkimuksen. Osaan käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä.

3.3 Luova työskentely 

Osaan käyttää erilaisia luovan työskentelyn ympäristöjä oman ajattelun näkyväksi tekemiseen ja itseni ilmaisemiseen.

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys 

Olen harjoitellut yhteistyön tekemistä ja palautteen antamista digitaalisessa ympäristössä. Osaan käyttää käytössä olevia sovelluksia oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma) asiallisella tavalla. Tiedän, kuinka toimia, jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia, jonka julkaisuun en ole antanut suostumustani.

4.2 Osallisuus 

Osaan antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta opettajilta ja muilta oppilailta yhteisöllisissä digitaalisissa ympäristöissä. Harjoittelen osallistumaan aktiivisesti ja rakentavalla tavalla verkkoryhmätyöskentelyyn. Harjoittelen vaikuttamaan digitaalisessa ympäristössä.

Olen osallistunut ohjatusti koulun toimintaan digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Olen harjoitellut keskusteluun osallistumista digitaalisessa ympäristössä.

9. luokan oppilas

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot  

Osaan tallentaa tiedoston nimellä ja löydän tarvitsemani tiedostot pilvipalvelussa. Osaan kertoa, mitä eroa on työskennellä ja tallentaa tiedostoja omalle koneelle ja OneDriveen.

Osaan valita työhön soveltuvan tiedostomuodon, esimerkiksi Word-tiedoston kirjoitelmaan ja PowerPoint -esityksen projektityöhön. Osaan käyttää oikeita käsitteitä puheessani (sovellus, tiedosto, tiedostomuoto, käyttöjärjestelmä, näyttö, hiiri, näppäimistö, virtajohto, usb-liitäntä, internet). Osaan valita käyttötarkoitukseen sopivan tiedostoformaatin esimerkiksi kuville (.jpeg, .png, .gif), ääni (.wav, .mp3) ja video (mp3, avi, mov). Tunnistan yleisimpiä tiedon määrän mittayksiköitä ja ymmärrän esimerkiksi videotiedostojen olevan melko suuria, ja että tiedostojen koolle on olemassa rajoituksia.

Käytän sujuvasti näppäimistöä. Osaan käyttää pikanäppäinkomentoja sujuvalla tavalla työssäni (ctrl+a, ctrl+C, ctrl+V, ctrl+X, ctrl+Z, ctrl+F, Ctrl+L, Windows+L).

1.2 Toiminta eri ympäristöissä 

Osaan käyttää useampaa digitaalista ympäristöä monipuolisesti. Osaan valita käyttötarkoitukseen ja itselleni sopivan digitaalisen ympäristön. Osaan kirjautua koulun oppimisympäristöihin ja käytän digitaalisia ympäristöjä monipuolisesti luonnollisena osana opiskelua kaikissa oppiaineissa.

Osaan käyttää erilaisia päätelaitteita ja palveluita sekä osaan siirtää sisältöjä niiden välillä (esimerkiksi mobiililaitteesta tietokoneelle tai pilvipalveluun). Osaan käyttää sujuvasti erialsia verkko-, mobiili- ja työpöytäsovelluksia (esimerkiksi Wilma netissä ja sovelluksena puhelimessa, Wordin työpöytäversio ja Word Online)

Osaan käyttää sähköisiä työympäristöjä. Hallitsen materiaalin jakamisen ja julkaisemisen eri tavoilla käytössä olevissa ympäristöissä.

1.3 Tuottaminen 

Osaan järjestää ja nimetä tiedostoja sekä kansioita itsenäisesti loogisella tavalla sekä tietokoneelle että OneDrive-pilvipalveluun. Olen harjoitellut löytämään tiedostoja hakutoiminnolla.

Osaan sommitella tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti. Osaan käyttää kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti ja luoda animaatioita ja lyhyitä elokuvia.

Käytän tekstinkäsittelyohjelmaa monipuolisesti ja sujuvasti. Löydän tarvitsemani erikoismerkit. Osaan käyttää työssäni valmiita tyylejä.

Osaan käsitellä tilastollista dataa taulukkolaskentaohjelmassa, nimetä solut ja luoda soluviittauksia taulukon sisällä ja muotoilla solun luokan (esim. teksti, luku, valuutta, päivämäärä ja aika). Osaan käyttää yleisimpiä funktioita (esim. summa, erotus, tulo, osamäärä, prosentti, keskiarvo). Osaan luoda tarkoituksenmukaisen kaavion tilastollisesta datasta ja muokata sitä.

Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelmaa monipuolisesti (esim. PowerPoint, Sway). Osaan tuottaa jäsenneltyjä esityksiä monipuolisella sisällöllä (esim. teksti, kuva, ääni, video). Osaan käyttää animaatioita ja siirtymiä osana monimediaista esitystä. Osaan koostaa yhteenvedon esitelmään PowerPoint-ohjelmalla. Olen harjoitellut tekemään esitysmuistiinpanot.

