1. luokka, TVT-opetussuunnitelma

Päivitetty 29.3.2023

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot

Osaan käyttää laitetta huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Tutustutaan yhdessä laitteen käyttösopimukseen ja –ehtoihin, sekä laitteen turvalliseen säilyttämiseen, kuljettamiseen ja lataamiseen.  

Ohjataan oppilasta ymmärtämään ja käyttämään keskeisiä peruskäsitteitä ja tunnistamaan työskentelyn kannalta tärkeitä symboleita (esimerkiksi aloitus, virta, sulkea, suurenna, pienennä, eteen, taakse, etsi, jaa, langaton verkko, kotinäppäin) 

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

Osaan avata ja sulkea laitteen oikein.

Harjoitellaan iPadin peruskäyttöä 

 • käynnistäminen 
 • sammuttaminen 
 • kirjautuminen sisään (pin-koodi) 
 • uloskirjautuminen  
 • laitteen lataaminen 
 • sovellusten avaaminen ja sulkeminen
 • sovelluksesta toiseen siirtyminen 
 • harjoitellaan "koti"-näppäimen käyttöä (esimerkiksi tuplaklikkaus siirryttäessä sovelluksesta toiseen) 

Harjoitellaan toimimaan 

 • vastuullisesti 
 • jos laite rikkoutuu tai katoaa 
 • laite ei ole langattomassa verkossa 

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T11)  

Osaan säilyttää ja käyttää käyttäjätunnustani ja salasanaani turvallisesti.

Tutustutaan turvalliseen ja vastuulliseen toimintaan digitaalisissa ympäristöissä.Keskustellaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön perusteista. Otetaan käyttöön henkilökohtaiset edu-tunnukset. Keskustellaan yksityisyyden suojaamisen merkityksestä.  

(AI S3 T8, T10; MA S1 T1, T3, T12; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S3, S6 T11) 

Olen harjoitellut kosketusnäytön käyttöä.

Harjoitellaan käyttämään kosketusnäyttöä (esimerkiksi Whiteboard, MollaABC, Geoboard, Freeform) 

(AI S3 T11; MA S1-S4 T3). 

Olen tutustunut näppäimistön käyttöön.

Opetellaan numeroiden ja kirjainten sijainteja näppäimistöllä.

Opetellaan iPadin näppäimistön käyttöä useammalla kuin kahdella sormella (etusormet asettuvat kirjaimille f ja j).

Harjoitellaan kirjoittamaan sanoja virtuaalinäppäimistöllä (isot kirjaimet, tavallisimmat erikoismerkit !,?.@,:).

(AI S3 T11; MA S1-S4 T3). 

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Olen tutustunut selainohjelman käyttöön.

Keskustellaan siitä, mikä on internet ja mitä tehdään, kun selataan nettiä.  

Harjoitellaan käyttämään selainohjelmaa (esimerkiksi Edge, Safari): liikkuminen sivulta toiselle, siirtymään eteenpäin ja taaksepäin, sivun päivittäminen.

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

Olen harjoitellut tiedoston tallentamista ja nimeämistä pilvipalvelussa.

Harjoitellaan kirjautumaan sähköiselle työpöydälle ja M365 -ympäristöön omilla käyttäjätunnuksilla.  

Harjoitellaan avaamaan, nimeämään, jakamaan ja poistamaan tiedosto sekä luomaan kansio ja nimeämään se.  (Onedrive, Teams)

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

Olen harjoitellut käyttämään digitaalista oppimateriaalia.

Tutustutaan digitaaliseen ostettuun tai ilmaiseen opetusmateriaaliin, esimerkiksi kustantajien sähköiset materiaalit, e- ja äänikirjat, Ekapeli, Ville.  

(AI S3 T9, T10; KÄ S1-S3 T2; MA S1-S4 T1, T3, YM S1-S6 T11) 

Osaan ohjatusti säätää laitteen asetuksia tarpeen mukaan.

Harjoitellaan antamaan sovelluksille oikeuksia (kamera, mikrofoni). 

Harjoitellaan ohjatusti säätämään näytön kirkkautta ja laitteen äänenvoimakkuutta. Tutustutaan sopivaan työskentelyvalaistukseen.  

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

1.3 Tuottaminen

Olen tutustunut M365-ympäristöön.

Oppilas tutustuu omien ja yhteisten töiden ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin tallentamiseen pilvipalveluun ja digitaalisessa ympäristössä työskentelyyn (esimerkiksi Teams, Teams: lukutaidon edistyminen).

(AI S3 T9, T10; KÄ S1-S3 T2; MA S1-S4 T1, T3, YM S1-S6 T11)

Olen harjoitellut laitteen kameran käyttöä kuvaamalla ja videoimalla.

Yhdessä keskustellaan koulupäivän aikana tapahtuvaan kuvaamiseen liittyvät ohjeet.

Harjoitellaan laitteen kameran peruskäyttöä töiden tallentamiseen (valokuva, videokuva): avaaminen, sulkeminen, tallentaminen laitteelle.  

Harjoitellaan löytämään kuvat tiedostokansiosta.  

Harjoitellaan kuvien ja videoiden tallentamista pilvipalveluun. 

