Digitaalinen osaaminen

Sivua päivitetään parhaillaan.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Perusopetus

Oppilaan digiosaamisen hyvän osaamisen kuvaukset vuosiluokittain.

1. luokka: TVT-opetussuunnitelma

2. luokka: TVT-opetussuunnitelma

3. luokka

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

oppilas opettaja
Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti. 1.1.1 Käydään läpi käyttösopimus- ja ehdot, sekä laitteen turvallinen kuljetus ja säilytys. Harjoitellaan tietokoneen toimintaperiaatteet (käynnistäminen, sammuttaminen, lepotila, päivitysten lataaminen, ohjelmien avaaminen ja sulkeminen, kamera, lataaminen). 

 Kerrataan omien henkilökohtaisten tunnusten käyttö, sekä O365-palveluihin kirjautuminen ja sähköisen työpöydän käyttö. Harjoitellaan käynnistämään ja sulkemaan ohjelmia.

 Harjoitellaan toimimaan, jos laitteen virta on loppumassa, tai että kone vaatii päivityksen vuoksi uudelleenkäynnistyksen tai että kone on rikki.

 Tutustutaan tunnistamaan yleisimmät liitännät (hdmi, mini aux, HDMI ja virtaliitännät), yhdistää hiiren, näppäimistön, kuulokkeet tai headsetin laitteeseensa. 

 (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14)

Olen opettajan ohjaamana liittänyt laitteen langattomaan verkkoon.  Osaan ohjatusti muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia. 1.1.2 Harjoitellaan laitteen liittäminen langattomaan verkkoon.  Harjoitellaan tietokoneen asetuksien muuttamista (esimerkiksi kieli-, ääni- ja näyttöasetukset). Keskustellaan yhdessä siitä, miten virrankulutukseen voi vaikuttaa (säätämällä näytön kirkkautta, sulkemalla turhia ohjelmia, sammuttamalla näppäimistön taustavalon ja lukitsemalla laitteen, kun työskentely keskeytyy). (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14)
Tiedän, mikä on internet ja mikä on selain. 1.1.3 Käytetään keskeisiä käsitteitä (avaa, sulje, sovellus, tiedosto, tiedostomuoto, käyttöjärjestelmä, näppäimistö, hiiri, virtajohto, usb-liitäntä, näyttö, internet). Harjoitellaan tarpeen mukaan siirtämään tiedostoja eri laitteiden välillä. Tutustutaan samalla yleisimpiin tiedostoformaatteihin ja niiden päätteisiin. Tutustutaan laitteen internetselaimiin ja harjoitellaan selaimen käyttöä (Chrome, Edge). Tutustutaan välilehtien käyttöön ja sivuhistorian tyhjentämiseen. (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14)
Olen harjoitellut työskentelemään ohjeiden mukaisesti digitaalisissa ympäristöissä. 1.1.4 Harjoitellaan työskentelemään vaiheittaisia ohjeita noudattaen (esimerkiksi päivitysten lataaminen, langattomaan verkkoon liittyminen, työohjeet tunnilla). (AI S2 T5; MA S1 T5, T14, YM S1-S5 T5)
Olen harjoitellut kosketuslevyn ja näppäimistön käyttöä. Olen ohjatusti harjoitellut kymmensormijärjestelmän käyttöä. 1.1.5 Harjoitellaan käyttämään laitteen kosketuslevyä (vasen ja oikea näppäin). Harjoitellaan näppäimistön käyttöä: isot ja pienet alkukirjaimet, erikoismerkit, sananväli, rivinvaihto. Harjoitellaan käyttämään yleisimpiä pikatoimintoja (ctrl+A (valitse kaikki), ctrl+x (poista), ctrl+c (kopioi) ja ctrl+v (liitä), ctrl+Z (peruuta viimeisin toiminto). Harjoitellaan kymmensormijärjestelmää (Näppistaituri: Nyt Näppis tutuksi -kurssi). 3. luokalla tavoitteena saavuttaa kirjoitusnopeudeksi 50 merkkiä / minuutissa. (AI S3 T11)

 1.2 Toiminta eri ympäristöissä 

oppilas opettaja
Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle ja O365 -ympäristöön. Osaan ohjatusti ladata ja tallentaa tiedostoja pilvipalveluun.

 Löydän opettajan ohjaamana tarvittavat sovellukset. Osaan avata ja sulkea sovelluksia, ja osaan ohjatusti siirtyä ikkunasta toiseen.

 Olen harjoitellut sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista ohjeiden mukaisesti. Olen harjoitellut tiedostojen jakamista.

 Olen harjoitellut täyttämään sähköisen kokeen, kyselyn tai lomakkeen.

1.2.1 Harjoitellaan kirjautumaan Deskuun ja O365 -ympäristöön omilla käyttäjätunnuksilla.    Harjoitellaan Windows-laitteen peruskäyttöä: sovellusten sulkeminen ja avaaminen, ja ikkunasta toiseen siirtyminen.

 Harjoitellaan sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista. Harjoitellaan sähköisten oppimisympäristöjen käytössä tärkeää prosessia: opettajan jakaman tiedoston lataamista koneelle, lataamista pilveen ja palauttamista (esimerkiksi (jaettu kansio, Teams: tehtävien palautus).  Harjoitellaan jakamaan tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle.

 (AI S2 T5-T8, S3 T10-11; MA S1-S5 T4; KÄ S1-S6 T2; YM S1-S6 T11)

Oppilas harjoittelee kokeen, kyselyn tai lomakkeen tekemistä sähköisessä ympäristössä (esimerkiksi Forms, Teams). (MA S1-S5 T1)

Olen harjoitellut käyttämään sähköistä oppimisympäristöä ja digitaalista oppimateriaalia ohjeiden mukaisesti. Olen harjoitellut antamaan sovelluksille oikeuksia. 1.2.2 Harjoitellaan käyttämään O365 -ympäristöä omilla käyttäjätunnuksilla (esimerkiksi Teams, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Sway, Whiteboard). Harjoitellaan käyttämään ilmaista tai ostettua digitaalista oppimateriaalia (esimerkiksi Näppistaituri, Ville, karttasovellukset, kustantajien materiaali, Teams: lukutaidon edistyminen).  Harjoitellaan antamaan sovelluksille oikeuksia (kamera, mikrofoni). (AI S2 T5, S3 T10, T11; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1, T4; YM S1-S6 T11-T16)
Osaan ohjatusti seurata oppimiseni edistymistä. 1.2.3 Harjoitellaan seuraamaan oman oppimisen edistystämistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla (esimerkiksi Näppistaituri, Teams, Forms, Ville, kustantajien materiaalit, Wilma). (AI S2 T5, S3 T12; MA S1-S5 T1, T5)

1.3 Tuottaminen 

oppilas opettaja
Olen tutustunut Windows-laitteen kansiorakenteeseen. Olen harjoitellut kansion ja tiedoston luomista, tallentamista sekä nimeämistä. 1.3.1 Tutustutaan yhdessä Windows-tietokoneen kansiorakenteeseen. Harjoitellaan luomaan ja nimeämään kansiot ja tiedostot. Tavoitteena on, että oppilas löytää tallennetun tiedoston kansioista, osaa ohjatusti nimetä sen uudelleen ja poistaa sen.   (AI S3 T6-T8, T10; KÄ S1-S6 T2, T3; MA S1-S5 T4, T5; YM S4, S5 T11)
Osaan ohjatusti tallentaa tiedostoja pilvipalveluun. Olen harjoitellut tiedostojen jakamista ohjeiden mukaisesti.

 

Olen harjoitellut kuvaamista, videokuvaamista ja puheen sekä äänen nauhoittamista. Olen tutustunut kuvien, videoiden ja äänen muokkaamiseen.

 

Olen harjoitellut video- ja kuvaprojektin tekemistä.

 

Olen tutustunut yksinkertaisen animaation tekemiseen.

1.3.2 Harjoitellaan tallentamaan työt pilvipalveluun (esimerkiksi OneDrive, Teams). Luodaan OneDriveen vuosiluokkakansio, ja harjoitellaan omien töiden tallentamista esimeriksi oppiaine- tai jaksokohtaisiin kansioihin (esimerkiksi portfoliotyöskentely). Harjoitellaan jakamaan tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle.   

Tutustutaan kuvaamiseen, videokuvaamiseen sekä puheen ja äänen nauhoittamiseen ja muokkaamiseen ohjatusti. Harjoitellaan laitteen kameran käyttöä ottamalla kuvia ja videoita ja muokkaamalla niitä (rajaaminen, filtterit, taustan poistaminen). Harjoitellaan nauhoittamaan puhetta (esimerkiksi sanelin, PowerPoint, OneNote, Teams). 

Tutustutaan musiikkiteknologian käyttöön.

Tehdään pieniä video- ja kuvaprojekteja sovitusta aiheesta. Tutustutaan kuvakerronnan perusteisiin: kuvakoko, kuvasommittelu. Suunnitellaan sarjakuvatarina digitaalisesti toteutettuna.

Tehdään animaatioita yhdessä sovitusta aiheesta. Esimerkiksi kirjoitetaan ja kuvitetaan oma tarina tai hahmon seikkailu tai valitaan aiheeksi luonnontieteen malli (veden kiertokulku, ravintoketju tms.)

(AI S2 T5; S3 T10; KU S1-S3 T1, T5; Kä S1-S6 T2; MA S1-S5 T3; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13)

Olen harjoitellut tekstin tuottamista ja muokkaamista digitaalisissa ympäristöissä. Olen tutustunut monimuotoisen tuotoksen tekemiseen. 1.3.3 Harjoitellaan ohjatusti kirjoittamaan tekstinkäsittelyohjelmalla (esimerkiksi Word). Harjoitellaan tekstin muokkaamista (lihavointi, kursiivi, tekstin tasaus, fontin värin muuttaminen, alleviivaus, välimerkit, riviväli, kappalejako, kuvan liittäminen). Harjoitellaan yhdessä tekemään monimuotoinen teksti (esimerkiksi Word, OneNote, PowerPoint, Sway).  (A-kieli S3 T11; AI S3 T10-T12; KU S2 T1, T4, T7; MA S1-S5 T4)
Olen tutustunut taulukkolaskentaohjelman käyttöön. 1.3.4 Tutustutaan taulukkolaskentaohjelmaan, ja harjoitellaan tekemään yksinkertainen taulukko annetun aineiston perusteella (esimerkiksi lukujärjestyksen tekeminen). Harjoitellaan muuttamaan solujen kokoa ja määrittelemään solujen reunaviivat ja taustavärit. (MA S5 T13; YM S1-S6 T5)
Olen harjoitellut tekemään ja muokkaamaan digitaalista esitystä ohjeiden mukaisesti. 1.3.5 Tutustutaan yhdessä esityksen tekemiseen (PowerPoint).  Harjoitellaan esityksen muokkaamista ohjeiden mukaisesti (esimerkiksi kuvan tai videon liittäminen, otsikon lisääminen ja muotoilu). Harjoitellaan esitettävän tekstin kirjoittamista kokonaisin virkkein (ei kuitenkaan unohdeta ohjata oppilaita omin sanoin kerrontaan). (AI S2 T8, S3 T10, S4 T14; KU S2 T3; MA S1-S5 T4; YM S1-S6 T11)
Olen tutustunut yhteisen tiedoston työstämiseen digitaalisessa ympäristössä. Olen harjoitellut kommentointityökalun käyttöä. 1.3.6 Harjoitellaan yhteisen tiedoston työstämistä digitaalisessa ympäristössä. Tutustutaan kommentointityökalun käyttöön (esimerkiksi prosessikirjoittaminen). (AI S3 T10- T12; KÄ S1-S4 T3)
Olen tutustunut laitteella piirtämiseen ja suunnitteluun. 1.3.7 Tutustutaan laitteella piirtämiseen ja suunnittelutyökalun käyttöön (esimerkiksi Paint, Paint 3D, selaimessa Doodle 3D, Thinkercad). (MA S4 T11, KU S1-S3 T4; KÄ S1-S4 T3)
Olen tutustunut ohjelmointiin graafisessa ohjelmointiympäristössä ja robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti. 1.4. Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). (KÄ S3; MA S1 T14)

 

2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Vastuullinen toiminta 

oppilas opettaja
Olen harjoitellut toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisissa ympäristöissä. 2.1.1 Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi Teams): noudatetaan ohjeita, kommentoidaan hyvien käytöstapojen mukaisesti. (A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T7, S3 T10-T12; ET S1-S4 T10; UE S1-S4 T7)
Olen tutustunut tekijänoikeuksien periaatteisiin, ja tiedän, että voin käyttää vain luvallista materiaalia töissäni. Osaan ohjatusti hakea kuvahaulla kuvia työtäni varten. 2.1.2 Tutustutaan tekijänoikeuksien periaatteisiin esim. Kopiraittilan koulu 3. - 4. lk, sekä CC Search-hakupalvelun käyttöön. Harjoitellaan vain luvallisen materiaalin käyttöä omissa töissä. (AI S3 T12; YM S3 T11; KU S2 T4, T5; MU S1-S4 T5)
Olen tutustunut vastuulliseen viestintään ja palautteen antamiseen. 2.1.3 Tutustutaan ohjatusti vastuulliseen viestintään ja palautteen antamiseen (O365-ympäristö).  (A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T7, S3 T12)
Olen harjoitellut lähteiden käyttöä ja niiden merkintää ohjeiden mukaisesti. Tiedän, että kaikki lähteet eivät ole luotettavia. 2.1.5 Harjoitellaan yhdessä arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta. Harjoitellaan ohjatusti lähteiden käyttöä ja merkintää. Harjoitellaan tunnistamaan erilaisia tekstejä (esimerkiksi mainokset, mielipidekirjoitukset). (AI S2 T5-T7; YM S1-S6 T14)

 2.2 Turvallinen toiminta 

(AI S1 T4, S3 T10-12; YM S1- S2 T11)

oppilas  

opettaja

Harjoittelen toimimaan vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä ja noudatan tietoturvan periaatteita työskentelyssäni. Tiedän, ettei omia tietoja kannata luovuttaa verkossa ilman harkintaa. 2.2.1 Harjoitellaan turvallista toimintaa digitaalisissa ympäristöissä. Tutustutaan tietoturvan perusteisiin ja henkilötietojen turvalliseen käyttöön ohjatusti. 
Tiedän, että digitaalisissa ympäristöissä kaikki henkilöt, tieto ja kuvat eivät ole aitoja. Olen tutustunut erilaisiin verkkohuijausyrityksiin ja tiedän, että tarvittaessa kerron niistä aikuiselle. 2.2.2 Keskustellaan erilaisista riskitilanteista digitaalisissa ympäristöissä ja verkkohuijausyrityksistä (henkilöt, tieto, kuvat). Pohditaan yhdessä, miten niistä voi kertoa aikuiselle. Harjoitellaan ottamaan ruutukaappaus todistusaineistoksi. 
Osaan oman salasanani ja tiedän, että sitä ei tule antaa muiden käyttöön.  Tiedän, miten laitteelle ladataan uudet päivitykset. 2.2.3 Keskustellaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön perusteista. 

 2.3 Ergonomia 

oppilas opettaja
Olen tutustunut ergonomiseen työskentelyasentoon ja pyrin työskentelemään sen mukaisesti laitteella. Muistan pitää taukoja toimiessani laitteella. 2.3.1 Harjoitellaan asettamaan tavoitteita ja tauottamaan työskentelyä. Tutustutaan ergonomiseen työskentelyasentoon (istuma-asento, käden asento) (AI S3 T11; YM S1-S6 T11)
Osaan ohjatusti säätää näytön asetuksia ja laitteen äänenvoimakkuutta. 2.3.2 Harjoitellaan ohjatusti säätämään näytön asetuksia (kirkkaus, resoluutio, värit) sekä äänenvoimakkuutta. (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14)
3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1. Tiedonhallinta 

oppilas opettaja
Osaan hakea ohjatusti tietoa internetistä hakukoneella.

 

3.1.1 Harjoitellaan erottamaan hakukone ja selaimen osoiterivi toisistaan. Harjoitellaan ohjatusti käyttämään url-osoitetta ja hakemaan hakukoneella tietoa ja kuvia hakusanan avulla esimerkiksi esitelmää tai kirjoitelmaa varten. (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T11)
Olen harjoitellut käyttämieni lähteiden luotettavuuden arviointia opettajan ohjaamana.

 

3.1.2 Harjoitellaan opettajan valitsemien tietolähteiden luotettavuuden arviointia. (AI S2 T5-T7; YM S3-S6 T11, T14, T16)
Olen tutustunut erilaisiin tapoihin järjestää, luokitella ja esittää tietoa.

 

3.1.3 Tutustutaan ohjatusti järjestämään, luokittelemaan ja esittämään tietoa. Tutustutaan jäsentämään tietoa käsitekartalle ja esittämään tietoa yksinkertaisissa taulukoissa (esimerkiksi yhteiset "ajatusseinät"). Tutustutaan tekemään havaintoja ja päätelmiä opetusvideosta tai simulaatiosta. (AI S2 T5-T7, T10; MA S5 T4, T13; YM S3-S6 T5, T7, T11; UE S1-S3 T3, T7; ET S1-S4 T2, T7)
Olen tutustunut kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota sisältävän tuotoksen tuottamiseen itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä. Olen harjoitellut oman tuotoksen muokkaamista palautteen perusteella. 3.1.4 Tutustutaan tuottamaan ja käyttämään kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä (Teams) (esimerkiksi dokumentointi, portfoliot). Tutustutaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta sähköisesti tuotoksesta. Harjoitellaan muokkaamaan tuotosta palautteen perusteella. (AI S1-S3 T4, T6, T10, T12; KU S1-S3 T4; KÄ S6 T2, T7; YM S1-S6 T5)

 3.2 Tutkiva ja luova työskentely  

oppilas opettaja
Olen tehnyt ohjatusti teknologiaa hyödyntävän tutkimuksen. Olen tutustunut käyttämään digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä.

 

3.2.1. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjatusti tutkimus. Tehdään havaintoja ja mittauksia teknologiaa hyödyntäen (esimerkiksi kamera, nauhuri, ajanotto / kello, Forms, Excel). (AI S2 T7, T8, S3 T10, T12; KÄ S1-S4 T3; YM S1-S6 T5, T11)
Olen tutustunut erilaisiin tapoihin tuottaa omia sisältöjä luovan työskentelyn digitaalisissa ympäristöissä.

