4. luokka, TVT-opetussuunnitelma

Päivitetty 29.3.2023

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot

Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.

Kerrataan käyttösopimus- ja ehdot, sekä laitteen turvallinen kuljetus ja säilytys. Kerrataan tietokoneen toimintaperiaatteet 

 • käynnistäminen 
 • sammuttaminen 
 • lepotila 
 • laitteen lataaminen 
 • päivitysten lataaminen 
 • ohjelmien avaaminen ja sulkeminen 
 • kameran käyttö 

Harjoitellaan yhdistämään tarvittavat lisälaitteet (hiiri, näppäimistö, kuulokkeet) 

Keskustellaan yhdessä siitä, miten virrankulutukseen voi vaikuttaa  

 • säätämällä näytön kirkkautta 
 • sulkemalla turhia ohjelmia 
 • sammuttamalla näppäimistön taustavalon 
 • lukitsemalla laitteen, kun työskentely keskeytyy 

Käytetään keskeisiä käsitteitä 

 • avaa, sulje 
 • sovellus 
 • tiedosto, tiedostomuoto 
 • käyttöjärjestelmä 
 • näppäimistö, hiiri, kosketuslevy 
 • virtajohto 
 • usb-liitäntä  
 • näyttö 
 • Internet 

Harjoitellaan tarpeen mukaan siirtämään tiedostoja eri laitteiden välillä. Tutustutaan samalla yleisimpiin tiedostoformaatteihin ja niiden päätteisiin. 

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14)

Osaan oman salasanani ja tiedän, että sitä ei tule antaa muiden käyttöön. Olen harjoitellut vaihtamaan salasanan.

Keskustellaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön perusteista. Kerrataan M365-palveluihin kirjautuminen ja sähköisen työpöydän käyttö.  

Tutustutaan vahvan salasanan käyttöön. Harjoitellaan vaihtamaan salasana ohjatusti. 

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Olen harjoitellut työskentelemään ohjeiden mukaisesti digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan työskentelemään vaiheittaisia ohjeita noudattaen (esimerkiksi päivitysten lataaminen, langattomaan verkkoon liittyminen, työohjeet tunnilla). 

Harjoitellaan toimimaan, jos 

 • laitteen virta on loppumassa 
 • kone vaatii päivityksen vuoksi uudelleenkäynnistyksen  
 • kone on rikki 

(AI S2 T5; MA S1 T5, T14, YM S1-S5 T5) 

Harjoitellaan tietokoneen asetuksien muuttamista (esimerkiksi kieli-, ääni- ja näyttöasetukset).  

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Osaan kosketuslevyn ja näppäimistön käytön.

Harjoitellaan käyttämään yleisimpiä pikatoimintoja  

 • ctrl+A (valitse kaikki) 
 • ctrl+x (poista) 
 • ctrl+c (kopioi)  
 • ctrl+v (liitä) 
 • ctrl+Z (peruuta viimeisin toiminto)  

(AI S3 T11)

Olen vahvistanut kymmensormijärjestelmän käyttöä.

Vahvistetaan kymmensormijärjestelmän käyttöä (esimerkiksi Näppistaituri Nyt Näppis tutuksi).  

(AI S3 T11) 

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Osaan käyttää selainta.

Tutustutaan laitteen internetselaimiin ja harjoitellaan selaimen käyttöä (Chrome, Edge). Tutustutaan välilehtien käyttöön ja sivuhistorian tyhjentämiseen. 

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Olen harjoitellut käyttämään sähköistä oppimisympäristöä.

Harjoitellaan käyttämään M365 -ympäristöä (esimerkiksi Teams, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Sway, Whiteboard).  

 Harjoitellaan antamaan sovelluksille oikeuksia (kamera, mikrofoni).  

Harjoitellaan ohjatusti siirtymään M365 palveluiden eri versioiden välillä (esim. Word Online ja Word).  

(AI S2 T5, S3 T10, T11; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1, T4; YM S1-S6 T11-T16) 

Olen harjoitellut tiedostojen jakamista.

