6. luokka, TVT-opetussuunnitelma

Päivitetty 29.3.2023

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot

Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.

Käydään läpi käyttösopimus- ja ehdot, sekä laitteen turvallinen kuljetus ja säilytys. Kerrataan tietokoneen toimintaperiaatteet. Keskustellaan yhdessä siitä, miten virrankulutukseen voi vaikuttaa.

Harjoitellaan tietokoneen asetuksien muuttamista, esimerkiksi 

  • kieliasetukset
  • ääniasetukset
  • näyttöasetukset

Harjoitellaan käyttämään oikeita käsitteitä

  • avaa, sulje
  • sovellus, tiedosto, tiedostomuoto
  • käyttöjärjestelmä
  • näppäimistö, hiiri, kosketuslevy
  • virtajohto, usb-liitäntä, näyttö
  • Internet

Harjoitellaan tarpeen mukaan siirtämään tiedostoja eri laitteiden välillä. Tutustutaan samalla yleisimpiin tiedostoformaatteihin ja niiden päätteisiin.

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Osaan säilyttää ja käyttää käyttäjätunnustani ja salasanaani turvallisesti.

Keskustellaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön perusteista. Kerrataan, miten salasanan voi vaihtaa tarvittaessa. 

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Osaan näppäimistön käytön sujuvasti kahdella kädellä.

Ohjataan oppilasta käyttämään yleisimpiä pikatoimintoja 

- ctrl+ F (etsi) 

- ctrl+L (valitsee sivun osoitteen selaimesta) 

- Windows+L (lukitsee tietokoneen) 

Ylläpidetään sujuvaa näppäimistön käyttöä.  (esimerkiksi Näppistaituri Peruskurssi Juniori). 6. luokalla tavoitteena saavuttaa kirjoitusnopeudeksi 120 merkkiä / minuutissa.   

(AI S3 T11) 

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Osaan työskennellä sähköisessä oppimisympäristössä.

Harjoitellaan käyttämään M365 -ympäristöä (esimerkiksi Teams, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Sway, Whiteboard). 

 Harjoitellaan ohjatusti siirtymään O365 palveluiden eri versioiden välillä (esim. Word Online ja Word).  

(AI S2 T5, S3 T10-T12; A-kieli S3 T6, T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1, T4; YM S1-S6 T5, T11-T16) 

 Kerrataan tiedostojen jakaminen opettajalle tai toiselle oppilaalle. 

 Harjoitellaan sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista itsenäisesti (esimerkiksi (jaettu kansio, Teams: tehtävien palautus).  

 (AI S2 T5, S3 T11; A-kieli S3 T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1; YM S1-S6 T11) 

 Oppilas harjoittelee kokeen, kyselyn tai lomakkeen tekemistä sähköisessä ympäristössä (esimerkiksi Forms, Teams). (MA S1-S5 T1, YM S1-S6 T6) 

Olen tutustunut käytössä olevaan oppilashallintajärjestelmään.

Harjoitellaan oppilashallintajärjestelmän (Wilma) käyttöä yhdessä (esimerkiksi itsearviointi, arviointitiedot, tieto läksyistä). Harjoitellaan lähettämään ja lukemaan viestejä ja seuraamaan tuntimerkintöjä.  

(AI S2 T5, S3 T11; A-kieli S3 T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1; YM S1-S6 T11)   

Osaan käyttää digitaalista oppimateriaalia.

Harjoitellaan käyttämään ilmaista tai ostettua digitaalista oppimateriaalia (esimerkiksi Näppistaituri, Ville, karttasovellukset, kustantajien materiaali, Teams: lukutaidon edistyminen).   

(AI S2 T5, S3 T10-T12; A-kieli S3 T6, T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1, T4; YM S1-S6 T5, T11-T16) 

Osaan ohjatusti seurata oppimiseni edistymistä digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan seuraamaan oman oppimisen edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla (esimerkiksi Näppistaituri, Teams, Forms, Ville, kustantajien materiaalit, Wilma). (AI S2 T5, S3 T12; MA S1-S5 T1, T5; YM S1-S6 T6) 

1.3 Tuottaminen

Osan käyttää pilvipalveluympäristöä ja tallentaa tiedostoja.

Päivitetään M365-ympäristössä kansiorakenne (vuosiluokkakansio) ja kerrataan töiden tallentaminen (esimerkiksi portfoliotyöskentely).  

Ohjataan oppilaita etsimään tarpeellisia tiedostoja kansioista, laitteelta ja pilvipalvelusta.  

Kerrataan tiedostojen uudelleen nimeäminen ja poistaminen.  

(AI S3 T6-T8, T10; KÄ S1-S6 T2, T3; MA S1-S5 T4, T5; YM S4, S5 T11) 

Osaan tuottaa ja muokata kuvaa, ääntä ja videota.