Olen osallistunut yhteiseen tuottamisprosessiin digitaalisessa ympäristössä. Osaamme muokata tekstiä saadun palautteen perusteella.

Olen syventänyt ohjelmointiosaamisen taitojani vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti.

2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Turvallinen toiminta 

Osaan suojata omaa ja muiden yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä. Osaan muuttaa evästeiden asetuksia, valita yksityisen selauksen tilan ja löydän selaushistorian.

Tiedän, miten voin suojautua haittaohjelmilta. Tunnen tavallisimmat tietosuojariskit (hakkerit, virukset, huolimattomuus) ja tiedän, miten toimia, jos kohtaan näitä riskejä.

Ymmärrän, mitä GDPR tarkoittaa ja mitä oikeuksia minulla on tietosuojalain mukaan. Ymmärrän, että tämä vaikuttaa myös koulussa käytettäviin sovelluksiin. Osaan varmuuskopioida tiedostojani. Tiedostan, että tietoa kerätään digitaalisessa ympäristössä ja tietoa voidaan tulevaisuudessa käyttää eri tarkoituksiin.

2.2 Vastuullinen toiminta 

Noudatan tekijänoikeuslakia ja osaan kertoa sen rikkomisen seuraamuksista. Noudatan tekijänoikeuksia omissa tuotoksissani. Osaan käyttää sallittuja kuvia (CC-lisenssit) ja lainata tekstiä luvallisesti.

Osaan etsiä tietoa monipuolisesti. Osaan arvioida lähteen luotettavuutta. Osaan merkitä käyttämäni lähteet ohjeiden mukaisesti.

Ymmärrän ja huomioin valintojeni vaikutuksen kestävään tulevaisuuteen (ilmastopäästöjen vähentäminen, raaka-aineiden säästäminen, kierrättäminen). Tunnistan teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä (esim. kansainvälinen yhteistyö, verkostoituminen, ammatillinen kehittäminen, ideoiden varastaminen, tallennettujen asioiden saaminen pois). Tiedän, millaista sisältöä saa ja kannattaa julkaista verkossa.

2.3 Ergonomia 

Osaan työskennellä ergonomisesti ja tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä. Tunnistan väsymyksen, ja osaan tauottaa työskentelyäni.

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta 

Osaan muokata hakukoneen asetuksia tarkoituksenmukaisesti. Osaan tehdä käänteisiä kuvahakuja.

Osaan arvioida tiedon luotettavuutta ja perustella arvioni. Osaan tuottaa tietoa usean eri lähteen avulla.

Osaan löytää ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa. Osaan luoda käsitekarttoja tai infograafeja löytämästäni tiedosta. Osaan jäsentää suuria määriä tietoa taulukkoon ja selostaa niitä. Ymmärrän ilmiöitä tekemällä havaintoja ja päätelmiä opetusvideoiden ja muiden simulaatioiden avulla.

Tiedän erilaisia tapoja esittää tietoa, ja osaan valita tarkoituksenmukaisia tapoja esittää sitä.

3.2 Tutkiva työskentely 

Osaan valita itseäni kiinnostavan tutkimusaiheen, suunnitella digitaalisia ympäristöjä hyödyntävän tutkimuksen ja käyttää monipuolisesti teknologiaa tutkimisen välineenä. Osaan käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä.

3.3 Luova työskentely 

Osaan tuoda aktiivisesti esiin omaa ajatteluani digitaalisuutta hyödyntäen. Osaan vertailla erilaisia digitaalisia välineitä ja valita parhaiten sopivan vaihtoehdon itseni ilmaisemiseen.

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys 

Osaan käyttää koulun käytössä olevia sovelluksia yhteydenpitoon muiden kanssa. Ymmärrän vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisessa ympäristössä tapahtuvassa oppimisessa. Ymmärrän, miten sosiaaliset mediat toimivat yhteisöllisyyttä rakentaen. Osaan käyttää sähköpostia ja muita viestintävälineitä asiallisella tavalla.

4.2 Osallisuus 

Osallistun aktiivisesti ja rakentavalla tavalla yhteiseen työhön digitaalisissa ympäristöissä. Ymmärrän digitaalisten ympäristöjen merkityksen yhteiskunnassa ja sen toiminnassa. Olen tutustunut mahdollisuuksiini vaikuttaa aktiivisena kansalaisena digitaalisessa yhteiskunnassa.

Osaan viedä eteenpäin itselleni tärkeitä asioita. Osaan osallistua ajankohtaiseen keskusteluun digitaalisessa ympäristössä.

Linkki TVT oppiaineissa -sivulle