Harjoitellaan jakamaan tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle.     

(AI S2 T5-T8, S3 T10-12; MA S1-S5 T4; KÄ S1-S6 T2; YM S1-S6 T11)  

Olen harjoitellut sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista ohjeiden mukaisesti.

Harjoitellaan sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista (esimerkiksi jaettu kansio, Teams: tehtävien palautus).   

(AI S2 T5-T8, S3 T10-12; MA S1-S5 T4; KÄ S1-S6 T2; YM S1-S6 T11)  

Oppilas harjoittelee kokeen, kyselyn tai lomakkeen tekemistä sähköisessä ympäristössä (esimerkiksi Forms, Teams). (MA S1-S5 T1) 

Olen harjoitellut käyttämään digitaalista oppimateriaalia.

Harjoitellaan käyttämään ilmaista tai ostettua digitaalista oppimateriaalia (esimerkiksi Näppistaituri, Ville, karttasovellukset, kustantajien materiaali, Teams: lukutaidon edistyminen).   

(AI S2 T5, S3 T10, T11; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1, T4; YM S1-S6 T11-T16)

Olen tutustunut oman oppimiseni edistymisen seuraamiseen digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan seuraamaan oman oppimisen edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla (esimerkiksi Näppistaituri, Teams, Forms, Ville, kustantajien materiaalit, Wilma). (AI S2 T5, S3 T12; MA S1-S5 T1, T5) 

1.3 Tuottaminen

Osaan nimetä ja tallentaa tiedostoja pilvipalveluun.

Luodaan OneDriveen vuosiluokkakansio, jonka alle tehdään esimerkiksi oppiaine- tai jaksokohtaiset kansiot (esimerkiksi portfoliotyöskentely). Tallennetaan ohjatusti tiedostoja oikeaan kansioon ja/tai harjoitellaan tiedostojen siirtämistä oikeaan kansioon. Nimetään ohjatusti kansiot ja tiedostot.   

(AI S3 T6-T8, T10; KÄ S1-S6 T2, T3; MA S1-S5 T4, T5; YM S4, S5 T11; YH S1-S3 T4, T9) 

Olen harjoitellut kuvaamista ja videokuvaamista.

Harjoitellaan laitteen kameran käyttöä ottamalla kuvia ja videoita ja muokkaamalla niitä. 

(AI S2 T5; S3 T10; KU S1-S3 T1, T5; S1-S6 T2; MA S1-S5 T3; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Olen harjoitellut puheen ja äänen nauhoittamista.

Harjoitellaan nauhoittamaan puhetta (esimerkiksi sanelin, PowerPoint, OneNote, Teams).   

Tutustutaan musiikkiteknologian käyttöön.  

(AI S2 T5; S3 T10; KU S1-S3 T1, T5; S1-S6 T2; MA S1-S5 T3; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Olen harjoitellut video- ja kuvaprojektin tekemistä.

Tehdään pieniä video- ja kuvaprojekteja sovitusta aiheesta. Tutustutaan kuvakerronnan perusteisiin: kuvakoko, kuvasommittelu. 

-  Suunnitellaan esimerkiksi sarjakuvatarina digitaalisesti toteutettuna (esimerkiksi PowerPoint).  

- Tutustutaan pienen animaation tekemiseen yhdessä sovitusta aiheesta. Esimerkiksi kirjoitetaan ja kuvitetaan oma tarina tai hahmon seikkailu tai valitaan aiheeksi luonnontieteen malli (veden kiertokulku, ravintoketju tms.)  

(AI S2 T5; S3 T10; KU S1-S3 T1, T5; Kä S1-S6 T2; MA S1-S5 T3; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Olen tuottanut ja muokannut tekstiä digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan kirjoittamaan tekstinkäsittelyohjelmalla (esimerkiksi Word).  