 

3.2.2 Tutustutaan yhdessä erilaisiin tapoihin tuottaa sisältöä digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi kuva, video, ääni). (AI S1 T4, S3 T10-12; KU S1-S3 T3, T4; KÄ S1-S4 T2. T3; MA S1 T14; MU S1-S4 T5)
4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys ja osallisuus 

(A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T6, T8, S3 T10, T12; KU S1-S3 T7; MA S1-S4 T3. T4; YM S2-S6 T7, T11)

oppilas opettaja
Olen tutustunut vuorovaikutuksellisiin toimintoihin digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi Teams: puhelut, viestit, keskustelut, ”tykkäykset”). 4.1.1 Harjoitellaan käytössä olevien sovellusten vuorovaikutusta tukevia toimintoja (esimerkiksi Teams: puhelut, viestit, keskustelut, "tykkäykset"). 
Osaan toimia etäkokouksessa tarkoituksenmukaisesti. 4.1.2 Harjoitellaan etäkokouksessa toimimista (esimerkiksi kameran käyttö).
Olen harjoitellut ottamaan vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä. Jaan osaamistani ja autan muita. 4.1.3 Harjoitellaan ottamaan vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä esimerkiksi tavoitteiden asettamisen avulla.
Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä. 4.1.4 Harjoitellaan verkkoryhmätyöskentelyä (Teams) yhdessä koko luokan kanssa ja pienemmissä ryhmissä. Harjoitellaan vaikuttamista esimerkiksi kirjoittamalla viestejä, vastaamalla kyselyihin, kommentoimalla esimerkiksi ryhmätöitä ja osallistumalla keskusteluun (esimerkiksi Teams).

4. luokka

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot

oppilas  opettaja 
Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.  1.1.1 Käydään läpi käyttösopimus- ja ehdot, sekä laitteen turvallinen kuljetus ja säilytys. Kerrataan tietokoneen toimintaperiaatteet (käynnistäminen, sammuttaminen, lepotila, päivitysten lataaminen, ohjelmien avaaminen ja sulkeminen, kamera, lataaminen). Kerrataan omien henkilökohtaisten tunnusten käyttö, sekä O365-palveluihin kirjautuminen ja sähköisen työpöydän käyttö. 

Harjoitellaan käynnistämään ja sulkemaan ohjelmia. Harjoitellaan toimimaan, jos laitteen virta on loppumassa, tai että kone vaatii päivityksen vuoksi uudelleenkäynnistyksen tai että kone on rikki. Tutustutaan tunnistamaan yleisimmät liitännät (hdmi, mini aux, HDMI ja virtaliitännät) ja yhdistämään tarpeen mukaan esimerkiksi hiiren, näppäimistön tai kuulokkeet laitteeseen. (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Olen opettajan ohjaamana liittänyt laitteen langattomaan verkkoon.  Osaan ohjatusti muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia.  1.1.2 Harjoitellaan laitteen liittäminen langattomaan verkkoon. Harjoitellaan tietokoneen asetuksien muuttamista (esimerkiksi kieli-, ääni- ja näyttöasetukset). Keskustellaan yhdessä siitä, miten virrankulutukseen voi vaikuttaa (säätämällä näytön kirkkautta, sulkemalla turhia ohjelmia, sammuttamalla näppäimistön taustavalon ja lukitsemalla laitteen, kun työskentely keskeytyy). (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 
Osaan käyttää selainta. Olen ohjatusti harjoitellut siirtämään tiedostoja eri laitteiden välillä.  1.1.3 Käytetään keskeisiä käsitteitä (avaa, sulje, sovellus, tiedosto, tiedostomuoto, käyttöjärjestelmä, näppäimistö, hiiri, virtajohto, usb-liitäntä, näyttö, internet). Harjoitellaan siirtämään tiedostoja eri laitteiden välillä. Tutustutaan samalla yleisimpiin tiedostoformaatteihin ja niiden päätteisiin. Tutustutaan laitteen internetselaimiin ja harjoitellaan selaimen käyttöä (Chrome, Edge). Tutustutaan välilehtien käyttöön ja sivuhistorian tyhjentämiseen. (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 
Olen harjoitellut työskentelemään vaiheittaisten ohjeiden mukaisesti digitaalisissa ympäristöissä.  1.1.4 Harjoitellaan työskentelemään vaiheittaisia ohjeita noudattaen (esimerkiksi päivitysten lataaminen, langattomaan verkkoon liittyminen, työohjeet tunnilla). (AI S2 T5; MA S1 T5, T14, YM S1-S5 T5) 
Osaan kosketuslevyn ja näppäimistön käytön. Olen vahvistanut kymmensormijärjestelmän käyttöä.  1.1.5 Harjoitellaan käyttämään yleisimpiä pikatoimintoja ( ctrlx+A (valitse kaikki), ctrl+x (poista), ctrl+c (kopioi) ja ctrl+v (liitä), ctrl+Z (peruuta viimeisin toiminto). Vahvistetaan kymmensormijärjestelmän käyttöä (Näppistaituri Nyt Näppis tutuksi). (AI S3 T11) 

1.2 Toiminta eri ympäristöissä 

oppilas  opettaja 
Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle ja O365 -ympäristöön. 

  

Löydän laitteelta tarvittavat sovellukset. Osaan avata ja sulkea sovelluksia, ja siirtyä ikkunasta toiseen. 

  

Olen harjoitellut sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista ohjeiden mukaisesti. Olen harjoitellut tiedostojen jakamista. 

  

Olen harjoitellut täyttämään sähköisen kokeen, kyselyn tai lomakkeen. 

1.2.1 Kerrataan kirjautuminen Deskuun ja O365 -ympäristöön omilla käyttäjätunnuksilla.    

Harjoitellaan Windows-laitteen peruskäyttöä: sovellusten sulkeminen ja avaaminen, ja ikkunasta toiseen siirtyminen.  

Harjoitellaan sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista. Harjoitellaan sähköisten oppimisympäristöjen käytössä tärkeää prosessia: opettajan jakaman tiedoston lataamista koneelle, lataamista pilveen ja palauttamista (esimerkiksi jaettu kansio, Teams: tehtävien palautus).  Harjoitellaan jakamaan tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle.     

(AI S2 T5-T8, S3 T10-12; MA S1-S5 T4; KÄ S1-S6 T2; YM S1-S6 T11)  

Oppilas harjoittelee kokeen, kyselyn tai lomakkeen tekemistä sähköisessä ympäristössä (esimerkiksi Forms, Teams). (MA S1-S5 T1) 

Olen harjoitellut käyttämään sähköistä oppimisympäristöä ja digitaalista oppimateriaalia ohjeiden mukaisesti. Olen harjoitellut antamaan sovelluksille oikeuksia.  1.2.2 Harjoitellaan käyttämään O365 -ympäristöä omilla käyttäjätunnuksilla (esimerkiksi Teams, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Sway, Whiteboard). Harjoitellaan sähköpostin (Outlook) ja kalenterin käyttöä. Harjoitellaan käyttämään ilmaista tai ostettua digitaalista oppimateriaalia (esimerkiksi Näppistaituri, Ville, karttasovellukset, kustantajien materiaali, Teams: lukutaidon edistyminen).  Harjoitellaan antamaan sovelluksille oikeuksia (kamera, mikrofoni). Harjoitellaan ohjatusti siirtymään O365 palveluiden eri versioiden välillä (esim. Word Online ja Word). (AI S2 T5, S3 T10, T11; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1, T4; YM S1-S6 T11-T16) 
Osaan ohjatusti seurata oppimiseni edistymistä.  1.2.3 Harjoitellaan seuraamaan oman oppimisen edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla (esimerkiksi Näppistaituri, Teams, Forms, Ville, kustantajien materiaalit, Wilma). (AI S2 T5, S3 T12; MA S1-S5 T1, T5) 

 1.3 Tuottaminen 

oppilas  opettaja 
Osaan luoda ja nimetä kansion sekä tiedoston laitteelle tai pilvipalveluun.  1.3.1 Tallennetaan ohjatusti tiedostoja oikeaan kansioon ja/tai harjoitellaan tiedostojen siirtämistä oikeaan kansioon. Nimetään ohjatusti kansiot ja tiedostot.  Tavoitteena on, että oppilas löytää tallennetun tiedoston kansioista, osaa ohjatusti nimetä sen uudelleen ja poistaa sen. (AI S3 T6-T8, T10; KÄ S1-S6 T2, T3; MA S1-S5 T4, T5; YM S4, S5 T11; YH S1-S3 T4, T9) 
Osaan käyttää pilvipalveluympäristöä ohjeiden mukaisesti. Olen harjoitellut tiedostojen jakamista. 

  

Olen harjoitellut kuvaamista, videokuvaamista ja puheen sekä äänen nauhoittamista. Olen harjoitellut kuvien, videoiden ja äänen muokkaamista. 

  

Olen harjoitellut video- ja kuvaprojektin tekemistä. 

  

Olen tutustunut animaation tekemiseen. 

1.3.2 Luodaan OneDriveen vuosiluokkakansio, jonka alle tehdään esimerkiksi oppiaine- tai jaksokohtaiset kansiot (esimerkiksi portfoliotyöskentely). Kerrataan työn lataaminen O365-kansioon. Harjoitellaan jakamaan tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle.

Harjoitellaan laitteen kameran käyttöä ottamalla kuvia ja videoita ja muokkaamalla niitä. Harjoitellaan videoiden liittäminen (videoeditori, iMovie), turhien osien pois leikkaaminen, lisää tai poista ääntä, tallenna projekti elokuvana.   

Harjoitellaan nauhoittamaan puhetta (esimerkiksi sanelin, PowerPoint, OneNote, Teams).   

Tutustutaan musiikkiteknologian käyttöön.  

Kerrataan kuvakerronnan perusteita: kuvakoko, kuvasommittelu. Tehdään esimerkiksi mainoskuva kokeillen Green screen -tekniikkaa sovitusta sisällöstä.  

Tehdään animaatioita yhdessä sovitusta aiheesta. Esimerkiksi kirjoitetaan ja kuvitetaan oma tarina tai hahmon seikkailu tai valitaan aiheeksi luonnontieteen malli (veden kiertokulku, ravintoketju tms.)  

(AI S2 T5; S3 T10; KU S1-S3 T1, T5; Kä S1-S6 T2; MA S1-S5 T3; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Olen tuottanut ja muokannut tekstiä digitaalisissa ympäristöissä. Olen harjoitellut monimuotoisen tuotoksen tekemistä.  1.3.3 Harjoitellaan kirjoittamaan tekstinkäsittelyohjelmalla (esimerkiksi Word). Kerrataan tekstin muokkaaminen (lihavointi, kursiivi, tekstin tasaus, fontin värin muuttaminen, alleviivaus, välimerkit, riviväli, kappalejako, kuvan liittäminen). Harjoitellaan yhdessä tekemään monimuotoinen teksti (esimerkiksi Word, OneNote, PowerPoint, Sway). Harjoitellaan muuttamaan kieliasetuksia. (A-kieli S3 T11; AI S3 T10-T12; KU S2 T1, T4, T7; MA S1-S5 T4; YH S1-S3 T9) 
Olen harjoitellut taulukkolaskentaohjelman käyttöä. Olen tutustunut diagrammin tekemiseen ohjeiden mukaisesti.  1.3.4 Tehdään ohjatusti yksinkertainen taulukko annetun aineiston perusteella. Harjoitellaan tekemään aineistosta diagrammi. (MA S5 T13; YM S1-S6 T5) 
Olen harjoitellut tekemään ja muokkaamaan digitaalista esitystä ohjeiden mukaisesti.  1.3.5 Harjoitellaan tekemään esitys (PowerPoint).  Harjoitellaan esityksen muokkaamista ohjeiden mukaisesti (esimerkiksi kuvan, kuvaajan tai videon liittäminen, otsikon lisääminen ja muotoilu). Harjoitellaan esitettävän tekstin kirjoittamista kokonaisin virkkein (ei kuitenkaan unohdeta ohjata oppilaita omin sanoin kerrontaan). (AI S2 T8, S3 T10, S4 T14; KU S2 T3; MA S1-S5 T4; YM S1-S6 T11) 
Olen harjoitellut yhteisen tiedoston työstämistä digitaalisessa ympäristössä. Olen harjoitellut kommentointityökalun käyttöä.  1.3.6 Harjoitellaan yhteisen tiedoston työstämistä digitaalisessa ympäristössä. Harjoitellaan kommentointityökalun käyttöä (esimerkiksi prosessikirjoittaminen). Harjoitellaan luomaan ja käyttämään ryhmätyökansiota. (AI S3 T10- T12; KÄ S1-S4 T3) 
Olen tutustunut laitteella piirtämiseen ja suunnitteluun.  1.3.7 Tutustutaan laitteella piirtämiseen ja suunnittelutyökalun käyttöön (esimerkiksi Paint, Paint 3D, selaimessa Doodle 3D, Thinkercad). (MA S4 T11, KU S1-S3 T4; KÄ S1-S4 T3) 
Olen harjoitellut ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.  1.4. Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). (KÄ S3; MA S1 T14) 
2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Vastuullinen toiminta 

oppilas  opettaja 
Olen harjoitellut toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisissa ympäristöissä. Tiedän, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia niistä on.    2.1.1 Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi Teams): noudatetaan ohjeita, kommentoidaan hyvien käytöstapojen mukaisesti. Keskustellaan yhdessä siitä, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia niistä on. (A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T7, S3 T10-T12; YH S1-S3 T4; ET S1-S4 T10; UE S1-S4 T7) 
Olen harjoitellut tekijänoikeuden periaatteita, ja tiedän, että voin käyttää vain luvallista materiaalia töissäni.    2.1.2 Kerrataan tekijänoikeuksien periaatteet esim. Kopiraittilan koulu 3. -  4. lk, sekä CC Search-hakupalvelun käyttöön. Harjoitellaan vain luvallisen materiaalin käyttöä omissa töissä. (AI S3 T12; YM S3 T11; KU S2 T4, T5; MU S1-S4 T5) 
Olen harjoitellut ohjatusti vastuullista viestintää ja palautteen antamista.    2.1.3 Harjoitellaan ohjatusti vuorovaikutuksellista viestintää ja palautteen antamista (O365-ympäristö). (A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T7, S3 T12; YH S1, S3 T9) 
Olen harjoitellut lähteiden käyttöä ja niiden merkintää ohjeiden mukaisesti. Tunnistan erilaisia tekstejä digitaalisissa ympäristöissä. Tiedän, että kaikki lähteet eivät ole luotettavia.    2.1.5 Harjoitellaan arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta. Harjoitellaan ohjatusti lähteiden käyttöä ja merkintää. Harjoitellaan tunnistamaan erilaisia tekstejä (esimerkiksi mainokset, mielipidekirjoitukset).  (AI S2 T5-T7; YM S1-S6 T14; YH T6; T9 UE T3, T7; ET T2)  

 2.2 Turvallinen toiminta 

(AI S1 T4, S3 T10-12, YH S1, S3 T4, T9; YM S1- S2 T11) 

oppilas   

opettaja 

Harjoittelen toimimaan vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä ja noudatan tietoturvan periaatteita työskentelyssäni. Tiedän, ettei omia tietoja kannata luovuttaa verkossa ilman harkintaa.  2.2.1 Harjoitellaan turvallista toimintaa digitaalisissa ympäristöissä. Tutustutaan tietoturvan perusteisiin ja henkilötietojen turvalliseen käyttöön ohjatusti.   
Tiedän, että digitaalisissa ympäristöissä kaikki henkilöt, tieto ja kuvat eivät ole aitoja. Olen tutustunut erilaisiin verkkohuijausyrityksiin ja tiedän, että tarvittaessa kerron niistä aikuiselle. 

 

2.2.2 Käydään läpi erilaisia riskitilanteita digitaalisissa ympäristöissä ja verkkohuijausyrityksiä (henkilöt, tieto, kuvat). Pohditaan yhdessä, miten niistä voi kertoa aikuiselle. Harjoitellaan ottamaan ruutukaappaus todistusaineistoksi. 
Osaan oman salasanani ja tiedän, että sitä ei tule antaa muiden käyttöön. Olen harjoitellut vaihtamaan salasanan ohjatusti. 

 

2.2.3 Keskustellaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön perusteista. Tutustutaan vahvan salasanan käyttöön. Harjoitellaan vaihtamaan salasana ohjatusti. 
Olen harjoitellut tuottamaan ohjatusti tietoa verkkoon. 

 

2.2.4 Tutustutaan siihen, mitä saa ja kannattaa julkaista verkossa. Harjoitellaan ohjatusti tiedon tuottamista verkkoon (esimerkiksi luokan oma Teams-ryhmä).   
Olen tutustunut käyttämieni palveluiden ikärajoihin ja ikärajojen tarkoitukseen.  Olen tutustunut erilaisten digitaalisten sisältöjen vaikutukseen itseeni ja valitsemaan omaa hyvinvointiani edistäviä sisältöjä.  2.2.5 Tutustutaan ikärajojen merkitykseen. Pohditaan yhdessä, millaiset digitaaliset sisällöt edistävät hyvinvointia. 

 2.3 Ergonomia 

oppilas  opettaja 
Olen harjoitellut ergonomista työskentelyasentoa ja pyrin työskentelemään sen mukaisesti laitteella. Muistan pitää taukoja toimiessani laitteella.    2.3.1 Harjoitellaan asettamaan tavoitteita ja tauottamaan työskentelyä. Tutustutaan ergonomiseen työskentelyasentoon (istuma-asento, käden asento) (AI S3 T11; YM S1-S6 T11) 
Olen harjoitellut säätämään näytön asetuksia ja laitteen äänenvoimakkuutta.    2.3.2 Harjoitellaan ohjatusti säätämään näytön asetuksia (kirkkaus, resoluutio, värit) sekä äänenvoimakkuutta. (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 
3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1. Tiedonhallinta 

oppilas  opettaja 
Osaan ohjatusti etsiä tietoa hakukoneen avulla esitelmää tai kirjoitelmaa varten. Olen harjoitellut tekemään tarkennettuja hakuja.   3.1.1 Harjoitellaan erottamaan hakukone ja selaimen osoiterivi toisistaan. Harjoitellaan ohjatusti käyttämään url-osoitetta ja hakemaan hakukoneella tietoa ja kuvia esimerkiksi eläimestä. (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T11) 
Olen harjoitellut käyttämieni lähteiden luotettavuuden arviointia. 

