Mikä on eForum?

eForum on Vaasan kaupungin sivistystoimen johtajan perustama ryhmä jonka tehtävänä on tukea ja kehittää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. Ryhmässä on edustajia koko sivistystoimesta, lisäksi kaksi päätoimista tvt-pedagogia.