1. luokka, TVT-opetussuunnitelma

Päivitetty 23.1.2023

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot

Osaan käyttää laitetta huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Tutustutaan yhdessä laitteen käyttösopimukseen ja –ehtoihin, sekä laitteen turvalliseen säilyttämiseen, kuljettamiseen ja lataamiseen.  

Harjoitellaan laitteen vastuullista käyttöä ja miten toimitaan, jos laite rikkoutuu tai katoaa. (AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T11) 

Tutustutaan turvalliseen ja vastuulliseen toimintaan digitaalisissa ympäristöissä. 

(AI S3 T8, T10; MA S1 T1, T3, T12; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S3, S6 T11) 

Osaan avata ja sulkea laitteen oikein.

Harjoitellaan yhdessä laitteen käynnistäminen, kirjautuminen sisään/ulos (pin-koodi)ja sammuttaminen.

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

Osaan säilyttää ja käyttää käyttäjätunnustani ja salasanaani turvallisesti.

Otetaan käyttöön henkilökohtaiset edu-tunnukset, joilla käytetään O365-ympäristöä ja sähköistä työpöytää. Keskustellaan yksityisyyden suojaamisen merkityksestä. Keskustellaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön perusteista. (AI S3 T8, T10; MA S1 T1, T3, T12; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S3, S6 T11) 

Olen harjoitellut ohjattuna liittymään langattomaan verkkoon.

Harjoitellaan tunnistamaan langattoman verkon symboli ja laitteiden liittäminen langattomaan verkkoon (koulussa, kotona).

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

Osaan ohjatusti säätää laitteen asetuksia tarpeen mukaan.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään ja käyttämään keskeisiä peruskäsitteitä ja tunnistamaan työskentelyn kannalta tärkeitä symboleita (aloitus, virta, sulkea, suurenna, pienennä, eteen, taakse, etsi, jaa). 

Harjoitellaan ohjatusti säätämään näytön kirkkautta ja laitteen äänenvoimakkuutta. Tutustutaan sopivaan työskentelyvalaistukseen. (AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

Olen harjoitellut kosketusnäytön käyttöä.

Harjoitellaan käyttämään kosketusnäyttöä esimerkiksi tekemällä  kirjain- ja numerohahmoja kosketusnäytöllä (esimerkiksi Whiteboard, MollaABC, Geoboard)

(AI S3 T11; MA S1-S4 T3). 

Olen tutustunut näppäimistön käyttöön.

Opetellaan numeroiden ja kirjainten sijainteja näppäimistöllä.

Opetellaan iPadin näppäimistön käyttöä useammalla kuin kahdella sormella (etusormet asettuvat kirjaimille f ja j).

Harjoitellaan kirjoittamaan sanoja virtuaalinäppäimistöllä (isot kirjaimet, tavallisimmat erikoismerkit !,?.@,:).

(AI S3 T11; MA S1-S4 T3). 

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Olen tutustunut O365-ympäristöön.

Harjoitellaan kirjautumaan Deskuun ja O365 -ympäristöön omilla käyttäjätunnuksilla.  

Harjoitellaan avaamaan, nimeämään, jakamaan ja poistamaan tiedosto sekä luomaan kansio ja nimeämään sen.  

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

Olen harjoitellut selainohjelman käyttöä.

Keskustellaan siitä, mikä on internet ja mitä tehdään, kun selataan nettiä.  

Harjoitellaan käyttämään selainohjelmaa (Chrome, Edge, Safari): liikkuminen sivulta toiselle, siirtymään eteenpäin ja taaksepäin, sivun päivittäminen.

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

Osaan avata ja sulkea sovelluksia, ja siirtyä sovelluksesta toiseen.

Oppilas harjoittelee iPadin peruskäyttöä. Harjoitellaan sovellusten sulkeminen ja avaaminen, ja sovelluksesta toiseen siirtyminen.  

Harjoitellaan "koti"-näppäimen käyttöä (esimerkiksi tuplaklikkaus siirryttäessä sovelluksesta toiseen).  

Harjoitellaan antamaan sovelluksille oikeuksia (kamera, mikrofoni).

(AI S2 T5, T8, S3 T11; MA S1-S4 T1, T3; YM S1-S6 T11) 

1.3 Tuottaminen

Olen harjoitellut tiedoston tallentamista ja nimeämistä pilvipalvelussa.

Oppilas tutustuu omien ja yhteisten töiden ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin tallentamiseen pilvipalveluun ja digitaalisessa ympäristössä työskentelyyn (esimerkiksi O365, Teams, Teams: lukutaidon edistyminen).