 

3.1.2 Harjoitellaan tietolähteiden luotettavuuden arviointia. Tutustutaan hakemaan tietoa myös vieraalla kielellä (vieraat kielet, tieteelliset nimet). (A-kieli S3 T7; AI S2 T7; KU S2 T1; YH S1, S2, S3 T4; YM S3 T11, T14, T16) 
Olen harjoitellut ohjatusti järjestämään, luokittelemaan ja esittämään tietoa. 

 

3.1.3 Harjoitellaan ohjatusti järjestämään, luokittelemaan ja esittämään tietoa. Harjoitellaan jäsentämään tietoa käsitekartalle ja esittämään tietoa yksinkertaisissa taulukoissa (esimerkiksi yhteiset "ajatusseinät"). Tutustutaan tekemään havaintoja ja päätelmiä opetusvideosta tai simulaatiosta. (AI S2 T5-T7, T10; MA S5 T4, T13; YM S3-S6 T5, T7, T11; UE S1-S3 T3, T7; ET S1-S4 T2, T7) 
Olen harjoitellut monimediaisen tuotoksen tekemistä itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä. Olen harjoitellut oman tuotoksen muokkaamista palautteen perusteella.  3.1.4 Harjoitellaan tuottamaan ja käyttämään kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä (Teams) (esimerkiksi dokumentointi, portfoliot). Tutustutaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta sähköisesti tuotoksesta. Harjoitellaan muokkaamaan tuotosta palautteen perusteella. (A-kieli S2 T7; AI S1-S3 T4, T6, T10, T12; KU S1-S3 T4; KÄ S6 T2, T7; YM S1-S6 T5) 

 3.2 Tutkiva ja luova työskentely  

oppilas  opettaja 
Olen tutustunut karttasovelluksen käyttöön. 

 

Olen harjoitellut tekemään teknologiaa hyödyntävän tutkimuksen ja käyttämään digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä.  

3.2.1 Tutustutaan kartankäyttö- ja geomediataitoihin digitaalisessa ympäristössä.  (YM S1-S6 T11, T13, T16)  

Suunnitellaan ja toteutetaan ohjatusti tutkimus. Tehdään havaintoja ja mittauksia teknologiaa hyödyntäen (esimerkiksi kamera, nauhuri, ajanotto / kello, Forms, Excel). (AI S2 T7, T8, S3 T10, T12; KÄ S1-S4 T3; YM S1-S6 T5, T11) 

Olen harjoitellut erilaisia tapoja tuottaa omia sisältöjä luovan työskentelyn digitaalisissa ympäristöissä.  3.2.2 Tutustutaan yhdessä erilaisiin tapoihin tuottaa sisältöä digitaalisissa ympäristöissä. Valitaan ohjatusti työhön sopiva sisältötyyppi, jonka oppilas tuottaa (esimerkiksi kuva, video, ääni). (AI S1 T4, S3 T10-12; KU S1-S3 T3, T4; KÄ S1-S4 T2. T3; MA S1 T14; MU S1-S4 T5) 
4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys ja osallisuus 

(A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T6, T8, S3 T10, T12; KU S1-S3 T7; MA S1-S4 T3. T4; YH S1-S4 T4, T9; YM S2-S6 T7, T11) 

oppilas  opettaja 
Tiedän, mitä sosiaalinen media tarkoittaa ja tiedän siihen liittyviä sääntöjä. Olen harjoitellut käytössä olevien sovellusten vuorovaikutusta tukevia toimintoja (esimerkiksi Teams: puhelut, viestit, keskustelut, ”tykkäykset”).   4.1.1 Käydään läpi sosiaalisen median toimintaan liittyviä sääntöjä. Harjoitellaan käytössä olevien sovellusten vuorovaikutusta tukevia toimintoja (esimerkiksi Teams: puhelut, viestit, keskustelut, "tykkäykset").   
Olen harjoitellut kirjoittamaan sähköpostia hyvien tapojen mukaisesti. Osaan lähettää ja vastata sähköpostiin. Osaan toimia etäkokouksessa tarkoituksenmukaisesti.  4.1.2 Harjoitellaan kirjoittamaan sähköpostiviesti hyvien tapojen mukaisesti esimerkiksi opettajalle, vanhemmille tai luokkakavereille. Harjoitellaan viestin vastaanottamista ja lähettämistä. Harjoitellaan etäkokouksessa toimimista (esimerkiksi kameran käyttö). 
Olen harjoitellut ottamaan vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä. Jaan osaamistani ja autan muita.  4.1.3 Harjoitellaan ottamaan vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä esimerkiksi tavoitteiden asettamisen avulla. 
Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä.  4.1.4 Harjoitellaan verkkoryhmätyöskentelyä (Teams) yhdessä koko luokan kanssa ja pienemmissä ryhmissä. Harjoitellaan vaikuttamista esimerkiksi kirjoittamalla sähköpostiviestejä, vastaamalla kyselyihin, kommentoimalla esimerkiksi ryhmätöitä ja osallistumalla keskusteluun (esimerkiksi Teams). Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan digitaalisten ympäristöjen käyttöä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esimerkiksi keskustelut, videopuhelut, videot, kuvakollaasit). 

5. luokka

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

oppilas  opettaja 
Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.  1.1.1 Käydään läpi käyttösopimus- ja ehdot, sekä laitteen turvallinen kuljetus ja säilytys. Kerrataan tietokoneen toimintaperiaatteet (käynnistäminen, sammuttaminen, lepotila, päivitysten lataaminen, ohjelmien avaaminen ja sulkeminen, kamera, lataaminen). Kerrataan omien henkilökohtaisten tunnusten käyttö, sekä O365-palveluihin kirjautuminen ja sähköisen työpöydän käyttö. (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 
Osaan liittää laitteen langattomaan verkkoon ja muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia tarpeen mukaan.  1.1.2 Kerrataan, miten laite liitetään langattomaan verkkoon.  Harjoitellaan tietokoneen asetuksien muuttamista (esimerkiksi kieli-, ääni- ja näyttöasetukset). Keskustellaan yhdessä siitä, miten virrankulutukseen voi vaikuttaa (säätämällä näytön kirkkautta, sulkemalla turhia ohjelmia, sammuttamalla näppäimistön taustavalon ja lukitsemalla laitteen, kun työskentely keskeytyy). (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 
Osaan käyttää selainta. Olen ohjatusti harjoitellut siirtämään tiedostoja eri laitteiden välillä.  1.1.3 Harjoitellaan käyttämään oikeita käsitteitä (avaa, sulje, sovellus, tiedosto, tiedostomuoto, käyttöjärjestelmä, näppäimistö, hiiri, virtajohto, usb-liitäntä, näyttö, internet). Siirretään tiedostoja eri laitteiden välillä. Tutustutaan samalla yleisimpiin tiedostoformaatteihin ja niiden päätteisiin (dokumentit .docx, .pdf, .xlsx, .pptx, kuvatiedostot: -jpeg, .png, .gif, äänitiedostot: .mp3, .wav videotiedostot: mp4, avi, .mov pakkaustiedosto: .zip) (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 
Olen digitaalisissa ympäristöissä harjoitellut työskentelemään vaiheittaisten ohjeiden mukaisesti ja kokeillut itse laatia ohjeita.  1.1.4 Harjoitellaan laatimaan ja noudattamaan vaiheittaisia ohjeita digitaalisessa ympäristössä toimiessa. (AI S2 T5; MA S1 T5, T14, YM S1-S5 T5) 
Osaan näppäimistön käytön kahdella kädellä.  1.1.5 Harjoitellaan käyttämään yleisimpiä pikatoimintoja (ctrl+ F (etsi), ctrl+L (valitsee sivun osoitteen selaimesta), Windows+L (lukitsee tietokoneen). Vahvistetaan kymmensormijärjestelmän käyttöä (Näppistaituri Peruskurssi Juniori). (AI S3 T11) 

 1.2 Toiminta eri ympäristöissä 

oppilas 

opettaja 

Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle ja O365 -ympäristöön. 

  

Osaan tehdä sähköisiä tehtäviä ja palauttaa ne ohjatusti. Osaan jakaa tiedostoja ohjeiden mukaisesti. 

  

Olen tutustunut käytössä olevaan oppilashallintajärjestelmään. 

  

Olen täyttänyt sähköisen kokeen, kyselyn tai lomakkeen. 

1.2.1 Kerrataan kirjautuminen Deskuun ja O365 -ympäristöön omilla käyttäjätunnuksilla.   

Harjoitellaan sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista itsenäisesti. Harjoitellaan sähköisten oppimisympäristöjen käytössä tärkeää prosessia annettujen ohjeiden mukaisesti: opettajan jakaman tiedoston lataamista koneelle, lataamista pilveen ja palauttamista (esimerkiksi (jaettu kansio, Teams: tehtävien palautus). Harjoitellaan jakamaan tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle.  

Tutustutaan oppilashallintajärjestelmään (Wilma) yhdessä (esimerkiksi itsearviointi, arviointitiedot, tieto läksyistä). Harjoitellaan lähettämään ja lukemaan viestejä ja seuraamaan tuntimerkintöjä.  

(AI S2 T5, S3 T11; A-kieli S3 T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1; YM S1-S6 T11)    

Oppilas harjoittelee kokeen, kyselyn tai lomakkeen tekemistä sähköisessä ympäristössä (esimerkiksi Forms, Teams). (MA S1-S5 T1, YM S1-S6 T6) 

Olen harjoitellut käyttämään sähköistä oppimisympäristöä ja digitaalista oppimateriaalia.  1.2.2 Harjoitellaan käyttämään O365 -ympäristöä omilla käyttäjätunnuksilla ( simerkiksi Teams, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Sway, Whiteboard). Harjoitellaan sähköpostin (Outlook) ja kalenterin käyttöä. Harjoitellaan käyttämään ilmaista tai ostettua digitaalista oppimateriaalia (esimerkiksi Näppistaituri, Ville, karttasovellukset, kustantajien materiaali, Teams: lukutaidon edistyminen).  Harjoitellaan ohjatusti siirtymään O365 palveluiden eri versioiden välillä (esim. Word Online ja Word). (AI S2 T5, S3 T10-T12; A-kieli S3 T6, T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1, T4; YM S1-S6 T5, T11-T16) 
Osaan ohjatusti seurata oppimiseni edistymistä.  Harjoitellaan seuraamaan oman oppimisen edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla (esimerkiksi Näppistaituri, Teams, Forms, Ville, kustantajien materiaalit, Wilma). (AI S2 T5, S3 T12; MA S1-S5 T1, T5; YM S1-S6 T6) 

 1.3 Tuottaminen 

oppilas 

opettaja 

Osaan ohjatusti etsiä laitteelle tai pilvipalveluun kansioon tallennetun tiedoston, nimetä sen uudelleen ja poistaa sen.  1.3.1 Ohjataan oppilaita etsimään tiedostoja laitteelta tai pilvipalvelusta. Harjoitellaan tiedostojen nimeäminen uudelleen ja poistaminen. Tavoitteena on, että oppilas löytää tallennetun tiedoston kansioista, osaa nimetä sen uudelleen ja poistaa sen. (AI S3 T6-T8, T10; KÄ T2, T3; MA T4, T5; YM S4, S5 T11; YH S1-S3 T4, T9) 
Osaan käyttää pilvipalveluympäristöä ja tallentaa tiedostoja. Osaan ohjatusti pitää pilvipalveluympäristöni järjestyksessä. Osaan jakaa dokumentteja pilvipalveluympäristössä ohjeiden mukaisesti. 

  

Olen harjoitellut kuvaamista, videokuvaamista ja äänen nauhoittamista. Osaan kuvan muokkaamisen ja videon editoinnin perusteet. 

  

Olen osallistunut video- ja kuvaprojektin tekemiseen. 

  

Olen harjoitellut animaation tekemistä. 

1.3.2 Päivitetään O365-ympäristössä kansiorakenne (vuosiluokkakansio) ja kerrataan töiden tallentaminen pilvipalveluun (esimerkiksi portfoliotyöskentely). Harjoitellaan jakamaan tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle.  

Kerrataan laitteen kameran käyttöä ottamalla kuvia ja videoita ja muokkaamalla niitä kuvanmuokkausohjelmalla (rajaa, liitä tekstiä, poista tausta). Tehdään valmiista kuvasta tai omasta työstä otetusta kuvasta kuvankäsittelyohjelmalla uusi tuotos.    

Harjoitellaan puheen nauhoittamista osana oppimistehtävää (esimerkiksi videon ääniraita, PowerPoint, OneNote, Teams)   

Tutustutaan musiikkiteknologian käyttöön.  

Tutustutaan elokuvakerrontaan ja harjoitellaan videon editointia (eri kuvakokojen käyttö).  Ideoidaan ryhmissä tarinat, joihin tehdään kuvakäsikirjoitus, kuvataan ja editoidaan työ. (KOPS)  

Tehdään animaatioita yhdessä sovitusta aiheesta. Esimerkiksi kirjoitetaan ja kuvitetaan oma tarina tai hahmon seikkailu tai valitaan aiheeksi luonnontieteen malli (veden kiertokulku, ravintoketju tms.)  

(AI S2 T5-T6; S3 T10; KU S1-S3 T1-T5; KÄ S1-S6 T2; MA S1-S5 T3, T5; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Osaan tuottaa ja muokata tekstiä digitaalisissa ympäristöissä. Olen harjoitellut dokumentin ulkoasun muokkaamista ohjeiden mukaan. Olen harjoitellut monimuotoisen tuotoksen tekemistä.  1.3.3 Tuotetaan tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla (esimerkiksi Word). Kerrataan tekstin muokkaaminen (lihavointi, kursiivi, tekstin tasaus, fontin värin muuttaminen, alleviivaus, välimerkit, riviväli, kappalejako, kuvan liittäminen).  Harjoitellaan liittämään tiedostoon kuva (kuvan asemointi ja rajaaminen, kuvatekstit). Harjoitellaan ala- ja yläindeksin käyttäminen. Harjoitellaan tekemään itsenäisesti monimuotoinen teksti (esimerkiksi Word, OneNote, PowerPoint, Sway). Harjoitellaan muuttamaan kieliasetuksia. (AI S3, T10-T11; YH S1-S3 T9; YM S3, S5 T6, ET S1-S5 T5; UE S1, S2 T2) 
Olen harjoitellut taulukkolaskentaohjelman käyttöä ja diagrammin tekemistä. Olen tutustunut laskentataulukon tekemiseen ohjeiden mukaisesti.  1.3.4 Oppilaat tekevät taulukon annetun aineiston perusteella. Tutustutaan summakaavaan ja peruslaskutoimituksen suorittamiseen solujen välillä. Harjoitellaan ohjatusti tekemään aineistosta pylväs- ja ympyrädiagrammeja ja muokkaamaan diagrammeja (esimerkiksi värin ja tekstien vaihtaminen). Harjoitellaan diagrammien liittämistä tekstitiedostoon.   (MA S5 T13; YM S1-S6 T5, T6) 
Osaan ohjatusti tehdä digitaalisia esityksiä. Osaan tuottaa ja muokata dokumentteja.  1.3.5 Harjoitellaan tekemään esitys ohjeiden mukaisesti (PowerPoint).  Kerrataan esityksen muokkaamista ohjeiden mukaisesti (esimerkiksi kuvan, kuvaajan tai videon liittäminen, otsikon lisääminen ja muotoilu). Harjoitellaan muille esitetyn tekstin ja omien esitysmuistiinpanojen eroa.  (A-kieli S3 T11; AI S2 T8, S3 T10, S4 T14; KU S2 T3; KÄ S1, S2, S6 T6; YM S1-S6 T5)   
Osaan ohjatusti työstää jaettua tiedostoa ja käyttää kommentointityökalua. Olen harjoitellut luomaan ja käyttämään ryhmätyökansiota.  1.3.6 Harjoitellaan yhdessä tuottamista digitaalisessa ympäristössä ja kommentointityökalun käyttöä (esimerkiksi prosessikirjoittaminen). Harjoitellaan luomaan ja käyttämään ryhmätyökansiota. (AI S3 T10- T12; KÄ S1-S4 T3) 
Olen harjoitellut laitteella piirtämistä ja suunnittelua. Osaan ohjatusti 3D-mallintaa.  1.3.7 Harjoitellaan laitteella piirtämistä ja suunnittelutyökalun käyttöä (esimerkiksi Paint, Paint 3D, selaimessa Doodle 3D, Thinkercad). Harjoitellaan ohjatusti 3D-mallintamista. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan 3D- tulostamiseen. (MA S4 T11, KU S1-S3 T4; KÄ S1-S4 T3) 
Olen harjoitellut ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.  1.4. Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). (KÄ S3; MA S1 T14) 
2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Vastuullinen toiminta 

oppilas  opettaja 
Olen harjoitellut toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisissa ympäristöissä. Tiedän, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia niistä on.  2.1.1 Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi Teams): noudatetaan ohjeita, kommentoidaan hyvien käytöstapojen mukaisesti. Keskustellaan yhdessä siitä, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia niistä on. (A-kieli S3 T7; AI S2 T7, S3 T10-T12; HI S1-S5 T2, T3; YM S1-S6 T14; YH S1, S3 T9; ET S1-S4 T10; UE S1-S3 T4) 
Ymmärrän tekijänoikeuksien merkityksen. Kunnioitan tekijänoikeuksia ja merkkisten käyttämäni lähteet. Osaan käyttää CC-merkittyjä aineistoja.  2.1.2 Kerrataan kuvien hakua kuvahaulla omaa työtä varten. Kerrataan tekijänoikeuksiin liittyviä ohjeita ja tutustutaan esimerkiksi musiikin käyttöön videon taustalla. (AI S3 T12; YM S3 T11; KU S2 T4, T5; MU S1-S4 T5) 
Olen harjoitellut vastuullista viestintää ja palautteen antamista.  2.1.3 Harjoitellaan vuorovaikutuksellista viestintää ja palautteen antamista (O365-ympäristö). (A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T7, S3 T12; YH S1, S3 T9) 
Olen harjoitellut etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla, ja osaan ohjatusti merkitä käyttämäni lähteet.  2.1.5 Harjoitellaan arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta. Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää. Harjoitellaan tunnistamaan erilaisia tekstejä (esimerkiksi mainokset, mielipidekirjoitukset). (AI S2 T5, T7, S3 T10-T13; HI T2, T3; YM T14, UE S1-S4 T4; ET S1-S4 T2, T5)   

 2.2 Turvallinen toiminta 

(AI S3, YH S1, S3 T4, T9; YM S1- S2 T11) 

oppilas   

opettaja 

Osaan toimia vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä ja noudattaa tietoturvan periaatteita työskentelyssäni. Tiedän, ettei omia tietoja kannata luovuttaa verkossa ilman harkintaa.  2.2.1 Kerrataan turvallinen toiminta digitaalisissa ympäristöissä, tietoturvan periaatteet ja henkilötietojen turvallinen käyttö. Tutustutaan digitaalisten ympäristöjen tiedonkeruutapoihin ja digitaaliseen jalanjälkeen. 
Tiedän, että digitaalisissa ympäristöissä kaikki henkilöt, tieto ja kuvat eivät ole aitoja. Osaan ottaa ruutukaappauksen ja tallentaa sen todistusaineistoksi. Tunnistan seksuaalisen houkuttelun ja osaan kertoa siitä turvalliselle aikuiselle. Osaan tunnistaa verkkohuijausyrityksiä (urkintaa, sähköpostihuijaus, arvontahuijaus).  2.2.2 Kerrataan erilaisia riskitilanteita digitaalisissa ympäristöissä ja miten omalla toiminnallaan voi suojautua huijausyrityksiltä.  Keskustellaan erilaisista verkkohuijauksista (seksuaalinen houkuttelu, urkinta, sähköpostihuijaus, arvontahuijaus) 
Ymmärrän salasanan yksityisyyden merkityksen ja osaan vaihtaa sen tarvittaessa.  2.2.3 Keskustellaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön perusteista. Kerrataan, miten salasanan voi vaihtaa tarvittaessa. 
Olen harjoitellut tuottamaan ohjatusti tietoa verkkoon.  2.2.4 Harjoitellaan, mitä saa ja kannattaa julkaista verkossa. Harjoitellaan ohjatusti tiedon tuottamista verkkoon (esimerkiksi koulun sosiaalisen median tilit). 
Olen tutustunut käyttämieni palveluiden ikärajoihin. Tiedän, miten digitaaliset sisällöt vaikuttavat itseeni ja millaiset sisällöt edistävät omaa hyvinvointiani.  2.2.5 Kerrataan ikärajojen merkitys. Palautetaan mieleen, millaiset digitaaliset sisällöt edistävät hyvinvointia. 

