Oppilaiden henkilökohtaiset laitteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksessa kaikilla luokka-asteilla eri oppiaineissa. Vaasan kaupungin perusopetuksessa halutaan turvata kaikille oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet TVT-taitojen kehittämiseen.  

Kaupunki on tehnyt sopimuksen oppilaiden henkilökohtaisista laitteista, ja ne otetaan käyttöön portaittain syksystä 2021 lähtien. Lukuvuoden 2022-23 alussa 1. luokan oppilaat saavat käyttöönsä henkilökohtaisen iPadin, ja 3. ja 7. luokalle menevät oppilaat saavat käyttöönsä henkilökohtaisen tietokoneen. 

Oppilaan henkilökohtaisen leasing-laitteen käyttöönotto vaatii oppilaan huoltajan hyväksynnän. Oppilaat ottavat laitteet käyttöön koululla opettajan kanssa, ja samalla oppilaan käyttämän laitteen tiedot kirjataan Wilmaan. Tämän jälkeen käyttösopimus löytyy Wilmasta Lomakkeet-välilehden alta (Henkilökohtaisen leasing-laitteen käyttösopimus). Ennen kuin koulu antaa laitteen kotiin, pyydämme teitä tutustumaan käyttösopimukseen ja käyttöehtoihin yhdessä huollettavanne kanssa ja sen jälkeen hyväksymään sopimuksen Wilman kautta. 

Huoltajan hyväksymä käyttösopimus antaa oppilaalle oikeuden käyttää Vaasan kaupungin tarjoamaa leasing – laitetta ja siihen mahdollisesti liitettäviä lisävarusteita. Käyttösopimus on voimassa sopimuksessa määritellyn laina-ajan. 

Ohjeet oppilaille laitteiden käyttöön:

Kuljeta tietokonetta repussa kodin ja koulun välillä opettajan ohjeiden mukaisesti.

Lataa tietokone kotona, jotta voit käyttää sitä koulussa koko koulupäivän ajan.

Säilytä laitetta huolellisesti. Laita tietokone reppuun esimerkiksi kirjojen väliin. Ole varovainen repun kanssa, kun laite on pakattuna siihen.

Ilmoita heti opettajallesi, jos laitteeseen tule vika tai esimerkiksi naarmu.

Älä lainaa laitetta toisen käyttöön edes tilapäisesti ilman opettajan lupaa.

Laite on tarkoitettu oppimisvälineeksiä. Käytä tietokonetta lain, hyvien tapojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Älä kerro salasanaasi kenellekään.