(AI S3 T9, T10; KÄ S1-S3 T2; MA S1-S4 T1, T3, YM S1-S6 T11)

Olen harjoitellut käyttämään digitaalista oppimateriaalia.

Tutustutaan digitaaliseen ostettuun tai ilmaiseen opetusmateriaaliin, esimerkiksi kustantajien sähköiset materiaalit, Arttu- ja Otso-sovellus, e- ja äänikirjat, Ekapeli, Ville.

(AI S3 T9, T10; MA S1-S4 T1, T3, YM S1-S6 T11)

Olen harjoitellut laitteen kameran käyttöä kuvaamalla ja videoimalla.

Yhdessä keskustellaan koulupäivän aikana tapahtuvaan kuvaamiseen liittyvät ohjeet.

Harjoitellaan laitteen kameran peruskäyttöä töiden tallentamiseen (valokuva, videokuva): avaaminen, sulkeminen, tallentaminen laitteelle.  

Harjoitellaan löytämään kuvat tiedostokansiosta.  

Harjoitellaan kuvien ja videoiden tallentamista pilvipalveluun. Harjoitellaan kuvien (omien tai nettikuvien) liittäminen tiedostoon.  Tutustutaan esityksen tekemiseen esitysohjelmalla (esimerkiksi PowerPoint, iMovie).

(KU S2 T1, T4, T7) 

Olen tutustunut puheen ja äänen nauhoittamiseen.

Oppilas harjoittelee nauhoittamaan puhetta ja ääntä. (AI S2 T5, T9; MU S1-S4 T4; EN S3 T10) 

Olen harjoitellut isojen alkukirjainten ja lopetusmerkkien käyttöä.

Oppilas osaa käynnistää tekstinkäsittelyohjelman, kirjoittaa tavuja ja/tai sanoja ja tallentaa tekstin.  Oppilas harjoittelee tekstin aktivointia sekä kirjainkoon ja -lajin valintaa.

(AI S3 T11)

Olen tutustunut ohjelmointiin ja robotiikkaan.

Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). (KÄ S1, S2 T2; MA S1 T12)

2 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

2.1 Vastuullinen toiminta

Harjoittelen toimimaan sovitusti laitteilla ja digitaalisissa ympäristöissä.

Pohditaan ja harjoitellaan, miten digitaalisissa ympäristöissä voi toimia siten, ettei itselle eikä toisille tule pahaa mieltä (esimerkiksi kommentointi, palautteen antaminen). (AI S3 T8, T10; MA S1 T1, T3, T12; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S3, S6 T11)

Olen tutustunut tekijänoikeuksiin.

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja ymmärtää, miksi niitä tarvitaan.  

Harjoitellaan yhdessä hakemaan ja käyttämään luvallista materiaalia.  

Oppilas ei esitä toisen tuotosta omanaan ja harjoittelee tekemään lähdemerkinnät.

(AI S3 T7; YM S3, S6 T11; KU S2 T4) 

Olen tutustunut arvioimaan käytettävän tiedon luetettavuutta ja tunnistan mainoksen.

Tutustutaan yhdessä tietolähteiden luotettavuuden arviointiin.  

 Keskustellaan mainoksista ja niiden merkityksestä ja siitä, että osa digitaalisista tuotteista esimerkiksi peleissä voi olla maksullisia ja että rahan käytöstä tulee sopia huoltajan kanssa. (AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11) 

2.2 Turvallinen toiminta

Tiedän, että voin kysyä aikuiselta digiympäristöissä eteen tulevista sisällöistä.

Keskustellaan ja jaetaan kokemuksia digitaalisen median ympäristöissä.  

Käydään yhdessä läpi, kuinka toimia, jos saa verkossa asiattomia viestejä tai yhteydenottoja tuntemattomilta ihmisiltä. Oppilas osaa kääntyä tarvittaessa turvallisen aikuisen puoleen.

(AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11) 

Tiedän, että en voi julkaista mitä vain ja että julkaisut jäävät verkkoon.

Keskustellaan siitä, mitä asioita voi ja mitä ei ole hyvä jakaa verkossa.  

Keskustellaan tietojenkalastelusta ja siitä, että internetissä voi kohdata myös epäasiallisia tai laittomia yhteydenottoja. 

(AI S3 T9, T11; YM S2, S4, S6 T11) 

Olen tutustunut käyttämieni mediasisältöjen ikärajamerkintöihin ja tiedän, mikä merkitys ikärajoilla on.

Oppilas tunnistaa kuvaohjelmien ikärajat, ymmärtää niiden tarkoituksen ja kunnioittaa niitä mediasisältöjä käyttäessään.

(AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11)

2.3 Ergonomia

Muistan pitää taukoja työskennellessäni.

Tutustutaan digitaalisten ympäristöjen käyttöön osana toiminnallista työskentelyä (esimerkiksi QR-koodien avulla tiedonhaku)  

Harjoitellaan työn tauottamista ja tavoitteiden asettamista digitaalisissa ympäristöissä. Tutustutaan terveellisiin työasentoihin. Harjoitellaan laitteen asetusten säätämistä tarpeen mukaan (esimerkiksi näytön asetukset, äänenvoimakkuus).  

 (AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta

Olen tutustunut ohjatusti tiedonhakuun verkossa.

Tutustutaan hakukoneen käyttöön muodostamalla hakusanoja mallista, QR-linkin avulla ja käyttämällä kuva- ja äänihakua (hakukentän sanelutoiminto). Tutustutaan ohjatusti hakemaan tietoa esimerkiksi valmiiden URL-linkkien avulla.

(AI S2 T5, T7; YM S4 T11) 

Tiedän, että digitaalisessa ympäristössä kaikki tieto tai kuvat eivät ole aitoja.

Keskustellaan yhdessä tiedon ja tietolähteiden luotettavuuden arvioinnista.  Keskustellaan siitä, että esimerkiksi kaikki kuvat digitaalisissa ympäristöissä eivät ole aitoja. 

(AI S2 T5, T7; YM S4 T11) 

Olen tutustunut havaintojen taltioimiseen digitaalisesti.

Harjoitellaan tallentamaan havaintoja digitaalisesti. Tutustutaan käsitekartan käyttöön (esimerkiksi Whiteboard, Popplet Lite). Tutustutaan nauhoittamaan ja selostamaan omin sanoin etsittyä tietoa.

(AI S1, S2, S3 T6-T9; YM S2, S4 T11) 

Olen tutustunut monimuotoisten tekstien tuottamiseen.

Tutustutaan ohjatusti monimuotoisten tekstien tuottamiseen, joissa yhdistyy esimerkiksi tekstiä, kuvaa, videota ja ääntä (esimerkiksi PowerPoint, iMovie).

(AI S2, S3 T7, T9-T11) 

3.2 Tutkiva ja luova työskentely

Olen tutustunut pienten tutkimusten tekemiseen teknologiaa hyödyntäen.

3.2.1 Harjoitellaan halutun viestin kertomista digitaalisten välineiden avulla (esimerkiksi oppimisen osoittamiseksi).  

 

Tutustutaan ohjatusti dokumentoimaan tutkittua ja kokeiltua valokuvaamalla ja videoimalla.  

(MA S1, S3, S4 T1, T2, T11, T12; YM S1-S6 T11) 

Olen harjoitellut toteuttamaan omia ideoitani digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan toteuttamaan omia ideoita yksin ja yhdessä toisten kanssa digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi valokuvaus, videointi, musiikin luominen, oman pelin tekeminen). (AI S2, S3 T5, T8-T11; KU S1-S3 T1, T4; MA S1-S4 T1, T3, T12; MU T4; YM S1-S6 T11) 

 Harjoitellaan kuvaamista, videointia, äänen nauhoittamista ja tekstin tuottamista osana opiskelua.  Tehdään monimediainen tuotos. (AI S2, S3 T7-10; KU S1-S3 T1, T3-4; MA S1-S4 T1-4, T11.12; MU S1-S4 T4; UE S1, S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11) 

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys ja osallisuus

Olen harjoitellut ohjatusti vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan ohjatusti vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä (esimerkiksi Teams). Tutustutaan yhdessä työskentelyyn ja palautteen antamiseen ohjatusti.  (AI S2 T8, S3 T9, EN S3 T9, T10; MA S1-S4 T1, T3; UE S1, S3 T8 / ET S4 T1, T9) 

Olen harjoitellut lähettämään viestejä digitaalisessa ympäristössä.

4.1.2 Harjoitellaan lähettämään viestejä digitaalisessa ympäristössä. AI S2 T5, S3 T10) 

Osaan soittaa ja vastata puheluun tai videopuheluun.

Harjoitellaan soittamaan ja vastaamaan puheluun tai videopuheluun.  

(AI S2 T5, S3 T10) 

Harjoittelen toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisessa ympäristössä.  

(AI S3 T9, T10) 

Osaan kertoa aikuiselle, jos törmään sopimattomaan käyttäytymiseen.

Keskustellaan yhdessä siitä, että jos digitaalisessa ympäristössä törmää sopimattomaan käyttäytymiseen, siitä tulee kertoa turvalliselle aikuiselle. (AI S3 T9, T10)