 2.3 Ergonomia 

oppilas  opettaja 
Tunnistan ergonomisen työskentelyasennon ja pyrin työskentelemään sen mukaisesti laitteella. Muistan pitää taukoja toimiessani laitteella.  2.3.1 Harjoitellaan asettamaan tavoitteita ja tauottamaan työskentelyä. Tutustutaan ergonomiseen työskentelyasentoon (istuma-asento, käden asento) (AI S3 T11; YM S1-S6 T11) 
Osaan ohjatusti säätää näytön asetuksia ja laitteen äänenvoimakkuutta. Olen tutustunut sopivaan työskentelyvalaistukseen.  2.3.2 Ohjataan oppilaita säätämään näytön asetuksia (kirkkaus, resoluutio, värit ja äänenvoimakkuutta tarpeen mukaan). (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

 

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta 

oppilas  opettaja 
Osaan hakea tietoa monipuolisesti internetistä hakukoneella ja osaan tehdä tarkennettuja hakuja. 

 

3.1.1 Kerrataan tiedon hakeminen internetistä ja tarkennettujen hakujen tekeminen. Tutustutaan tiedonhakuun tietokantojen avulla (kirjastoyhteistyö). (AI S2 T6, S3 T12; HI S1-S5 T2; KU S1-S3 T1; MA S1-S5 T1; YM S1-S6 T14) 
Osaan ohjatusti arvioida käyttämieni tietolähteiden luotettavuutta. 

 

3.1.2 Harjoitellaan tietolähteiden luotettavuuden arviointia. Harjoitellaan hakemaan tietoa myös vieraalla kielellä (vieraat kielet, tieteelliset nimet). (A-kieli S3 T7; AI S2 T7; KU S2 T1; YH S1, S2, S3 T4; YM S3 T11, T14, T16) 
Olen harjoitellut ohjatusti järjestämään, luokittelemaan ja esittämään tietoa. 

 

3.1.3 Harjoitellaan ohjatusti järjestämään, luokittelemaan ja esittämään tietoa. Harjoitellaan jäsentämään tietoa käsitekartalle ja esittämään tietoa yksinkertaisissa taulukoissa (esimerkiksi yhteiset "ajatusseinät"). Harjoitellaan ohjatusti tekemään havaintoja ja päätelmiä opetusvideosta tai simulaatiosta. (AI S2 T5-T7, T10; MA S1-S5 T4, T5, S4 T11, S5 T13; YM S3-S6 T5, T7, T11; UE S1-S3 T4; ET S1-S4 T2, T7) 
Olen harjoitellut monimediaisen tuotoksen tekemistä itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä. Olen harjoitellut oman tuotoksen muokkaamista palautteen perusteella.  3.1.4 Harjoitellaan tuottamaan ja käyttämään kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä (Teams) (esimerkiksi dokumentointi, portfoliot). Tutustutaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta sähköisesti tuotoksesta. Harjoitellaan muokkaamaan tuotosta palautteen perusteella (itse- ja vertaisarviointi). (A-kieli S2 T7; AI S1-S3 T4, T6, T10, T12; KU S1-S3 T4; KÄ S6 T2, T7; YM S1-S6 T5) 

 3.2 Tutkiva ja luova työskentely  

oppilas  opettaja 
Olen harjoitellut käyttämään ohjatusti karttasovellusta. 

  

Olen ohjatusti suunnitellut teknologiaa hyödyntävän tutkimuksen ja käyttänyt digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä. Olen harjoitellut valitsemaan sopivan välineen tutkivaan työskentelyyn. 

3.2.1 Harjoitellaan kartankäyttö- ja geomediataitoja digitaalisessa ympäristössä. (YM S1-S6 T11, T13, T16)  

 Suunnitellaan ja toteutetaan ohjatusti tutkimus. Tehdään havaintoja ja mittauksia teknologiaa hyödyntäen (esimerkiksi kamera, nauhuri, ajanotto / kello, Forms, Excel). (YM S1-S6 T5, T11) 

Osaan ohjatusti käyttää erilaisia luovan työskentelyn ympäristöjä oman ajattelun näkyväksi tekemiseen.  3.2.1 Ohjataan oppilaita valitsemaan omaan digitaaliseen työhön sopiva sisältötyyppi (esimerkiksi kuva, video, ääni). Tutustutaan itseilmaisuun digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi musiikin luominen, ohjelmointi ja robotiikka) (A-kieli S1 T11; AI S1 T4, S3 T10-12; KU S1-S3 T3, T4; KÄ S1-S4 T2. T3, T6; MA S1 T14; MU S1-S4 T5) 
4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys ja osallisuus 

(A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T6, T8, S3 T10, T12; KU S1-S3 T7; MA S1-S4 T3. T4; YH S1-S4 T4, T9; YM S2-S6 T7, T11) 

oppilas  opettaja 
Olen harjoitellut yhteistyön tekemistä ja palautteen antamista digitaalisessa ympäristössä. Olen harjoitellut käytössä olevien sovellusten käyttö yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma). 

 

4.1.1 Hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä tarkoituksenmukaisesti ja harjoitellaan sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia opetuksessa. Harjoitellaan käyttämään käytössä olevia sovelluksia oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma).   
Olen harjoitellut kirjoittamaan sähköpostia hyvien tapojen mukaisesti. Osaan lähettää ja vastata sähköpostiin. Osaan lukea liitetiedoston.  Osaan toimia etäkokouksessa tarkoituksenmukaisesti.  4.1.2 Harjoitellaan sähköpostin kirjottamista hyvien tapojen mukaisesti, viestin lähettämistä ja lukemista sekä liitetiedoston lukemista. Harjoitellaan etäkokouksessa toimimista (esimerkiksi kameran käyttö). 
Olen harjoitellut ottamaan vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä. Jaan osaamistani ja autan muita.  4.1.3 Harjoitellaan ottamaan vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä esimerkiksi tavoitteiden asettamisen avulla. 
Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä. Osaan keskustella asiallisesti digitaalisissa ympäristöissä. Osaan toteuttaa ideoita digitaalisilla laitteilla yksin ja yhdessä.  4.1.4 Harjoitellaan verkkoryhmätyöskentelyä (Teams) yhdessä koko luokan kanssa ja pienemmissä ryhmissä. Harjoitellaan vaikuttamista esimerkiksi kirjoittamalla sähköpostiviestejä, vastaamalla kyselyihin, kommentoimalla esimerkiksi ryhmätöitä ja osallistumalla keskusteluun (esimerkiksi Teams). Harjoitellaan asiallista keskustelua digitaalisissa ympäristöissä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan digitaalisten ympäristöjen käyttöä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esimerkiksi keskustelut, videopuhelut, videot, kuvakollaasit). 

6. luokka

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

oppilas  opettaja 
Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.  1.1.1 Käydään läpi käyttösopimus- ja ehdot, sekä laitteen turvallinen kuljetus ja säilytys. Kerrataan tietokoneen toimintaperiaatteet (käynnistäminen, sammuttaminen, lepotila, päivitysten lataaminen, ohjelmien avaaminen ja sulkeminen, kamera, lataaminen). Kerrataan omien henkilökohtaisten tunnusten käyttö, sekä O365-palveluihin kirjautuminen ja sähköisen työpöydän käyttö. (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 
Osaan liittää laitteen langattomaan verkkoon ja muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia tarpeen mukaan.  1.1.2 Kerrataan, miten laite liitetään langattomaan verkkoon.  Harjoitellaan tietokoneen asetuksien muuttamista (esimerkiksi kieli-, ääni- ja näyttöasetukset). Keskustellaan yhdessä siitä, miten virrankulutukseen voi vaikuttaa (säätämällä näytön kirkkautta, sulkemalla turhia ohjelmia, sammuttamalla näppäimistön taustavalon ja lukitsemalla laitteen, kun työskentely keskeytyy). (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 
Osaan käyttää teknologiaan liittyviä käsitteitä ja tunnistan yleisimpiä tiedostoformaatteja ja niiden päätteitä. Osaan käyttää selainta. Olen ohjatusti harjoitellut siirtämään tiedostoja eri laitteiden välillä.  1.1.3 Siirretään tiedostoja eri laitteiden välillä. Tutustutaan samalla yleisimpiin tiedostoformaatteihin ja niiden päätteisiin (dokumentit .docx, .pdf, .xlsx, .pptx, kuvatiedosto: -jpeg, .png, .gif, äänitiedosto: .mp3, .wav videotiedosto: mp4, avi, .mov pakkaustiedosto: .zip). (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 
Osaan laatia ja noudattaa vaiheittaisia ohjeita digitaalisissa ympäristöissä toimiessani.  1.1.4 Laaditaan ja noudatetaan vaiheittaisia ohjeita digitaalisessa ympäristössä toimiessa. (AI S2 T5; MA S1 T5, T14, YM S1-S5 T5) 
Osaan näppäimistön käytön sujuvasti kahdella kädellä.  1.1.5 Ohjataan oppilasta käyttämään yleisimpiä pikatoimintoja (ctrl+ F (etsi), ctrl+L (valitsee sivun osoitteen selaimesta), Windows+L (lukitsee tietokoneen). Ylläpidetään sujuvaa näppäimistön käyttöä.  (Näppistaituri Peruskurssi Juniori). 6. luokalla tavoitteena saavuttaa kirjoitusnopeudeksi 120 merkkiä / minuutissa.  (AI S3 T11) 

 1.2 Toiminta eri ympäristöissä 

oppilas  opettaja 
Osaan toimia itsenäisesti sähköisessä oppimisympäristössä. Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle ja O365 -ympäristöön. 

  

Osaan tehdä ja palauttaa sähköisiä tehtäviä. Osaan jakaa tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle. 

  

Olen tutustunut käytössä olevaan oppilashallintajärjestelmään. 

  

Olen täyttänyt sähköisen kokeen, kyselyn tai lomakkeen. 

1.2.1 Kerrataan kirjautuminen Deskuun ja O365 -ympäristöön omilla käyttäjätunnuksilla.   

Harjoitellaan sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista itsenäisesti. Harjoitellaan sähköisten oppimisympäristöjen käytössä tärkeää prosessia annettujen ohjeiden mukaisesti: opettajan jakaman tiedoston lataamista koneelle, lataamista pilveen ja palauttamista (esimerkiksi (jaettu kansio, Teams: tehtävien palautus). Harjoitellaan jakamaan tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle.  

Tutustutaan oppilashallintajärjestelmään (Wilma) yhdessä (esimerkiksi itsearviointi, arviointitiedot, tieto läksyistä). Harjoitellaan lähettämään ja lukemaan viestejä ja seuraamaan tuntimerkintöjä.  

(AI S2 T5, S3 T11; A-kieli S3 T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1; YM S1-S6 T11)    

Oppilas harjoittelee kokeen, kyselyn tai lomakkeen tekemistä sähköisessä ympäristössä (esimerkiksi Forms, Teams). (MA S1-S5 T1, YM S1-S6 T6) 

Olen työskennellyt verkko-oppimisympäristöissä ja käyttänyt digitaalista oppimateriaalia.  1.2.2 Harjoitellaan käyttämään O365 -ympäristöä omilla käyttäjätunnuksilla (esimerkiksi Teams, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Sway, Whiteboard). Harjoitellaan sähköpostin (Outlook) ja kalenterin käyttöä. Harjoitellaan käyttämään  lmaista tai ostettua digitaalista oppimateriaalia (esimerkiksi Näppistaituri, Ville, karttasovellukset, kustantajien materiaali, Teams: lukutaidon edistyminen). Harjoitellaan ohjatusti siirtymään O365 palveluiden eri versioiden välillä (esim. Word Online ja Word). (AI S2 T5, S3 T10-T12; A-kieli S3 T6, T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1, T4; YM S1-S6 T5, T11-T16) 
Osaan ohjatusti seurata oppimiseni edistymistä.  Harjoitellaan seuraamaan oman oppimisen edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla (esimerkiksi Näppistaituri, Teams, Forms, Ville, kustantajien materiaalit, Wilma). (AI S2 T5, S3 T12; MA S1-S5 T1, T5; YM S1-S6 T6) 

 1.3 Tuottaminen 

oppilas  opettaja 
Osaan etsiä laitteelle tai pilvipalveluun kansioon tallennetun tiedoston, nimetä sen uudelleen ja poistaa sen.  1.3.1 Ohjataan oppilaita etsimään tarpeellisia tiedostoja kansioista, laitteelta ja pilvipalvelusta. Kerrataan tiedostojen uudelleen nimeäminen ja poistaminen. (AI S3 T6-T8, T10; KÄ S1-S6 T2, T3; MA S1-S5 T4, T5; YM S4, S5 T11) 
Osan käyttää pilvipalveluympäristöä ja tallentaa tiedostoja. Osaan pitää pilvipalveluympäristöni järjestyksessä. Osaan jakaa tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle. 

  

Osaan tuottaa ja muokata kuvaa, ääntä ja videota. 

  

Osaan tehdä lyhyen elokuvaprojektin. 

  

Osaan tehdä ohjatusti animaation. 

1.3.2 Päivitetään O365-ympäristössä kansiorakenne (vuosiluokkakansio) ja kerrataan töiden tallentaminen (esimerkiksi portfoliotyöskentely). Kerrataan tiedostojen jakaminen opettajalle tai toiselle oppilaalle.  

Kerrataan laitteen kameran käyttöä ja kuvakäsittelyä.   

Harjoitellaan puheen nauhoittamista laitteella.  Harjoitelmaan esimerkiksi radiomainoksen tai kuunnelman nauhoittamista iPadilla tai tietokoneella.  

Tutustutaan musiikkiteknologian käyttöön.   

Kerrataan kuvankäsittelyä ja videon editointia. Kerrataan kuvakerronnan perusteita: kuvakoko, kuvasommittelu. Oppilas harjoittelee valmiin videon kuvaamista ja editoida, jossa on muitakin kuvakokoja kuin yleiskuva.  

Tehdään animaatioita yhdessä sovitusta aiheesta. Esimerkiksi kirjoitetaan ja kuvitetaan oma tarina tai hahmon seikkailu tai valitaan aiheeksi luonnontieteen malli (veden kiertokulku, ravintoketju tms.)  