(KU S2 T1, T4, T7) 

Olen tutustunut puheen ja äänen nauhoittamiseen.

Oppilas harjoittelee nauhoittamaan puhetta ja ääntä.

(AI S2 T5, T9; MU S1-S4 T4; EN S3 T10) 

Olen harjoitellut isojen alkukirjainten ja lopetusmerkkien käyttöä.

Oppilas osaa käynnistää tekstinkäsittelyohjelman (esimerkiksi Word), kirjoittaa tavuja ja/tai sanoja ja tallentaa tekstin.  Oppilas harjoittelee tekstin aktivointia sekä kirjainkoon ja -lajin valintaa.

(AI S3 T11) 

Olen tutustunut ohjelmointiin ja robotiikkaan.

Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). (KÄ S1, S2 T2; MA S1 T12) 

2 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

2.1 Vastuullinen toiminta

Olen tutustunut tekijänoikeuksiin.

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja ymmärtää, miksi niitä tarvitaan. Harjoitellaan yhdessä hakemaan ja käyttämään luvallista materiaalia.  

Oppilas ei esitä toisen tuotosta omanaan ja harjoittelee tekemään lähdemerkinnät.

(AI S3 T7; YM S3, S6 T11; KU S2 T4) 

Olen tutustunut arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Tutustutaan yhdessä tietolähteiden luotettavuuden arviointiin.  

Keskustellaan kaupallisesta sisällöstä ja sen merkityksestä ja siitä, että osa digitaalisista tuotteista esimerkiksi peleissä voi olla maksullisia ja että rahan käytöstä tulee sopia huoltajan kanssa.

(AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11) 

2.2 Turvallinen toiminta

Tiedän, että voin kysyä aikuiselta digiympäristöissä eteen tulevista sisällöistä.

Keskustellaan ja jaetaan kokemuksia digitaalisen median ympäristöissä.  

Käydään yhdessä läpi, kuinka toimia, jos saa verkossa asiattomia viestejä tai yhteydenottoja tuntemattomilta ihmisiltä. Oppilas osaa kääntyä tarvittaessa turvallisen aikuisen puoleen.

(AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11) 

Tiedän, että en voi julkaista mitä vain ja että julkaisut jäävät verkkoon.

Keskustellaan siitä, mitä asioita voi ja mitä ei ole hyvä jakaa verkossa.  

Keskustellaan tietojenkalastelusta ja siitä, että internetissä voi kohdata myös epäasiallisia tai laittomia yhteydenottoja. 

(AI S3 T9, T11; YM S2, S4, S6 T11) 

Olen tutustunut käyttämieni mediasisältöjen ikärajamerkintöihin ja tiedän, mikä merkitys ikärajoilla on.

Oppilas tunnistaa kuvaohjelmien ikärajat, ymmärtää niiden tarkoituksen ja kunnioittaa niitä mediasisältöjä käyttäessään.

(AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11)

2.3 Ergonomia

Muistan pitää taukoja työskennellessäni.

Harjoitellaan työn tauottamista ja tavoitteiden asettamista digitaalisissa ympäristöissä.

Tutustutaan terveellisiin työasentoihin. 

 (AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta

Olen tutustunut ohjatusti tiedonhakuun verkossa.

Tutustutaan hakukoneen käyttöön esimerkiksi muodostamalla hakusanoja mallista, QR-linkin avulla ja käyttämällä kuva- ja äänihakua (hakukentän sanelutoiminto). 

(AI S2 T5, T7; YM S4 T11) 

Olen tutustunut havaintojen tallentamiseen digitaalisesti.

Tutustutaan tallentamaan havaintoja digitaalisesti. Tutustutaan käsitekartan käyttöön (esimerkiksi Microsoft Whiteboard). Tutustutaan nauhoittamaan ja selostamaan omin sanoin etsittyä tietoa.

(AI S1, S2, S3 T6-T9; YM S2, S4 T11) 

3.2 Tutkiva ja luova työskentely

Olen tutustunut pienten tutkimusten tekemiseen teknologiaa hyödyntäen.

Tutustutaan ohjatusti dokumentoimaan tutkittua ja kokeiltua valokuvaamalla ja videoimalla.  

(MA S1, S3, S4 T1, T2, T11, T12; YM S1-S6 T11) 

4 Vuorovaikutus

Olen harjoitellut ohjatusti vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan ohjatusti vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä esimerkiksi Teamsin avulla (puhelut, viestit, keskustelut, “tykkäykset”). 

 Tutustutaan yhdessä työskentelyyn ja palautteen antamiseen ohjatusti.   

(A-kieli S3 T9, T10; AI S2 T8, S3 T9; MA S1-S4 T1, T3; UE S1, S3 T8 / ET S4 T1, T9) 

Harjoittelen toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisessa ympäristössä.  

Pohditaan ja harjoitellaan, miten digitaalisissa ympäristöissä voi toimia siten, ettei itselle eikä toisille tule pahaa mieltä (esimerkiksi kommentointi, palautteen antaminen). 

(AI S3 T8, T10; MA S1 T1, T3, T12; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S3, S6 T11)