Kerrataan laitteen kameran käyttöä ja kuvakäsittelyä.   

Harjoitellaan puheen nauhoittamista laitteella, esimerkiksi radiomainoksen tai kuunnelman nauhoittaminen.  

Tutustutaan musiikkiteknologian käyttöön.   

(AI S2 T5-T6; S3 T10; HI S3 T1-T3; KU S1-S3 T1-T5; KÄ S1-S6 T2; MA S1-S5 T3, T5; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Osaan tuottaa ja muokata tekstiä sujuvasti digitaalisissa ympäristöissä.

Tuotetaan tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla (esimerkiksi Word) 

- kerrataan, miten tekstiä voi muokata 

- harjoitellaan tekstin jakamista useampaan sarakkeeseen ja sivun muuttaminen vaaka -tai pystyasentoon 

- harjoitellaan liittämään tiedostoon kuva (kuvan asemointi ja rajaaminen, kuvatekstit) 

- kerrataan ala- ja yläindeksin käyttäminen 

(AI S3, T10-T11; HI S1-S5 T1-T3; YM S3, S5 T6, ET S1-S5 T5; UE S1, S2 T2) 

Olen harjoitellut taulukkolaskentaohjelman käyttöä ja diagrammin tekemistä.

Oppilaat tekevät taulukon annetun aineiston perusteella. Tutustutaan summakaavaan ja peruslaskutoimituksen suorittamiseen solujen välillä.

Harjoitellaan ohjatusti tekemään aineistosta pylväs- ja ympyrädiagrammeja ja muokkaamaan diagrammeja (esimerkiksi värin ja tekstien vaihtaminen).

Harjoitellaan diagrammien liittämistä tekstitiedostoon.  

(MA S5 T13; YM S1-S6 T5, T6)   

Osaan tehdä digitaalisia esityksiä.

Oppilas osaa tehdä digitaalisen esityksen ohjeiden mukaisesti (esimerkiksi PowerPoint). 

Harjoitellaan muille esitetyn tekstin ja omien esitysmuistiinpanojen eroa.

(A-kieli S3 T11; AI S2 T8, S3 T10, S4 T14; HI S1-S5 T1-T3; KU S2 T3; KÄ S1, S2, S6 T6; YM S1-S6 T5) 

Osaan ohjatusti 3D-mallintaa.

Harjoitellaan laitteella piirtämistä ja suunnittelutyökalun käyttöä (esimerkiksi Paint, Paint 3D).

Harjoitellaan ohjatusti 3D-mallintamiseen ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan 3D-tulostamiseen.

(MA S4 T11, KU S1-S3 T4; KÄ S1-S4 T3) 

Olen harjoitellut ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.

Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). 

(KÄ S3; MA S1 T14)

2 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

2.1 Vastuullinen toiminta

Osaan noudattaa hyviä käytöstapoja ja sääntöjä toimiessani digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi Teams): noudatetaan ohjeita, kommentoidaan hyvien käytöstapojen mukaisesti.

Keskustellaan yhdessä siitä, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia niistä on.

(A-kieli S3 T7; AI S2 T7, S3 T10-T12; HI S1-S5 T2, T3; YM S1-S6 T14; ET S1-S4 T10; UE S1-S3 T4) 

Kunnioitan tekijänoikeuksia ja osaan käyttää esimerkiksi CC-merkittyjä aineistoja.

Kerrataan tekijänoikeuksen periaatteet ja miten luvallista materiaalia löytää omiin töihinsä (teksti, kuvat, video, musiikki).

(AI S3 T12; YM S3 T11; KU S2 T4, T5; MU S1-S4 T5) 

Osaan hyödyntää lähdeviitteitä luontevana osana omia esitelmiäni ja kirjoitelmiani.

Harjoitellaan arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta.

Kerrataan lähteiden käyttö ja merkintä tiedonhakutehtävien yhteydessä.  

(AI S2 T5, T7, S3 T10-T13; HI T2, T3; YM T14, UE S1-S4 T4; ET S1-S4 T2, T5)   

2.2 Turvallinen toiminta

(AI S3, YH S1, S3 T4, T9; YM S1- S2 T11) 

Osaan toimia vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä ja noudattaa tietoturvan periaatteita työskentelyssäni.

Kerrataan turvallinen toiminta digitaalisissa ympäristöissä, tietoturvan periaatteet ja henkilötietojen turvallinen käyttö. Tutustutaan digitaalisten ympäristöjen tiedonkeruutapoihin ja digitaaliseen jalanjälkeen.   

Tiedän, ettei omia tietoja kannata luovuttaa verkossa ilman harkintaa.

Kerrataan erilaisia riskitilanteita digitaalisissa ympäristöissä ja miten omalla toiminnallaan voi suojautua huijausyrityksiltä.  