(AI S2 T5-T6; S3 T10; HI S3 T1-T3; KU S1-S3 T1-T5; KÄ S1-S6 T2; MA S1-S5 T3, T5; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Osaan tuottaa ja muokata tekstiä sujuvasti digitaalisissa ympäristöissä. Osaan muokata dokumentin ulkoasua ohjeiden mukaisesti. Osaan tehdä monimuotoisen tuotoksen.  1.3.3 Tuotetaan tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla (esimerkiksi Word). Kerrataan tekstin muokkaaminen (alleviivaus, lihavointi, kursiivi, tekstin tasaus, fontin väri, välimerkit, riviväli, kappalejako, luettelomerkit ja otsikot työkalulla). Harjoitellaan tekstin jakamista useampaan sarakkeeseen ja sivun muuttaminen vaaka -tai pystyasentoon. Harjoitellaan liittämään tiedostoon kuva (kuvan asemointi ja rajaaminen, kuvatekstit). Kerrataan ala- ja yläindeksin käyttäminen. Harjoitellaan tekemään monimuotoinen teksti itsenäisesti (esimerkiksi Word, OneNote, PowerPoint, Sway).  Harjoitellaan muuttamaan kieliasetuksia. (AI S3, T10-T11; HI S1-S5 T1-T3; YM S3, S5 T6, ET S1-S5 T5; UE S1, S2 T2) 
Olen harjoitellut taulukkolaskentaohjelman käyttöä ja diagrammin tekemistä. Olen tutustunut laskentataulukon tekemiseen ohjeiden mukaisesti.  1.3.4 Oppilaat tekevät taulukon annetun aineiston perusteella. Tutustutaan summakaavaan ja peruslaskutoimituksen suorittamiseen solujen välillä. Harjoitellaan ohjatusti tekemään aineistosta pylväs- ja ympyrädiagrammeja ja muokkaamaan diagrammeja (esimerkiksi värin ja tekstien vaihtaminen). Harjoitellaan diagrammien liittämistä tekstitiedostoon. (MA S5 T13; YM S1-S6 T5, T6)   
Osaan tehdä digitaalisia esityksiä. Osaan tuottaa ja muokata dokumentteja.  1.3.5 Oppilas osaa tehdä digitaalisen esityksen ohjeiden mukaisesti (PowerPoint).  Kerrataan esityksen muokkaamista ohjeiden mukaisesti (esimerkiksi kuvan, kuvaajan tai videon liittäminen, otsikon lisääminen ja muotoilu). Harjoitellaan muille esitetyn tekstin ja omien esitysmuistiinpanojen eroa. (A-kieli S3 T11; AI S2 T8, S3 T10, S4 T14; HI S1-S5 T1-T3; KU S2 T3; KÄ S1, S2, S6 T6; YM S1-S6 T5) 
Osaan työskennellä jaetussa tiedostossa digitaalisessa ympäristössä. Osaan käyttää kommentointityökalua.  Osaan luoda ja käyttää ryhmätyökansiota.  1.3.6 Harjoitellaan yhdessä tuottamista digitaalisessa ympäristössä ja kommentointityökalun käyttöä (esimerkiksi prosessikirjoittaminen). Harjoitellaan luomaan ja käyttämään ryhmätyökansiota. (AI S3 T10- T12; KÄ S1-S4 T3)    
Osaan ohjatusti piirtää ja suunnitella laitteella. Osaan ohjatusti 3D-mallintaa.  1.3.7 Harjoitellaan laitteella piirtämistä ja suunnittelutyökalun käyttöä (esimerkiksi Paint, Paint 3D, selaimessa Doodle 3D, Thinkercad). Harjoitellaan ohjatusti 3D-mallintamiseen ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan 3D-tulostamiseen. (MA S4 T11, KU S1-S3 T4; KÄ S1-S4 T3) 
Olen harjoitellut ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.  1.4. Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). (KÄ S3; MA S1 T14) 
2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Vastuullinen toiminta 

oppilas  opettaja 
Osaan noudattaa hyviä käytöstapoja ja sääntöjä toimiessani digitaalisissa ympäristöissä. Tiedän, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla.  2.1.1 Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi Teams): noudatetaan ohjeita, kommentoidaan hyvien käytöstapojen mukaisesti. Keskustellaan yhdessä siitä, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia niistä on. (A-kieli S3 T7; AI S2 T7, S3 T10-T12; HI S1-S5 T2, T3; YM S1-S6 T14; ET S1-S4 T10; UE S1-S3 T4) 
Ymmärrän tekijänoikeuksien merkityksen. Kunnioitan tekijänoikeuksia ja merkitsen käyttämäni lähteet. Osaan käyttää CC-merkittyjä aineistoja.  2.1.2 Kerrataan tekijänoikeuksen periaatteet ja miten luvallista materiaalia löytää omiin töihinsä (teksti, kuvat, video, musiikki). (AI S3 T12; YM S3 T11; KU S2 T4, T5; MU S1-S4 T5) 
Osaan ottaa vastuuta omasta viestinnästäni ja osaan antaa palautetta digitaalisessa ympäristössä.  (O365-ympäristö).  2.1.3 Käytetään vuorovaikutuksellista viestintää ja palautteen antamista osana työskentelyä (O365-ympäristö). (A-kieli S3 T7; B1-kieli S2 T3; AI S1 T4, S2 T7, S3 T12) 
Osaan hyödyntää lähdeviitteitä luontevana osana omia esitelmiäni ja kirjoitelmiani.  2.1.5 Harjoitellaan arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta. Kerrataan lähteiden käyttö ja merkintä tiedonhakutehtävien yhteydessä. Harjoitellaan tunnistamaan erilaisia tekstejä (esimerkiksi mainokset, mielipidekirjoitukset). (AI S2 T5, T7, S3 T10-T13; HI T2, T3; YM T14, UE S1-S4 T4; ET S1-S4 T2, T5) 

 2.2 Turvallinen toiminta 

(AI S3, YH S1, S3 T4, T9; YM S1- S2 T11) 

oppilas   opettaja 
Osaan toimia vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä ja noudattaa tietoturvan periaatteita työskentelyssäni. Tiedän, ettei omia tietoja kannata luovuttaa verkossa ilman harkintaa. Tiedostan, että toiminnastani jää digitaalinen jalanjälki.  2.2.1 Kerrataan turvallinen toiminta digitaalisissa ympäristöissä, tietoturvan periaatteet ja henkilötietojen turvallinen käyttö. Tutustutaan digitaalisten ympäristöjen tiedonkeruutapoihin ja digitaaliseen jalanjälkeen.   
Tiedän, että digitaalisissa ympäristöissä kaikki henkilöt, tieto ja kuvat eivät ole aitoja. Osaan ottaa ruutukaappauksen ja tallentaa sen todistusaineistoksi. Tunnistan seksuaalisen houkuttelun ja osaan kertoa siitä turvalliselle aikuiselle. Osaan tunnistaa verkkohuijausyrityksiä (urkintaa, sähköpostihuijaus, arvontahuijaus).  2.2.2 Kerrataan erilaisia riskitilanteita digitaalisissa ympäristöissä ja miten omalla toiminnallaan voi suojautua huijausyrityksiltä. Keskustellaan erilaisista verkkohuijauksista (seksuaalinen houkuttelu, urkinta, sähköpostihuijaus, arvontahuijaus). 
Olen harjoitellut tuottamaan ohjatusti tietoa verkkoon.  2.2.4 Harjoitellaan, mitä saa ja kannattaa julkaista verkossa. Harjoitellaan ohjatusti tiedon tuottamista verkkoon (esimerkiksi koulun sosiaalisen median tilit). 
Osaan valita omaa hyvinvointiani edistäviä digitaalisia sisältöjä.  2.2.5 Kerrataan ikärajojen merkitys. Palautetaan mieleen, millaiset digitaaliset sisällöt edistävät hyvinvointia. 

 2.3 Ergonomia 

oppilas  opettaja 
Ymmärrän hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksen terveydelle, ja pyrin työskentelemään niiden mukaisesti laitteella. Harjoittelen tavoitteiden asettamista omalle työskentelylleni.  2.3.1 Harjoitellaan asettamaan tavoitteita ja tauottamaan työskentelyä. Tutustutaan ergonomiseen työskentelyasentoon (istuma-asento, käden asento) (AI S3 T11; YM S1-S6 T11) 
Osaan säätää näytön asetuksia ja laitteen äänenvoimakkuutta.  2.3.2 Kerrataan, miten näytön asetuksia ja äänenvoimakkuutta voi säätää. (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 
3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1. Tiedonhallinta 

oppilas  opettaja 
Osaan hakea tietoa monipuolisesti internetistä hakukoneella ja tiedän, mistä löydän vapaasti käytettävää sisältöä.   3.1.1 Kerrataan tiedon hakemista internetistä ja harjoitellaan käyttämään lainausmerkkejä, plus- ja miinusmerkkiä, tähti sanan loppuun. Oppilas harjoittelee tietokantojen käyttöä tiedonhaussa. (A-kieli S2 T6; B-kieli S2 T3; AI S2 T6, S3 T12; HI S1-S5 T2; KU S1-S3 T1; MA S1-S5 T1; YM S3 T14; ET S1-S4 T5; UE S1-S3 T4) 
Osaan arvioida hakemieni tietolähteiden luotettavuutta ja laatueroja. 

 

3.1.2 Harjoitellaan tietolähteiden luotettavuuden arviointia. Harjoitellaan erottamaan valeuutinen tai harhaan johtava tieto luotettavasta tiedosto ja harjoitellaan perustelemaan arvio. Harjoitellaan ohjatusti käyttämään eri lähteitä. Haetaan tietoa myös vieraalla kielellä (vieraat kielet, tieteelliset nimet). (A-kieli S2 T6; B-kieli S2 T3; AI S2 T6, S3 T12; HI S1-S5 T2; KU S1-S3 T1; YM S3 T14; ET S1-S4 T5; UE S1-S3 T4) 
Osaan ohjatusti järjestää, luokitella ja esittää tietoa. 

 

3.1.3 Harjoitellaan ohjatusti järjestämään, luokittelemaan ja esittämään tietoa. Harjoitellaan jäsentämään tietoa käsitekartalle ja esittämään tietoa yksinkertaisissa taulukoissa (Excel) (esimerkiksi yhteiset "ajatusseinät"). Harjoitellaan tekemään havaintoja ja päätelmiä ilmiöstä erilaisten opetusvideoiden ja muiden simulaatioiden avulla.  Harjoitellaan tekemään havaintoja ja päätelmiä opetusvideosta tai simulaatiosta. (AI S2 T5-T7, T10; MA S1-S5 T4, T5, S4 T11, S5 T13; YM S3-S6 T5, T7, T11; UE S1-S3 T4; ET S1-S4 T2, T7) 
Osaan tehdä monimediaisen tuotoksen itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä. Osaan muokata omaa tuotosta palautteen perusteella.  3.1.4 Harjoitellaan tuottamaan ja käyttämään kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä (Teams) (esimerkiksi dokumentointi, portfoliot). Tutustutaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta sähköisesti tuotoksesta. Harjoitellaan muokkaamaan tuotosta palautteen perusteella (itse- ja vertaisarviointi). (A-kieli S2 T7; AI S1-S3 T4, T6, T10, T12; KU S1-S3 T4; KÄ S6 T2, T7; YM S1-S6 T5) 

 3.2 Tutkiva ja luova työskentely  

oppilas  opettaja 
Olen harjoitellut käyttämään karttasovellusta. 

  

Osaan suunnitella teknologiaa hyödyntävän tutkimuksen ja käyttänyt digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä. Osaan valita sopivan välineen tutkivaan työskentelyyn. 

3.2.1 Harjoitellaan kartankäyttö- ja geomediataitoja digitaalisessa ympäristössä. (YM S1-S6 T11, T13, T16)  

Suunnitellaan ja toteutetaan tutkimus. Tehdään havaintoja ja mittauksia teknologiaa hyödyntäen (esimerkiksi kamera, nauhuri, ajanotto / kello, Forms, Excel). (YM S1-S6 T5, T11) 

Osaan ohjatusti käyttää erilaisia luovan työskentelyn ympäristöjä oman ajattelun näkyväksi tekemiseen ja osaan ehdottaa työhöni tarkoituksenmukaisen ympäristön käyttöä.  3.2.2 Ohjataan oppilaita valitsemaan omaan digitaaliseen työhön sopiva sisältötyyppi (esimerkiksi kuva, video, ääni).  (A-kieli S1 T11; AI S1 T4, S3 T10-12; KU S1-S3 T3, T4; KÄ S1-S4 T2. T3, T6; MA S1 T14; MU S1-S4 T5) 
4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys ja osallisuus 

(A-kieli S3 T7; B-kieli S2 T3; AI S1 T4, S2 T6, T8, S3 T10, T12; KU S1-S3 T7; MA S1-S4 T3. T4; YH S1-S4 T4, T9; YM S2-S6 T7, T11) 

oppilas  opettaja 
Osaan tehdä yhteistyötä ja antaa toiselle oppilaalle palautetta digitaalisessa ympäristössä. Osaan käyttää käytössä olevia sovelluksia oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma).   4.1.1 Hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä tarkoituksenmukaisesti ja harjoitellaan sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia opetuksessa. Harjoitellaan käyttämään käytössä olevia sovelluksia oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma).   
Olen harjoitellut kirjoittamaan sähköpostia hyvien tapojen mukaisesti. Osaan lähettää ja vastata sähköpostiin yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. Olen harjoitellut liittämään tiedostoja ja luomaan linkkejä. Osaan toimia etäkokouksessa tarkoituksenmukaisesti.  4.1.2 Harjoitellaan sähköpostin kirjottamista, tiedoston liittämistä ja linkin luomista viestiin. Harjoitellaan etäkokouksessa toimimista (esimerkiksi kameran käyttö). 
Osaan ottaa vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä. Jaan osaamistani ja autan muita.  4.1.3 Harjoitellaan ottamaan vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä esimerkiksi tavoitteiden asettamisen avulla. 
Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä vastuullisen työskentelyn mukaisesti. Osaan keskustella asiallisesti digitaalisissa ympäristöissä. Osaan toteuttaa ideoita digitaalisilla laitteilla yksin ja yhdessä.  4.1.4 Harjoitellaan verkkoryhmätyöskentelyä (Teams) yhdessä koko luokan kanssa ja pienemmissä ryhmissä. Harjoitellaan vaikuttamista esimerkiksi kirjoittamalla sähköpostiviestejä, vastaamalla kyselyihin, kommentoimalla esimerkiksi ryhmätöitä ja osallistumalla keskusteluun (esimerkiksi Teams). Kerrataan, millaista on asiallinen keskustelu digitaalisissa ympäristöissä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan digitaalisten ympäristöjen käyttöä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esimerkiksi keskustelut, videopuhelut, videot, kuvakollaasit). 

7. luokka

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

oppilas  opettaja 
Harjoittelen tallentamaan tiedoston nimellä ja löytämään tarvitsemani tiedostot pilvipalvelussa.    1.1.1 Oppilas harjoittelee tallentamaan tiedoston nimellä ja löytämään tarvitsemansa tiedostot pilvipalvelussa.   
Osaan ohjatusti valita työhön soveltuvan tiedostomuodon, esimerkiksi Word-tiedoston kirjoitelmaan ja PowerPoint  -esityksen projektityöhön. Harjoittelen käyttämään oikeita käsitteitä puheessani (sovellus, tiedosto, tiedostomuoto, käyttöjärjestelmä, näyttö, hiiri, näppäimistö, virtajohto, usb-liitäntä, internet). Osaan valita käyttötarkoitukseen sopivan tiedostoformaatin esimerkiksi kuville (.jpeg, .png, .gif), ääni (.wav, .mp3) ja video (mp3, avi, mov).    1.1.2 Oppilas osaa ohjatusti valita työhön soveltuvan tiedostomuodon, esimerkiksi Word-tiedoston kirjoitelmaan ja PowerPoint -esityksen projektityöhön. Harjoitellaan käyttämään oikeita käsitteitä (sovellus, tiedosto, tiedostomuoto, käyttöjärjestelmä, näyttö, hiiri, näppäimistö, virtajohto, usb-liitäntä, internet). Harjoitellaan käyttötarkoitukseen sopivan tiedostoformaatin valitsemista esimerkiksi kuville (.jpeg, .png, .gif), ääni (.wav, .mp3) ja video (mp3, avi, mov).   
Jatkan kymmensormijärjestelmän käytön harjoittelua. Harjoittelen käyttämään tarvitsemiani erikoismerkkejä ja pikanäppäinkomentoja (ctrl+a, ctrl+C, ctrl+V, ctrl+X, ctrl+Z, ctrl+F, Ctrl+L, Windows+L).  1.1.3 Kannustetaan oppilasta käyttämään kymmensormijärjestelmää. Harjoitellaan käyttämään tarvittavia erikoismerkkejä ja pikanäppäinkomentoja osana työskentelyä (ctrl+a, ctrl+C, ctrl+V, ctrl+X, ctrl+Z, ctrl+F, Ctrl+L, Windows+L).  

1.2 Toiminta eri ympäristöissä 

oppilas  opettaja 
Osaan kirjautua koulun oppimisympäristöihin. Osaan ohjatusti käyttää erilaisia päätelaitteita ja palveluita sekä osaan siirtää sisältöjä niiden välillä (esimerkiksi mobiililaitteesta tietokoneelle tai pilvipalveluun).  

Osaan käyttää sähköisiä työympäristöjä. Hallitsen ohjattuna materiaalin jakamisen ja julkaisemisen eri tavoilla käytössä olevissa ympäristöissä.  

Harjoittelen käyttämään Wilmaa osana opiskeluani: löydän Wilmasta tietoa läksyistä ja koetuloksista, osaan seurata tuntimerkintöjä sekä lähettää ja lukee viestejä Wilmassa. 

1.2.1 Kerrataan käytössä oleviin oppimisympäristöihin kirjautuminen. 

 

Harjoitellaan ohjatusti käyttämään erilaisia päätelaitteita ja palveluita sekä siirtämään sisältöjä niiden välillä (esimerkiksi mobiililaitteesta tietokoneelle tai pilvipalveluun).  

 

Opettajan ohjaamana oppilas osaa käyttää sähköisiä työympäristöjä ja harjoittelee materiaalin jakamista ja julkaisemista eri tavoilla käytössä olevissa ympäristöissä.   

Harjoittelen käyttämään monipuolisesti digitaalisten ympäristöjen tuottamisen mahdollisuuksia (esimerkiksi teksti, kuva, ääni, video).  Harjoitellaan ohjatusti käyttämään digitaalisten ympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia tuottamisessa (esimerkiksi teksti, kuva, ääni, video). 