 • lihavointi 
 • kursiivi 
 • tekstin tasaus 
 • fontin värin muuttaminen 
 • alleviivaus 
 • välimerkit 
 • riviväli 
 • kappalejako 
 • kuvan liittäminen 

Harjoitellaan muuttamaan kieliasetuksia. 

(A-kieli S3 T11; AI S3 T10-T12; KU S2 T1, T4, T7; MA S1-S5 T4; YH S1-S3 T9) 

Olen tutustunut diagrammin tekemiseen taulukkolaskentaohjelmalla.

Tehdään ohjatusti yksinkertainen taulukko annetun aineiston perusteella. 

Harjoitellaan tekemään aineistosta diagrammi. (MA S5 T13; YM S1-S6 T5) 

Olen harjoitellut tekemään ja muokkaamaan digitaalista esitystä ohjeiden mukaisesti.

Tutustutaan yhdessä esityksen tekemiseen (esimerkiksi PowerPoint).  

Harjoitellaan esityksen muokkaamista ohjeiden mukaisesti (esimerkiksi kuvan tai videon liittäminen, otsikon lisääminen ja muotoilu). Harjoitellaan esitettävän tekstin kirjoittamista kokonaisin virkkein (ei kuitenkaan unohdeta ohjata oppilaita omin sanoin kerrontaan).  

(AI S2 T8, S3 T10, S4 T14; KU S2 T3; MA S1-S5 T4; YM S1-S6 T11) 

Olen harjoitellut laitteella piirtämistä ja suunnittelua.

Tutustutaan laitteella piirtämiseen ja suunnittelutyökalun käyttöön (esimerkiksi Paint, Paint 3D). (MA S4 T11, KU S1-S3 T4; KÄ S1-S4 T3) 

Olen harjoitellut ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.

Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). 

(KÄ S3; MA S1 T14)

2 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

2.1 Vastuullinen toiminta

Olen harjoitellut toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisissa ympäristöissä. Tiedän, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia niistä on.

Keskustellaan yhdessä siitä, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia niistä on. (A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T7, S3 T10-T12; YH S1-S3 T4; ET S1-S4 T10; UE S1-S4 T7) 

Tiedän, että voin käyttää vain luvallista materiaalia töissäni.

Kerrataan tekijänoikeuksien periaatteet (esimerkiksi Kopiraittilan koulu 3. -  4. lk). 

Harjoitellaan vain luvallisen materiaalin käyttöä omissa töissä (esimerkiksi CC-lisensoitu materiaali).

(AI S3 T12; YM S3 T11; KU S2 T4, T5; MU S1-S4 T5) 

Olen harjoitellut lähteiden käyttöä ja niiden merkitsemistä. Tiedän, että kaikki lähteet eivät ole luotettavia.

Harjoitellaan yhdessä arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta. Harjoitellaan ohjatusti lähteiden käyttöä ja merkintää. 

(AI S2 T5-T7; YM S1-S6 T14; YH T6; T9 UE T3, T7; ET T2)   

Tunnistan erilaisia tekstejä digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan tunnistamaan erilaisia tekstejä (esimerkiksi mainokset, mielipidekirjoitukset).  

(AI S2 T5-T7; YM S1-S6 T14; YH T6; T9 UE T3, T7; ET T2)   

2.2 Turvallinen toiminta

(AI S1 T4, S3 T10-12, YH S1, S3 T4, T9; YM S1- S2 T11) 

Noudatan tietoturvan periaatteita työskentelyssäni.

Harjoitellaan turvallista toimintaa digitaalisissa ympäristöissä. Tutustutaan tietoturvan perusteisiin ja henkilötietojen turvalliseen käyttöön ohjatusti.  

Olen tutustunut käyttämieni palveluiden ikärajoihin ja ikärajojen tarkoitukseen.

Tutustutaan ikärajojen merkitykseen.  

2.3 Ergonomia

Olen tutustunut ergonomiseen työskentelyasentoon.

Tutustutaan ergonomiseen työskentelyasentoon (istuma-asento, käden asento). 