1.3 Tuottaminen 

oppilas  opettaja 
Osaan ohjatusti tallentaa tiedoston sähköiseen oppimisympäristöön ja löydän tarvitsemani tiedostot oppimisympäristöstä. Osaan ohjatusti järjestää ja nimetä tiedostoja sekä kansioita loogisella tavalla sekä tietokoneelle että OneDrive-pilvipalveluun. Osaan etsiä laitteelle tallennetun tiedoston kansioista, nimetä sen uudelleen ja poistaa sen. Osaan ladata opettajan jakaman tiedoston laitteelle ja pilveen. Osaan palauttaa tiedoston sähköisessä oppimisympäristössä.     1.3.1 Harjoitellaan ohjatusti tallentamaan tiedosto sähköiseen oppimisympäristöön ja etsimään laitteelle tai oppimisympäristöön tallennetun tiedoston kansioista, nimetä sen uudelleen ja poistaa sen. Harjoitellaan lataamaan opettajan jakama tiedosto laitteelle ja pilveen ja palauttamaan tiedosto sähköisessä oppimisympäristössä.  
Harjoittelen sommittelemaan tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan kuvan- ja videonkäsittelyohjelmien monipuolista käyttöä. Harjoittelen tuottamaan lyhyitä elokuvia.  1.3.2 Harjoitellaan sommittelemaan tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti (esim. teksti kuvan yhteydessä, taulukon laatiminen ohjeiden mukaisesti). Harjoitellaan käyttämään kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti. Harjoitellaan tuottamaan lyhyitä elokuvia. (AI S3 T10, T13-T14; BG S3 T8-T10; GE S1-S6 T1, T7; FY S1 T6-T8; KE S1 T6-T7; HI S1-S6 T1-2, T10-T11; KO S1-S3 T3; KU S2 T1, T3; MA S1-S6 T4, T9, S5 T16; MU S1-S4 T7)  
Olen harjoitellut tuottamaan taulukoita, muotoja ja sivunumeroinnin tekstinkäsittelyohjelmassa (Word).  Osaan kommentoida toisen työtä ja muokata omaa tuotostani kommenttien perusteella. Olen harjoitellut käyttämään valmiita tyylejä. Olen harjoitellut käyttämään tarvitsemiani erikoismerkkejä.  1.3.3 Harjoitellaan tuottamaan taulukoita, muotoja ja käyttämään sivunumerointia tekstinkäsittelyohjelmassa (Word) esimerkiksi tuottamalla kirjoitelma, työselostus tai -raportti, kuva-analyysi. Harjoitellaan kommentointityökalun käyttöä kommentoimalla toisen tuotosta ja muokkaamalla omaa työtä kommenttien perusteella. Harjoitellaan käyttämään tarvittavia erikoismerkkejä. (AI S3 T10-T13; A-kieli S3 T10, B-kieli S3 T9; BG S3 T8-T10; GE S1-S6 T1, T7; FY S1 T6-T8; KE S1 T6-T7; HI S1-S6 T1-2, T10-T11; KU S1-S3 T2, T5; MA S1-S6 T4, T9; OP S2-S3, S5 T6)  
Olen harjoitellut käyttämään tilastollista dataa taulukkolaskentaohjelmassa. Olen harjoitellut käyttämään yleisimpiä funktioita (esim summa, erotus, tulo, osamäärä, prosentti, keskiarvo). Olen tutustunut kaavion tekemiseen ja käyttämiseen.  1.3.4 Harjoitellaan käyttämään tilastollista dataa taulukkolaskentaohjelmassa (Excel), esimerkiksi käsittelemällä mittaustuloksia.

Tutustutaan kaavion tekemiseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. (KE S1-S6 T6; FY S1-S6 T6, T7). 

Harjoitellaan käyttämään yleisimpiä funktioita (esim. summa, erotus, tulo, osamäärä, prosentti, keskiarvo). (MA S1, S4, S6 T4, T8-T9)  

Olen harjoitellut ohjatusti esitysgrafiikkaohjelman monipuolista käyttöä (esim. PowerPoint, Sway). Olen harjoitellut tuottamaan hyvin jäsenneltyjä esityksiä monipuolisella sisällöllä (esim. teksti, kuva, ääni, video). Olen harjoitellut animaatioiden ja siirtymien käyttöä osana monimediaista esitystä. Olen harjoitellut yhteenvedon koostamista esitelmään PowerPoint-ohjelmalla. Olen harjoitellut tekemään esitysmuistiinpanot.    1.3.5 Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman monipuolista käyttöä (esim. PowerPoint, Sway). Harjoitellaan tuottamaan jäsenneltyjä esityksiä monipuolisella sisällöllä (esim. teksti, kuva, ääni, video). Harjoitellaan animaatioiden ja siirtymien käyttöä osana monimediaista esitystä. Harjoitellaan koostamaan yhteenveto esitelmää varten PowerPoint-ohjelmalla. Harjoitellaan erottamaan esitysmuistinpanot ja esitettävä teksti toisistaan. (AI S3 T10-14; BG S3 T8; GE S1-S6 T2, T7; FY S1-S6 T7; HI S1-S6 T2, T11; KE S1-S6 T7, KÄ TS1-S5 T6, TT S2-S3 T6)  
Olen harjoitellut tuottamisprosessiin osallistumista digitaalisessa ympäristössä jaetussa tiedostossa, jossa oppilaat työstävät tiedostoa yhdessä. Olemme harjoitelleet muokkaamaan tuotosta opettajan tai muiden oppilaiden palautteen perusteella.  1.3.6 Harjoitellaan yhdessä muokattavan tiedoston työstämistä yhdessä (esimerkiksi kirjoitus- tai muu sisällön tuottamisen prosessi). Harjoitellaan muokkaamaan tuotosta saadun palautteen perusteella. (AI S3 T10-14; BG S3 T8; GE S2, S4, S6 T2, T7; FY S1-S6 T7; HI S1-S6 T2, T11; KE S1-S6 T7, KU S1-S3 T2, T5; KÄ TS1-S5 T6, OP S2-S3, S5 T6; TT S2-S3 T6)  
Harjoitellaan piirtämään ja suunnittelemaan laitteella. Harjoitellaan 3D-mallintamista.    1.3.7 Harjoitellaan laitteella piirtämistä ja suunnittelutyökalun käyttöä (esimerkiksi Paint, Paint 3D, selaimessa Doodle 3D, Thinkercad). Harjoitellaan 3D-mallintamista ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan 3D-tulostamiseen.   (KU S1-3 T1, KÄ S1-5 T6, MA S1-S6 T5, T9)  
Olen harjoitellut ohjelmointia graafisessa ympäristössä. Olen tutustunut tekstipohjaiseen ohjelmointiin kirjoittamalla koodia. Olen harjoitellut ohjaamaan robottia graafisessa ympäristössä.  1.4 Harjoitellaan ohjelmointia vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (graafinen ympäristö, tekstipohjainen ohjelmointi, tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). (KÄ S3 T6; MA S1 T20) 

 

2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Vastuullinen toiminta 

oppilas  opettaja 
Tutustun tekijänoikeuslakiin ja sen rikkomisen seuraamuksiin. Harjoittelen noudattamaan tekijänoikeuksia omissa tuotoksissani. Harjoittelen CC-lisenssöidyn materiaalin käyttöä. Tutustun hakumoottorien ja tietokantojen toimintaan.  2.1.1 Tutustutaan tekijänoikeuslakiin ja sen rikkomisen seuraamuksiin. Harjoitellaan noudattamaan tekijänoikeuksia aina, kun käytetään tietolähteitä. Harjoitellaan CC-lisensoidun materiaalin käyttöä. Tutustutaan hakumoottorien ja tietokantojen toimintaan.   
Harjoittelen hakukoneiden ja tietokantojen käyttöä. Harjoittelen arvioimaan lähteen luotettavuutta. Osaan merkitä käyttämäni lähteet ohjeiden mukaisesti.    2.1.2 Harjoitellaan käyttämään hakukoneita ja tietokantoja. Ohjataan oppilaita arvioimaan lähteiden luotettavuutta (esimerkiksi muokattavat lähteet). Harjoitellaan merkitsemään lähteet ohjeiden mukaisesti.   
Ymmärrän ja huomioin valintojeni vaikutuksen kestävään tulevaisuuteen (ilmastopäästöjen vähentäminen, raaka-aineiden säästäminen, kierrättäminen). Tunnistan teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä (esim. kansainvälinen yhteistyö, verkostoituminen, ammatillinen kehittäminen, ideoiden varastaminen, tallennettujen asioiden saaminen pois). Tiedän, millaista sisältöä saa ja kannattaa julkaista verkossa.  2.1.3 Pohditaan ja keskustellaan omien valintojen vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen (ilmastopäästöjen vähentäminen, raaka-aineiden säästäminen, kierrättäminen). Keskustellaan teknologiaan liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä (esim. kansainvälinen yhteistyö, verkostoituminen, ammatillinen kehittäminen, ideoiden varastaminen, tallennettujen asioiden saaminen pois).   

 2.2 Turvallinen toiminta 

oppilas  opettaja 
Harjoittelen turvallista työskentelyä digitaalisessa ympäristössä henkilökohtaisilla tunnuksillani ja salasanallani. Harjoittelen toimimaan itsenäisesti, vastuullisesti ja ikärajoja noudattaen. Harjoittelen evästeiden asetusten muuttamista ja löytämään sivuhistoriani. Tunnistan joitakin tietoturvariskejä (esimerkiksi hakkerit, virukset, huolimattomuus). Tutustun GDPR -tietosuoja-asetukseen.  2.2.1 Harjoitellaan turvallista työskentelyä digitaalisissa ympäristöissä. Kerrataan henkilökohtaisen tunnuksen turvallinen käyttö ja miten vahva salasana muodostetaan. Harjoitellaan toimimaan itsenäisesti, vastuullisesti ja ikärajoja noudattaen. Harjoitellaan evästeiden asetusten muuttamista ja oman sivuhistorian löytämistä. Harjoitellaan tunnistamaan joitakin tietoturvariskejä (esimerkiksi hakkerit, virukset, huolimattomuus). Tutustutaan GDPR-tietosuoja-asetukseen.   
Osaan antaa muokkaus- ja lukuoikeuksia tiedostoihini (esimerkiksi opettaja, työpari) ja osaan myös muuttaa näitä asetuksia tarvittaessa.  2.2.2 Kerrataan tiedostojen käyttöoikeuksien antaminen esimerkiksi opettajalle tai työparille (OneDriven, Teams).  
Harjoittelen arvioimaan digisisältöjen vaikutusta omaan hyvinvointiini, ja osaan tehdä muutoksia esimerkiksi ruutuaikaani.  2.2.3 Harjoitellaan arvioimaan digisisältöjen vaikutusta omaan elämään ja hyvinvointiin ja tekemään muutoksia esimerkiksi omaan ruutuaikaan.  (TT S1, S2 T7, S3 T9) 

 2.3 Ergonomia 

oppilas  opettaja 
Ymmärrän ergonomisen työskentelyn periaatteet ja harjoittelen käyttämään niitä työskentelyssäni. Osaan työskennellä tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä (työn tauottaminen, väsymyksen tunnistaminen, välijumppa).  2.3 Tutustutaan ergonomisen työskentelyn periaatteisiin. Harjoitellaan työskentelemään kestävällä tavalla digitaalisissa ympäristöissä (pidän itsestäni huolta, huolehdin terveydestäni). Harjoitellaan työskentelemään tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä (tauottaminen, väsymyksen tunnistaminen, välijumppa).  (TT S1 T3, S3 T9) 
3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta 

oppilas  opettaja 
Harjoittelen vaihtamaan hakukoneen asetuksia ohjeiden mukaisesti. Osaan hakea työhöni esimerkiksi tietoa ja kuvia kuvahaulla tekijänoikeudet huomioiden.    3.1.1 Harjoitellaan vaihtamaan hakukoneen asetuksia ohjeiden mukaisesti. Harjoitellaan hakemaan tietoa ja esimerkiksi kuvia kuvahaulla tekijänoikeudet huomioon ottaen.   
Harjoittelen ohjatusti hakemaan tietoa eri lähteistä asiasanojen avulla. Harjoittelen arvioimaan löytämäni tiedon merkitystä ja käyttökelpoisuutta sekä vertailemaan eri lähteiden luotettavuutta. Harjoittelen tuottamaan tietoa usean eri lähteen avulla.    3.1.2 Harjoitellaan hakemaan ohjatusti tietoa eri lähteistä asiasanojen avulla. Käytetään haun tekemisessä myös vierasta kieltä ja tieteellisiä nimiä. Harjoitellaan arvioimaan löydetyn tiedon merkitystä ja kelpoisuutta ja vertaillaan eri lähteiden luotettavuutta. Harjoitellaan tuottamaan tietoa usean eri lähteen avulla (plagiointi, lähdemerkinnät).  
Olen harjoitellut löytämään ja esittämään ohjatusti tutkimukseen perustuvaa tietoa. Olen harjoitellut käsitekarttojen ja infograafien tekemistä. Olen harjoitellut suurten tietoaineistojen jäsentämistä taulukkoon. Harjoittelen ymmärtämään ilmiöitä tekemällä havaintoja ja päätelmiä ilmiöstä opetusvideoiden ja muiden simulaatioiden avulla.  3.1.3 Harjoitellaan etsimään ja esittämään tutkimukseen perustuvaa tietoa. Harjoitellaan käsitekarttojen ja infograafien tekemistä. Harjoitellaan suurten tietoaineistojen jäsentämistä taulukkoon. Harjoitellaan ymmärtämään ilmiöitä tekemällä havaintoja ja päätelmiä opetusvideoiden ja muiden simulaatioiden avulla. (AI S3 T10-T13; A-kieli S3 T10, B-kieli S3 T9; BG S3 T8-T10; GE S1-S6 T2, T7; FY S1-S6 T9; KE S1-S6 T9, T12; HI S1-S6 T1-2, T10-T11; KO S1-S3 T5; MA S1-6 T7- T9, T20; OP S2-S3, S5 T6; TT S3 T12; UE / ET S1, S4 T3, T5, T7)  
Olen harjoitellut esittämään tietoa eri tavoilla. Osaan ohjatusti valita tarkoituksenmukaisen tavan esittää tietoa.  3.1.4 Harjoitellaan esittämään tietoa eri tavoilla käytössä olevissa digitaalisissa ympäristöisä. Ohjataan oppilasta valitsemaan tarkoituksenmukainen tapa ja väline tiedon esittämiseen.  

3.2 Tutkiva ja luova työskentely 

oppilas  opettaja 
Olen harjoitellut tekemään digitaalisia ympäristöjä hyödyntävä tutkimus. Osaan käsitellä ohjatusti kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä.  3.2.1 Harjoitellaan tekemään digitaalisia ympäristöjä hyödyntävä tutkimus. Harjoitellaan kerätyn tiedon käsittelyä digitaalisessa ympäristössä. (BG S3 T8, T9, T10; GE S1-S6 T1, T7; FY S1 T6-T8)  
Osaan ohjatusti käyttää erilaisia luovan työskentelyn ympäristöjä oman ajattelun näkyväksi tekemiseen ja itseni ilmaisemiseen. 

 

3.2.2 Ohjataan oppilaita valitsemaan omaan digitaaliseen työhön sopiva sisältötyyppi (esimerkiksi kuva, video, ääni). Tutustutaan erilaisiin itseilmaisua tukeviin digitaalisiin ympäristöihin (esimerkiksi ohjelmointi ja robotiikka, musiikin luominen). 

 

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys ja osallisuus 

oppilas  opettaja 
Olen harjoitellut käyttämään vuorovaikutusta tukevia digitaalisen ympäristön mahdollisuuksia yhteisöllisyyttä rakentavasti.  Olen harjoitellut yhteystyön tekemistä ja palautteen antamista toiselle oppilaalle digitaalisessa ympäristössä. Harjoittelen käyttämään käytössä olevia sovelluksia oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma). Olen harjoitellut sähköpostin ja muiden viestintävälineiden käyttöä asiallisella tavalla. Tiedän, kuinka toimia, jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia, jonka julkaisuun en ole antanut suostumustani.     4.1.1 Hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä tarkoituksenmukaisesti ja harjoitellaan sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia opetuksessa (esimerkiksi luokan yhteisen keskustelufoorumin käyttö, tuotoksen esittäminen digitaalinen esittely, havainnointi ja keskustelu niiden pohjalta). Käytetään käytössä olevia sovelluksia oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma). (AI S2 T9, S3 T11; A-kieli S3 T10; B-kieli S3 T9; HI S1-S6 T11; KO S1-S3 T3, T5; KU S1-S3 T1, T2; TT S3 T9)  
Harjoittelen antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta opettajilta ja muilta oppilailta yhteisöllisissä digitaalisissa ympäristöissä. Harjoittelen osallistumaan aktiivisesti ja rakentavalla tavalla verkkoryhmätyöskentelyyn. Harjoittelen vaikuttamaan digitaalisessa ympäristössä.  4.1.2 Harjoitellaan antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta digitaalisissa ympäristöissä (opettaja, muut oppilaat, Teamsin hyödyntäminen opetuksessa). Harjoitellaan osallistumaan aktiivisesti ja rakentavalla tavalla verkkoryhmätyöskentelyyn. Harjoitellaan vaikuttamaan digitaalisessa ympäristössä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan digitaalisten ympäristöjen käyttöä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esimerkiksi keskustelut, videopuhelut, videot, kuvakollaasit). (AI S3 T12; BG S3 T8; GE S2, S4, S6 T2, T7; KU S1-S3 T2, T5; KÄ TS1-S5 T6, OP S2-S3, S5 T6; TT S2-S3 T6)  
Olen harjoitellut osallistumaan koulun toimintaan digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Olen harjoitellut keskusteluun osallistumista digitaalisessa ympäristössä.  4.1.3 Harjoitellaan ohjatusti tieto- ja viestintätekniikkaa vaikuttamiskeinona (esimerkiksi oppilaskuntatoiminta, koulunkäyntiin liittyvät kyselyt). Harjoitellaan käytössä olevissa digitaalisissa ympäristöissä keskustelua. (AI S3 T10-T11, S4 T15; A-kieli S3 T10; B-kieli S3 T9; TT S3 T9, T12) 

8. luokka

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

oppilas  opettaja 
Harjoittelen tallentamaan tiedoston nimellä ja löydän tarvitsemani tiedostot pilvipalvelussa.  1.1.1 Kerrataan tiedoston tallentaminen nimellä ja harjoitellaan löytämään tarpeelliset tiedostot pilvipalvelussa.   
Osaan ohjatusti valita työhön soveltuvan tiedostomuodon, esimerkiksi Word-tiedoston kirjoitelmaan ja PowerPoint -esityksen projektityöhön.  1.1.2 Oppilas osaa ohjatusti valita työhön soveltuvan tiedostomuodon, esimerkiksi Word-tiedoston kirjoitelmaan ja PowerPoint -esityksen projektityöhön. Harjoitellaan käyttämään oikeita käsitteitä (sovellus, tiedosto, tiedostomuoto, käyttöjärjestelmä, näyttö, hiiri, näppäimistö, virtajohto, usb-liitäntä, internet). Harjoitellaan käyttötarkoitukseen sopivan tiedostoformaatin valitsemista esimerkiksi kuville (.jpeg, .png, .gif), ääni (.wav, .mp3) ja video (mp3, avi, mov).   
Osaan käyttää kymmensormijärjestelmää. Harjoittelen käyttämään tarvitsemiani erikoismerkkejä ja pikanäppäinkomentoja (ctrl+a, ctrl+C, ctrl+V, ctrl+X, ctrl+Z, ctrl+F, Ctrl+L, Windows+L).  1.1.3 Kannustetaan oppilasta käyttämään kymmensormijärjestelmää. Harjoitellaan käyttämään tarvittavia erikoismerkkejä ja pikanäppäinkomentoja osana työskentelyä (ctrl+a, ctrl+C, ctrl+V, ctrl+X, ctrl+Z, ctrl+F, Ctrl+L, Windows+L). 