(AI S3 T11; YM S1-S6 T11)

Muistan pitää taukoja toimiessani laitteella.

Harjoitellaan asettamaan tavoitteita ja tauottamaan työskentelyä.

(AI S3 T11; YM S1-S6 T11)

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta

Osaan ohjatusti etsiä tietoa hakukoneen avulla. Olen harjoitellut tekemään tarkennettuja hakuja.

Harjoitellaan erottamaan hakukone ja selaimen osoiterivi toisistaan.  

Harjoitellaan ohjatusti käyttämään URL-osoitetta ja hakemaan hakukoneella tietoa ja kuvia esimerkiksi eläimestä.  

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T11) 

 Tutustutaan hakemaan tietoa myös vieraalla kielellä (vieraat kielet, tieteelliset nimet). (A-kieli S3 T7; AI S2 T7; KU S2 T1; YH S1, S2, S3 T4; YM S3 T11, T14, T16) 

Olen harjoitellut luokittelemaan tietoa.

Harjoitellaan ohjatusti järjestämään, luokittelemaan ja esittämään tietoa. Harjoitellaan jäsentämään tietoa käsitekartalle ja esittämään tietoa yksinkertaisissa taulukoissa (esimerkiksi yhteiset "ajatusseinät"). 

Tutustutaan havaintojen ja päätelmien tekemiseen opetusvideosta tai simulaatiosta. (AI S2 T5-T7, T10; MA S5 T4, T13; YM S3-S6 T5, T7, T11; UE S1-S3 T3, T7; ET S1-S4 T2, T7) 

3.2 Tutkiva ja luova työskentely

Olen tutustunut karttasovelluksen käyttöön.

Tutustutaan kartankäyttö- ja geomediataitoihin digitaalisessa ympäristössä.  (YM S1-S6 T11, T13, T16)  

Olen tutustunut digitaalisten ratkaisujen käyttöön tutkimuksen tekemisessä.

Suunnitellaan ja toteutetaan ohjatusti tutkimus. Tehdään havaintoja ja mittauksia teknologiaa hyödyntäen (esimerkiksi kamera, nauhuri, ajanotto / kello, Forms, Excel). 

(AI S2 T7, T8, S3 T10, T12; KÄ S1-S4 T3; YM S1-S6 T5, T11)

4 Vuorovaikutus

(A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T6, T8, S3 T10, T12; KU S1-S3 T7; MA S1-S4 T3. T4; YH S1-S4 T4, T9; YM S2-S6 T7, T11) 

Olen harjoitellut vuorovaikutusta tukevien toimintojen käyttöä.

Käydään läpi sosiaalisen median toimintaan liittyviä sääntöjä.  

Harjoitellaan käytössä olevien sovellusten vuorovaikutusta tukevia toimintoja (esimerkiksi Teams: puhelut, viestit, keskustelut, "tykkäykset").   

Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi Teams): noudatetaan ohjeita, kommentoidaan hyvien käytöstapojen mukaisesti. (ET S1-S4 T10; UE S1-S4 T7) 

Olen harjoitellut ohjatusti vastuullista viestintää ja palautteen antamista.

Tutustutaan ohjatusti vastuulliseen viestintään ja palautteen antamiseen (esimerkiksi M365-ympäristö).  

Osaan lähettää ja vastata sähköpostiin.

Harjoitellaan kirjoittamaan sähköpostiviesti hyvien tapojen mukaisesti esimerkiksi opettajalle, vanhemmille tai luokkakavereille. 

Olen harjoitellut ottamaan vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan ottamaan vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä esimerkiksi tavoitteiden asettamisen avulla.

(A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T7, S3 T12)

Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan verkkoryhmätyöskentelyä yhdessä koko luokan kanssa ja pienemmissä ryhmissä.  

Harjoitellaan vaikuttamista esimerkiksi kirjoittamalla sähköpostiviestejä, vastaamalla kyselyihin, kommentoimalla ryhmätöitä ja osallistumalla keskusteluun (esimerkiksi Teams).