1.2 Toiminta eri ympäristöissä 

oppilas  opettaja 
Osaan kirjautua koulun oppimisympäristöihin. Osaan käyttää erilaisia päätelaitteita ja palveluita sekä osaan siirtää sisältöjä niiden välillä (esimerkiksi mobiililaitteesta tietokoneelle tai pilvipalveluun). Osaan käyttää sähköisiä työympäristöjä. Hallitsen materiaalin jakamisen ja julkaisemisen eri tavoilla käytössä olevissa ympäristöissä. Käytän Wilmaa osana opiskeluani: löydän Wilmasta tietoa läksyistä ja koetuloksista, osaan seurata tuntimerkintöjä sekä lähettää ja lukee viestejä Wilmassa.  1.2.1 Harjoitellaan käyttämään erilaisia päätelaitteita ja palveluita sekä siirtämään sisältöjä niiden välillä (esimerkiksi mobiililaitteesta tietokoneelle tai pilvipalveluun). Kerrataan sähköisten työympäristöjen käyttö ja harjoitellaan materiaalin jakamista ja julkaisemista eri tavoilla käytössä olevissa ympäristöissä.   
Harjoittelen käyttämään itsenäisesti digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia monipuolisesti tuottamisessa (esimerkiksi teksti, kuva, ääni, video).  Harjoitellaan käyttämään digitaalisten ympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia tuottamisessa (esimerkiksi teksti, kuva, ääni, video). 

1.3 Tuottaminen 

oppilas  opettaja 
Osaan tallentaa tiedoston sähköiseen oppimisympäristöön ja löydän tarvitsemani tiedostot oppimisympäristöstä.  

 Osaan järjestää ja nimetä tiedostoja sekä kansioita loogisella tavalla sekä tietokoneelle että OneDrive-pilvipalveluun. Osaan etsiä laitteelle tallennetun tiedoston kansioista, nimetä sen uudelleen ja poistaa sen. Osaan ladata opettajan jakaman tiedoston laitteelle ja pilveen.  

Osaan palauttaa tiedoston sähköisessä oppimisympäristössä.   

 

1.3.1 Oppilas osaa tallentaa tiedoston sähköiseen oppimisympäristöön. Oppilas osaa etsiä laitteelle tallennetun tiedoston kansioista, nimetä sen uudelleen ja poistaa sen. Oppilas osaa ladata opettajan jakaman tiedoston laitteelle ja pilveen ja osaan palauttaa tiedoston sähköisessä oppimisympäristössä. 
Harjoittelen sommittelemaan tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan kuvan- ja videonkäsittelyohjelmien monipuolista käyttöä. Harjoittelen tuottamaan lyhyitä elokuvia.  1.3.2 Harjoitellaan sommittelemaan tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti (esim. teksti kuvan yhteydessä, taulukon laatiminen ohjeiden mukaisesti). Harjoitellaan käyttämään kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti. Harjoitellaan tuottamaan lyhyitä elokuvia. (AI S3 T10, T13-T14; BG S3 T8-T10; GE S1-S6 T1, T7; FY S1 T6-T8; KE S1 T6-T8; HI S1-S6 T1-2, T10-T11; MA S1-S6 T4, T9, S5 T17) 
Osaan tuottaa taulukoita, muotoja ja sivunumeroinnin tekstinkäsittelyohjelmassa (Word).  Osaan kommentoida toisen työtä ja muokata omaa tuotostani kommenttien perusteella. Osaan ohjatusti käyttää tyylejä. Olen harjoitellut käyttämään tarvitsemiani erikoismerkkejä.    1.3.3 Tuotetaan taulukoita, muotoja ja käytetään sivunumerointia tekstinkäsittelyohjelmassa (Word) esimerkiksi tuottamalla kirjoitelma, työselostus tai -raportti.  Harjoitellaan kommentointityökalun käyttöä kommentoimalla toisen tuotosta ja muokkaamalla omaa työtä kommenttien perusteella. Harjoitellaan käyttämään tarvittavia erikoismerkkejä. (AI S3 T10-T13; A-kieli S3 T10, B-kieli S3 T9; BG S3 T8-T10; GE S1-S6 T1, T7; FY S1 T6-T8; KE S1 T6-T7; HI S1-S6 T1-2, T10-T11; MA S1-S6 T4, T9; OP S2-S3, S5 T6) 
Osaan ohjatusti käsitellä tilastollista dataa taulukkolaskentaohjelmassa, nimetä solut ja luoda soluviittauksia taulukon sisällä ja muotoilla solun luokan (esim. teksti, luku, valuutta, päivämäärä ja aika). Osaan käyttää yleisimpiä funktioita (esim. summa, erotus, tulo, osamäärä, prosentti, keskiarvo). Osaan luoda tarkoituksenmukaisen kaavion tilastollisesta datasta ja muokata sitä.  1.3.4 Käytetään tilastollista dataa taulukkolaskentaohjelmassa (Excel). Harjoitellaan nimeämään solut, luomaan soluviittauksia taulukon sisällä ja muotoilemaan solun luokka (esim. teksti, luku, valuutta, päivämäärä ja aika). Harjoitellaan käyttämään yleisimpiä funktioita (esim. summa, erotus, tulo, osamäärä, prosentti, keskiarvo). Harjoitellaan luomaan kaavio tilastollisesta datasta ja muokkaamaan sitä. (KE S1-S6 T6; FY S1-S6 T6, T7; MA S1, S4, S6 T4, T8-T9) 
Olen harjoitellut esitysgrafiikkaohjelman monipuolista käyttöä (esim. PowerPoint, Sway). Olen harjoitellut tuottamaan hyvin jäsenneltyjä esityksiä monipuolisella sisällöllä (esim. teksti, kuva, ääni, video). Olen harjoitellut animaatioiden ja siirtymien käyttöä osana monimediaista esitystä. Olen harjoitellut yhteenvedon koostamista esitelmään PowerPoint-ohjelmalla. Olen harjoitellut tekemään esitysmuistiinpanot.    1.3.5 Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman monipuolista käyttöä (esim. PowerPoint, Sway). Harjoitellaan tuottamaan jäsenneltyjä esityksiä monipuolisella sisällöllä (esim. teksti, kuva, ääni, video). Harjoitellaan animaatioiden ja siirtymien käyttöä osana monimediaista esitystä. Harjoitellaan koostamaan yhteenveto esitelmää varten PowerPoint-ohjelmalla. Harjoitellaan erottamaan esitysmuistinpanot ja esitettävä teksti toisistaan. (AI S3 T10-14; BG S3 T8; GE S1-S6 T2, T7; FY S1-S6 T7; HI S1-S6 T2, T11; KE S1-S6 T7, TT S2-S3 T6) 
Olen harjoitellut tuottamisprosessiin osallistumista digitaalisessa ympäristössä jaetussa tiedostossa, jossa oppilaat työstävät tiedostoa yhdessä. Olemme harjoitelleet muokkaamaan tuotosta opettajan tai muiden oppilaiden palautteen perusteella.  1.3.6 Harjoitellaan yhdessä muokattavan tiedoston työstämistä yhdessä (esimerkiksi kirjoitus- tai muu sisällön tuottamisen prosessi). Harjoitellaan muokkaamaan tuotosta saadun palautteen perusteella. (AI S3 T10-14; BG S3 T8; GE S2, S4, S6 T2, T7; FY S1-S6 T7; HI S1-S6 T2, T11; KE S1-S6 T7, OP S2-S3, S5 T6; TT S2-S3 T6) 
Olen harjoitellut ohjelmointia vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti.  1.4 Harjoitellaan tekstipohjaista ohjelmointia vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). Harjoitellaan robotin ohjelmointia mahdollisuuksien mukaan. (MA S1 T20) 
2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Vastuullinen toiminta 

oppilas  opettaja 
Noudatan tekijäsoikeuksia omissa tuotoksisissani. Osaan etsiä CC-lisenssöityjä materiaaleja.    2.1.1 Harjoitellaan noudattamaan tekijänoikeuksia aina, kun käytetään tietolähteitä. Harjoitellaan CC-lisensoidun materiaalin käyttöä.   
Harjoittelen hakukoneiden ja tietokantojen käyttöä. Harjoittelen arvioimaan lähteen luotettavuutta. Osaan merkitä käyttämäni lähteet ohjeiden mukaisesti.    2.1.2 Harjoitellaan käyttämään hakukoneita ja tietokantoja. Ohjataan oppilaita arvioimaan lähteiden luotettavuutta (esimerkiksi muokattavat lähteet). Ohjataan oppilas tarkistamaan, että käytetyt lähteet on merkitty ohjeiden mukaisesti.    
Ymmärrän ja huomioin valintojeni vaikutuksen kestävään tulevaisuuteen (ilmastopäästöjen vähentäminen, raaka-aineiden säästäminen, kierrättäminen). Tunnistan teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä (esim. kansainvälinen yhteistyö, verkostoituminen, ammatillinen kehittäminen, ideoiden varastaminen, tallennettujen asioiden saaminen pois). Tiedän, millaista sisältöä saa ja kannattaa julkaista verkossa.  2.1.3 Pohditaan ja keskustellaan omien valintojen vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen (ilmastopäästöjen vähentäminen, raaka-aineiden säästäminen, kierrättäminen). Keskustellaan teknologiaan liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä (esim. kansainvälinen yhteistyö, verkostoituminen, ammatillinen kehittäminen, ideoiden varastaminen, tallennettujen asioiden saaminen pois).   

 2.2 Turvallinen toiminta 

oppilas  opettaja 
Harjoittelen arvioimaan digisisältöjen vaikutusta omaan hyvinvointiini, ja osaan tehdä muutoksia esimerkiksi ruutuaikaani.  2.2.3 Harjoitellaan arvioimaan digisisältöjen vaikutusta omaan elämään ja hyvinvointiin ja tekemään muutoksia esimerkiksi omaan ruutuaikaan.  (TT S1, S2 T7, S3 T9) 

 2.3 Ergonomia 

oppilas  opettaja 
Harjoittelen käyttämään ergonomisen työskentelyn periaatteita työskentelyssäni. Osaan työskennellä tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä (työn tauottaminen, väsymyksen tunnistaminen, välijumppa).  2.3 Kerrataan ergonomisen työskentelyn periaatteet. Harjoitellaan työskentelemään kestävällä tavalla digitaalisissa ympäristöissä (pidän itsestäni huolta, huolehdin terveydestäni). Työskennellään tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä (tauottaminen, väsymyksen tunnistaminen, välijumppa).  (TT S1 T3, S3 T9) 
3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta 

oppilas  opettaja 
Osaan vaihtaa hakukoneen asetuksia tarkoituksenmukaisesti. Osaan hakea työhöni esimerkiksi tietoa ja kuvia kuvahaulla tekijänoikeudet huomioiden.  3.1.1 Kerrataan hakukoneen asetusten vaihtaminen tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan hakemaan tietoa ja esimerkiksi kuvia kuvahaulla tekijänoikeudet huomioon ottaen.   
Osaan hakea tietoa useista eri lähteistä. Osaan arvioida löytämäni tiedon merkitystä ja käyttökelpoisuutta sekä verrata eri lähteiden luotettavuutta. Osaan tuottaa tietoa usean eri lähteen avulla.    3.1.2 Harjoitellaan hakemaan ohjatusti tietoa eri lähteistä asiasanojen avulla. Käytetään haun tekemisessä myös vierasta kieltä ja tieteellisiä nimiä. Harjoitellaan arvioimaan löydetyn tiedon merkitystä ja kelpoisuutta ja vertaillaan eri lähteiden luotettavuutta. Harjoitellaan tuottamaan tietoa usean eri lähteen avulla (plagiointi, lähdemerkinnät). 
Osaan ohjatusti löytää ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa. Osaan tehdä käsitekarttoja ja infograafeja. Osan jäsentää suuria tietoaineistoja taulukkoon ja olen harjoitellut selostamaan niitä. Harjoittelen ymmärtämään ilmiöitä tekemällä havaintoja ja päätelmiä ilmiöstä opetusvideoiden ja muiden simulaatioiden avulla.    3.1.3 Harjoitellaan etsimään ja esittämään tutkimukseen perustuvaa tietoa. Ohjataan oppilasta käyttämään käsitekarttoja ja infograafeja tiedon esittämiseen. Harjoitellaan suurten tietoaineistojen jäsentämistä taulukkoon ja niiden selostamista. Harjoitellaan ymmärtämään ilmiöitä tekemällä havaintoja ja päätelmiä opetusvideoiden ja muiden simulaatioiden avulla. (AI S2 T8, S3 T10-T13; A-kieli S3 T10, B-kieli S3 T9; BG S3 T8-T10; GE S1-S6 T2, T7; FY S1-S6 T9; KE S1-S6 T9, T12; HI S1-S6 T1-2, T10-T11; MA S1-6 T7- T9, T20; OP S2-S3, S5 T6; TT S3 T12; UE / ET S1, S4 T3, T5, T7) 
Osaan esittää tietoa eri tavoilla ja osaan valita tarkoituksenmukaisen tavan esittää tietoa.  3.1.4 Harjoitellaan esittämään tietoa eri tavoilla käytössä olevissa digitaalisissa ympäristöisä. Ohjataan oppilasta valitsemaan tarkoituksenmukainen tapa ja väline tiedon esittämiseen. 

3.2 Tutkiva ja luova työskentely 

oppilas  opettaja 
Osaan ohjatusti suunnitella digitaalisia ympäristöjä hyödyntävän tutkimuksen. Osaan käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä.  3.2.1 Harjoitellaan suunnittelemaan ja tekemään digitaalisia ympäristöjä hyödyntävä tutkimus. Harjoitellaan kerätyn tiedon käsittelyä digitaalisessa ympäristössä. (BG S3 T8, T9, T10; GE S1-S6 T1, T7; FY S1 T6-T8) 
Osaan käyttää erilaisia luovan työskentelyn ympäristöjä oman ajattelun näkyväksi tekemiseen ja itseni ilmaisemiseen.  3.2.2 Ohjataan oppilaita valitsemaan omaan digitaaliseen työhön sopiva sisältötyyppi (esimerkiksi kuva, video, ääni). Tutustutaan erilaisiin itseilmaisua tukeviin digitaalisiin ympäristöihin (esimerkiksi ohjelmointi ja robotiikka, musiikin luominen). 

 

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys ja osallisuus 

oppilas  opettaja 
Olen harjoitellut yhteistyön tekemistä ja palautteen antamista digitaalisessa ympäristössä. Osaan käyttää käytössä olevia sovelluksia oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma) asiallisella tavalla. Tiedän, kuinka toimia, jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia, jonka julkaisuun en ole antanut suostumustani.     4.1.1 Hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä tarkoituksenmukaisesti ja harjoitellaan sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia opetuksessa. Käytetään käytössä olevia sovelluksia oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma). (AI S2 T9, S3 T11; A-kieli S3 T10; B-kieli S3 T9; HI S1-S6 T11; TT S3 T9) 
Osaan antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta opettajilta ja muilta oppilailta yhteisöllisissä digitaalisissa ympäristöissä. Harjoittelen osallistumaan aktiivisesti ja rakentavalla tavalla verkkoryhmätyöskentelyyn. Harjoittelen vaikuttamaan digitaalisessa ympäristössä.  4.1.2 Harjoitellaan antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta digitaalisissa ympäristöissä (opettaja, muut oppilaat, Teamsin hyödyntäminen opetuksessa). Harjoitellaan osallistumaan aktiivisesti ja rakentavalla tavalla verkkoryhmätyöskentelyyn. Harjoitellaan vaikuttamaan digitaalisessa ympäristössä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan digitaalisten ympäristöjen käyttöä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esimerkiksi keskustelut, videopuhelut, videot, kuvakollaasit). (AI S3 T12; BG S3 T8; GE S2, S4, S6 T2, T7; OP S2-S3, S5 T6; TT S2-S3 T6) 
Olen osallistunut ohjatusti koulun toimintaan digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Olen harjoitellut keskusteluun osallistumista digitaalisessa ympäristössä.  4.1.3 Harjoitellaan ohjatusti tieto- ja viestintätekniikkaa vaikuttamiskeinona (esimerkiksi oppilaskuntatoiminta, koulunkäyntiin liittyvät kyselyt). Harjoitellaan käytössä olevissa digitaalisissa ympäristöissä keskustelua. (AI S3 T10-T11, S4 T15; A-kieli S3 T10; B-kieli S3 T9; TT S3 T9, T12) 

9. luokka

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot 

oppilas  opettaja 
Osaan tallentaa tiedoston nimellä ja löydän tarvitsemani tiedostot pilvipalvelussa. Osaan kertoa, mitä eroa on työskennellä ja tallentaa tiedostoja omalle koneelle ja OneDriveen.     1.1.1 Oppilas osaa tallentaa tiedoston nimellä ja löytää tarvitsemansa tiedostot pilvipalvelussa. Oppilas osaa selittää, mitä eroa on työskennellä ja tallentaa tiedostoja omalle koneelle ja Onedriveen.  
Osaan valita työhön soveltuvan tiedostomuodon, esimerkiksi Word-tiedoston kirjoitelmaan ja PowerPoint -esityksen projektityöhön. Osaan käyttää oikeita käsitteitä puheessani (sovellus, tiedosto, tiedostomuoto, käyttöjärjestelmä, näyttö, hiiri, näppäimistö, virtajohto, usb-liitäntä, internet). Osaan valita käyttötarkoitukseen sopivan tiedostoformaatin esimerkiksi kuville (.jpeg, .png, .gif), ääni (.wav, .mp3) ja video (mp3, avi, mov). Tunnistan yleisimpiä tiedon määrän mittayksiköitä ja ymmärrän esimerkiksi videotiedostojen olevan melko suuria, ja että tiedostojen koolle on olemassa rajoituksia.     1.1.2 Oppilas osaa valita työhön soveltuvan tiedostomuodon, esimerkiksi Word-tiedoston kirjoitelmaan ja PowerPoint -esityksen projektityöhön. Harjoitellaan käyttämään oikeita käsitteitä (sovellus, tiedosto, tiedostomuoto, käyttöjärjestelmä, näyttö, hiiri, näppäimistö, virtajohto, usb-liitäntä, internet). Harjoitellaan käyttötarkoitukseen sopivan tiedostoformaatin valitsemista esimerkiksi kuville (.jpeg, .png, .gif), ääni (.wav, .mp3) ja video (mp3, avi, mov).    
Käytän sujuvasti näppäimistöä. Osaan käyttää pikanäppäinkomentoja sujuvalla tavalla työssäni (ctrl+a, ctrl+C, ctrl+V, ctrl+X, ctrl+Z, ctrl+F, Ctrl+L, Windows+L).   1.1.3 Ohjataan oppilaita käyttämään tarvittavia erikoismerkkejä ja pikanäppäinkomentoja osana työskentelyä (ctrl+a, ctrl+C, ctrl+V, ctrl+X, ctrl+Z, ctrl+F, Ctrl+L, Windows+L).  

1.2 Toiminta eri ympäristöissä 

oppilas  opettaja 
Osaan käyttää useampaa digitaalista ympäristöä monipuolisesti. Osaan valita käyttötarkoitukseen ja itselleni sopivan digitaalisen ympäristön. Osaan kirjautua koulun oppimisympäristöihin ja käytän digitaalisia ympäristöjä monipuolisesti luonnollisena osana opiskelua kaikissa oppiaineissa.   

Osaan käyttää erilaisia päätelaitteita ja palveluita sekä osaan siirtää sisältöjä niiden välillä (esimerkiksi mobiililaitteesta tietokoneelle tai pilvipalveluun). Osaan käyttää sujuvasti erialsia verkko-, mobiili- ja työpöytäsovelluksia (esimerkiksi Wilma netissä ja sovelluksena puhelimessa, Wordin työpöytäversio ja Word Online) 

1.2.1 Oppilas käyttää sujuvasti palvelujen verkkoselain-, mobiili- ja työpöytäsovellusta.  Oppilas osaa kirjautua koulun oppimisympäristöihin. Hän osaa käyttää erilaisia päätelaitteita ja palveluita sekä siirtää sisältöjä niiden välillä (esimerkiksi mobiililaitteesta tietokoneelle tai pilvipalveluun). Opettajan ohjaamana oppilas osaa käyttää sähköisiä työympäristöjä ja harjoittelee materiaalin jakamista ja julkaisemista eri tavoilla käytössä olevissa ympäristöissä.    
Osaan käyttää sähköisiä työympäristöjä. Hallitsen materiaalin jakamisen ja julkaisemisen eri tavoilla käytössä olevissa ympäristöissä.      Oppilas käyttää digitaalisten ympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia tuottamisessa. 

1.3 Tuottaminen 

oppilas  opettaja 
Osaan järjestää ja nimetä tiedostoja sekä kansioita itsenäisesti loogisella tavalla sekä tietokoneelle että OneDrive-pilvipalveluun. Olen harjoitellut löytämään tiedostoja hakutoiminnolla.   1.3.1 Oppilas osaa järjestää ja nimetä tiedostoja ja kansioita itsenäisesti sekä tietokoneella että OneDrive-pilvipalvelussa. Harjoitellaan löytämään tiedostoja hakutoiminnolla. 
Osaan sommitella tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti. Osaan käyttää kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti ja luoda lyhyitä elokuvia.   1.3.2 Sommitellaan tekstejä, kuvia ja taulukoita tarkoituksenmukaisesti tuotoksissa (esim. teksti kuvan yhteydessä, taulukon laatiminen ohjeiden mukaisesti). Käytetään kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti. Oppilaat voivat luoda lyhyitä elokuvia. (AI S3 T10, T13-T14; BG S3 T8-T10; GE S1-S6 T1, T7; FY S1 T6-T8; KE S1 T6-T8; YH S1-S3 T4; MA S1-S6 T4, T9, S3-4 T15, S6 T19 )
Käytän tekstinkäsittelyohjelmaa monipuolisesti ja sujuvasti. Löydän tarvitsemani erikoismerkit. Osaan käyttää työssäni valmiita tyylejä.  1.3.3 Tuotetaan taulukoita, muotoja ja käytetään sivunumerointia sekä tyylejä tekstinkäsittelyohjelmassa (Word) esimerkiksi tuottamalla kirjoitelma, työselostus tai -raportti, työhakemus. Käytetään kommentointityökalua palautteen antamiseen. Käytetään tarvittavia erikoismerkkejä. (AI S3 T10-T13; A-kieli S3 T10, B-kieli S3 T9; BG S3 T8-T10; GE S1-S6 T1, T7; FY S1 T6-T8; KE S1 T6-T7; MA S1-S6 T4, T9; OP S2-S3, S5 T6; YH S1 T4)  
Osaan käsitellä tilastollista dataa taulukkolaskentaohjelmassa, nimetä solut ja luoda soluviittauksia taulukon sisällä ja muotoilla solun luokan (esim. teksti, luku, valuutta, päivämäärä ja aika). Osaan käyttää yleisimpiä funktioita (esim. summa, erotus, tulo, osamäärä, prosentti, keskiarvo). Osaan luoda tarkoituksenmukaisen kaavion tilastollisesta datasta ja muokata sitä.   1.3.4 Käytetään tilastollista dataa taulukkolaskentaohjelmassa (Excel) ja kerrataan solujen nimeäminen, soluviittausten käyttö taulukon sisällä ja solun luokan muotoilu. Käytetään yleisimpiä funktioita (esim. summa, erotus, tulo, osamäärä, prosentti, keskiarvo). Harjoitellaan luomaan kaavio tilastollisesta datasta ja muokkaamaan sitä. (KE S1-S6 T6; FY S1-S6 T6, T7; MA S1, S4, S6 T4, T8-T9; T19; YH S1 T4)  
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelmaa monipuolisesti (esim. PowerPoint, Sway). Osaan tuottaa jäsenneltyjä esityksiä monipuolisella sisällöllä (esim. teksti, kuva, ääni, video). Osaan käyttää animaatioita ja siirtymiä osana monimediaista esitystä. Osaan koostaa yhteenvedon esitelmään PowerPoint-ohjelmalla. Olen harjoitellut tekemään esitysmuistiinpanot.  

 

1.3.5 Käytetään esitysgrafiikkaohjelmaa monipuolisesti (esim. PowerPoint, Sway). Tuotetaan jäsenneltyjä esityksiä monipuolisella sisällöllä (esim. teksti, kuva, ääni, video). Harjoitellaan animaatioiden ja siirtymien käyttöä osana monimediaista esitystä. Harjoitellaan koostamaan yhteenveto esitelmää varten PowerPoint-ohjelmalla. Harjoitellaan erottamaan esitysmuistinpanot ja esitettävä teksti toisistaan. (AI S3 T10-14; BG S3 T8; GE S1-S6 T2, T7; FY S1-S6 T7; KE S1-S6 T7, TT S2-S3 T6; YH S1-S3 T4) 
Olen osallistunut yhteiseen tuottamisprosessiin digitaalisessa ympäristössä. Osaamme muokata tekstiä saadun palautteen perusteella.   1.3.6 Harjoitellaan yhdessä muokattavan tiedoston työstämistä yhdessä (esimerkiksi kirjoitus- tai muu sisällön tuottamisen prosessi). Harjoitellaan muokkaamaan tuotosta saadun palautteen perusteella. (AI S3 T10-14; BG S3 T8; GE S2, S4, S6 T2, T7; FY S1-S6 T7; KE S1-S6 T7, OP S2-S3, S5 T6; TT S2-S3 T6)  
Olen syventänyt ohjelmointiosaamisen taitojani vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti.   1.4 Oppilas syventää taitoaan toimintaohjeiden antamisessa graafisessa ohjelmointiympäristössä tavoitteiden mukaisesti (erillinen ohjelmointipolku). Harjoitellaan robotin ohjelmointia mahdollisuuksien mukaan. (MA S1 T20) 
2 Vastuullisuus ja turvallisuus

2.1 Vastuullinen toiminta 

oppilas  opettaja 
Noudatan tekijänoikeuslakia ja osaan kertoa sen rikkomisen seuraamuksista. Noudatan tekijänoikeuksia omissa tuotoksissani. Osaan käyttää sallittuja kuvia (CC-lisenssit) ja lainata tekstiä luvallisesti.    

 

2.1.1 Kerrataan tekijänoikeuslaki ja sen rikkomisen seuraamukset. Ohjataan oppilasta kunnioittamaan tekijänoikeuksia aina tietolähteitä käytettäessä. Harjoitellaan CC-lisensoidun materiaalin käyttöä.    
Osaan etsiä tietoa monipuolisesti. Osaan arvioida lähteen luotettavuutta. Osaan merkitä käyttämäni lähteet ohjeiden mukaisesti.   2.1.2 Käytetään hakukoneita ja tietokantoja monipuolisesti. Ohjataan oppilaita arvioimaan käyttämänsä lähteen luotettavuutta. Ohjataan oppilas tarkistamaan, että käytetyt lähteet on merkitty ohjeiden mukaisesti.    
Ymmärrän ja huomioin valintojeni vaikutuksen kestävään tulevaisuuteen (ilmastopäästöjen vähentäminen, raaka-aineiden säästäminen, kierrättäminen). Tunnistan teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä (esim. kansainvälinen yhteistyö, verkostoituminen, ammatillinen kehittäminen, ideoiden varastaminen, tallennettujen asioiden saaminen pois). Tiedän, millaista sisältöä saa ja kannattaa julkaista verkossa.  2.1.3 Pohditaan ja keskustellaan omien valintojen vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen (ilmastopäästöjen vähentäminen, raaka-aineiden säästäminen, kierrättäminen). Keskustellaan teknologiaan liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä (esim. kansainvälinen yhteistyö, verkostoituminen, ammatillinen kehittäminen, ideoiden varastaminen, tallennettujen asioiden saaminen pois).    

 2.2 Turvallinen toiminta 

oppilas  opettaja 
Osaan suojata omaa ja muiden yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä. Osaan muuttaa evästeiden asetuksia, valita yksityisen selauksen tilan ja löydän selaushistorian.  

Tiedän, miten voin suojautua haittaohjelmilta. Tunnen tavallisimmat tietosuojariskit (hakkerit, virukset, huolimattomuus) ja tiedän, miten toimia, jos kohtaan näitä riskejä.  

Ymmärrän, mitä GDPR tarkoittaa ja mitä oikeuksia minulla on tietosuojalain mukaan. Ymmärrän, että tämä vaikuttaa myös koulussa käytettäviin sovelluksiin. Osaan varmuuskopioida tiedostojani. Tiedostan, että tietoa kerätään digitaalisessa ympäristössä ja tietoa voidaan tulevaisuudessa käyttää eri tarkoituksiin.  

2.2.1 Käydään läpi, miten suotajaan omaa ja muiden yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä. Harjoitellaan muuttamaan evästeasetuksia, valitsemaan yksityisen selauksen tila ja selaushistorian löytäminen.  

Tutustutaan haittaohjelmilta suojautumiseen. Käydään läpi tavallisimmat tietosuojariskit (hakkerit, virukset, huolimattomuus) ja miten toimitaan, jos havaitsee tietosuojariskin. 

 Tutustutaan GDPR-tietosuoja-asetukseen. Harjoitellaan varmuuskopioimaan tiedostoja. Tutustutaan digitaaliseen jalanjälkeen.  

 

2.3 Ergonomia 

oppilas  opettaja 
Osaan työskennellä ergonomisesti ja tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä. Tunnistan väsymyksen, ja osaan tauottaa työskentelyäni.   2.3 Kerrataan ergonomisen työskentelyn periaatteet. Harjoitellaan työskentelemään kestävällä tavalla digitaalisissa ympäristöissä (pidän itsestäni huolta, huolehdin terveydestäni). Työskennellään tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä (tauottaminen, väsymyksen tunnistaminen, välijumppa).  (TT S1 T3, S3 T9)  
3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta 

oppilas  opettaja 
Osaan muokata hakukoneen asetuksia tarkoituksenmukaisesti. Osaan tehdä käänteisiä kuvahakuja. 

 

3.1.1 Vaihdetaan tarkoituksenmukaisesti hakukoneen asetuksia. Etsitään kuvalla tekstin sijaan, jotta löydettäisiin samantyyppisiä kuvia tai sivuja, joissa on vastaavia kuvia. 
Osaan arvioida tiedon luotettavuutta ja perustella arvioni. Osaan tuottaa tietoa usean eri lähteen avulla.

 

3.1.2 Oppilas osaa arvioida hakemansa tiedon luotettavuutta ja perustella arvionsa. Tuotetaan tietoa usean eri lähteen avulla (plagiointi, lähdemerkinnät). 
Osaan löytää ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa. Osaan luoda käsitekarttoja tai infograafeja löytämästäni tiedosta. Osaan jäsentää suuria määriä tietoa taulukkoon ja selostaa niitä. Ymmärrän ilmiöitä tekemällä havaintoja ja päätelmiä opetusvideoiden ja muiden simulaatioiden avulla.   

 

3.1.3 Tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia etsiä ja käsitellä tietoa. Ohjataan oppilasta käyttämään käsitekarttoja ja infograafeja tiedon esittämiseen. Jäsennetään suuria määriä tietoa taulukkoon ja selostetaan niitä. Tehdään havaintoja ja päätelmiä opetusvideoiden ja muiden simulaatioiden avulla.  (AI S3 T10-T13; A-kieli S3 T10, B-kieli S3 T9; BG S3 T8-T10; GE S1-S6 T2, T7; FY S1-S6 T9; KE S1-S6 T9, T12; MA S1-6 T7- T9, T20; OP S2-S3, S5 T6; TT S3 T12; UE / ET S1, S4 T3, T5, T7) 
Tiedän erilaisia tapoja esittää tietoa, ja osaan valita tarkoituksenmukaisia tapoja esittää sitä.   3.1.4 Ohjataan oppilasta valitsemaan tarkoituksenmukainen tapa ja väline tiedon esittämiseen käytössä olevissa digitaalisissa ympäristöissä. 

3.2 Tutkiva ja luova työskentely 

oppilas  opettaja 
Osaan valita itseäni kiinnostavan tutkimusaiheen, suunnitella digitaalisia ympäristöjä hyödyntävän tutkimuksen ja käyttää monipuolisesti teknologiaa tutkimisen välineenä. Osaan käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä.   3.2.1 Ohjataan oppilasta valitsemaan itseään kiinnostava tutkimusaihe, suunnittelemaan digitaalisia ympäristöjä hyödyntävä tutkimus ja käyttämään teknologiaa monipuolisesti tutkimisen välineenä. Harjoitellaan käsittelemään kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä. (BG S3 T8, T9, T10; GE S1-S6 T1, T7; FY S1 T6-T8) 
Osaan tuoda aktiivisesti esiin omaa ajatteluani digitaalisuutta hyödyntäen. Osaan vertailla erilaisia digitaalisia välineitä ja valita parhaiten sopivan vaihtoehdon itseni ilmaisemiseen. 

 

3.2.2 Ohjataan oppilaita valitsemaan omaan digitaaliseen työhön sopiva sisältötyyppi (esimerkiksi kuva, video, ääni). Käytetään erilaisia itseilmaisua tukevia digitaalisia ympäristöjä (esimerkiksi ohjelmointi ja robotiikka, musiikin luominen). 

 

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys ja osallisuus 

oppilas  opettaja 
Osaan käyttää koulun käytössä olevia sovelluksia yhteydenpitoon muiden kanssa. Ymmärrän vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisessa ympäristössä tapahtuvassa oppimisessa. Ymmärrän, miten sosiaaliset mediat toimivat yhteisöllisyyttä rakentaen. Osaan käyttää sähköpostia ja muita viestintävälineitä asiallisella tavalla.      4.1.1 Hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä tarkoituksenmukaisesti ja käytetään sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia opetuksessa. Käytetään käytössä olevia sovelluksia oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (Teams, sähköposti, Wilma). (AI S2 T9, S3 T11; A-kieli S3 T10; B-kieli S3 T9; TT S3 T9; YH S2 T4) 
Osallistun aktiivisesti ja rakentavalla tavalla yhteiseen työhön digitaalisissa ympäristöissä. Ymmärrän digitaalisten ympäristöjen merkityksen yhteiskunnassa ja sen toiminnassa. Olen tutustunut mahdollisuuksiini vaikuttaa aktiivisena kansalaisena digitaalisessa yhteiskunnassa. 

 

4.1.2 Annetaan ja vastaanotetaan rakentavaa palautetta digitaalisissa ympäristöissä (opettaja, muut oppilaat, Teamsin hyödyntäminen opetuksessa). Harjoitellaan osallistumaan aktiivisesti ja rakentavalla tavalla verkkoryhmätyöskentelyyn. Harjoitellaan vaikuttamaan digitaalisessa ympäristössä. (AI S3 T12; BG S3 T8; GE S2, S4, S6 T2, T7; OP S2-S3, S5 T6; TT S2-S3 T6) 
Osaan viedä eteenpäin itselleni tärkeitä asioita. Osaan osallistua ajankohtaiseen keskusteluun digitaalisessa ympäristössä. 

 

4.1.3 Käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa vaikuttamiskeinona (esimerkiksi oppilaskuntatoiminta, koulunkäyntiin liittyvät kyselyt). Harjoitellaan käytössä olevissa digitaalisissa ympäristöissä keskustelua. (AI S3 T10-T11, S4 T15; A-kieli S3 T10; B-kieli S3 T9; TT S3 T9, T12; YH S2 T4)

 

Linkki TVT oppiaineissa -sivulle