2.3 Ergonomia

Tunnistan ergonomisen työskentelyasennon ja pyrin työskentelemään sen mukaisesti laitteella.

Tutustutaan ergonomiseen työskentelyasentoon (istuma-asento, käden asento)

(AI S3 T11; YM S1-S6 T11) 

Muistan pitää taukoja toimiessani laitteella. Harjoittelen tavoitteiden asettamista omalle työskentelylleni.

Harjoitellaan asettamaan tavoitteita ja tauottamaan työskentelyä.  

(AI S3 T11; YM S1-S6 T11) 

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta

Osaan hakea tietoa monipuolisesti internetistä hakukoneella ja tiedän, mistä löydän vapaasti käytettävää sisältöä.

Kerrataan tiedon hakemista internetistä. Harjoitellaan käyttämään esimerkiksi lainausmerkkejä, +- ja - -merkkiä, * sanan loppuun.  

Oppilas harjoittelee tietokantojen käyttöä tiedonhaussa. 

(A-kieli S2 T6; B-kieli S2 T3; AI S2 T6, S3 T12; HI S1-S5 T2; KU S1-S3 T1; MA S1-S5 T1; YM S3 T14; ET S1-S4 T5; UE S1-S3 T4) 

Harjoitellaan erottamaan valeuutinen tai harhaan johtava tieto luotettavasta tiedosto ja harjoitellaan perustelemaan arvio. 

Harjoitellaan ohjatusti käyttämään eri lähteitä. 

Haetaan tietoa myös vieraalla kielellä (vieraat kielet, tieteelliset nimet).  

(A-kieli S2 T6; B-kieli S2 T3; AI S2 T6, S3 T12; HI S1-S5 T2; KU S1-S3 T1; YM S3 T14; ET S1-S4 T5; UE S1-S3 T4) 

Osaan ohjatusti järjestää, luokitella ja esittää tietoa.

Harjoitellaan ohjatusti järjestämään, luokittelemaan ja esittämään tietoa (esimerkiksi käsitekartat, yksinkertaiset taulukot, yhteiset "ajatusseinät"). 

Harjoitellaan tekemään havaintoja ja päätelmiä ilmiöstä erilaisten opetusvideoiden ja muiden simulaatioiden avulla.   

(AI S2 T5-T7, T10; MA S1-S5 T4, T5, S4 T11, S5 T13; YM S3-S6 T5, T7, T11; UE S1-S3 T4; ET S1-S4 T2, T7) 

Osaan tehdä monimediaisen tuotoksen itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä.

Harjoitellaan tuottamaan ja käyttämään kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä (esimerkiksi Teams) (esimerkiksi dokumentointi, portfoliot). 

Tutustutaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta sähköisesti tuotoksesta. 

Harjoitellaan muokkaamaan tuotosta palautteen perusteella (itse- ja vertaisarviointi). 

(A-kieli S2 T7; AI S1-S3 T4, T6, T10, T12; KU S1-S3 T4; KÄ S6 T2, T7; YM S1-S6 T5) 

3.2 Tutkiva ja luova työskentely

Olen harjoitellut käyttämään karttasovellusta.

Harjoitellaan kartankäyttö- ja geomediataitoja digitaalisessa ympäristössä. (YM S1-S6 T11, T13, T16)  

Osaan suunnitella teknologiaa hyödyntävän tutkimuksen.

Suunnitellaan ja toteutetaan tutkimus. Tehdään havaintoja ja mittauksia teknologiaa hyödyntäen (esimerkiksi kamera, nauhuri, ajanotto / kello, Forms, Excel).  

(YM S1-S6 T5, T11) 

Osaan ohjatusti käyttää erilaisia luovan työskentelyn ympäristöjä oman ajattelun näkyväksi tekemiseen. 

Ohjataan oppilaita valitsemaan omaan digitaaliseen työhön sopiva sisältötyyppi (esimerkiksi kuva, video, ääni).

Tutustutaan itseilmaisuun digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi musiikin luominen, ohjelmointi ja robotiikka). 

(A-kieli S1 T11; AI S1 T4, S3 T10-12; KU S1-S3 T3, T4; KÄ S1-S4 T2. T3, T6; MA S1 T14; MU S1-S4 T5) 

4 Vuorovaikutus

(A-kieli S3 T7; B-kieli S2 T3; AI S1 T4, S2 T6, T8, S3 T10, T12; KU S1-S3 T7; MA S1-S4 T3. T4; YH S1-S4 T4, T9; YM S2-S6 T7, T11) 

Olen harjoitellut vuorovaikutusta tukevien toimintojen käyttöä.

Hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä tarkoituksenmukaisesti ja harjoitellaan sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia opetuksessa.  

Harjoitellaan  

- yhdessä tuottamista digitaalisessa ympäristössä (esimerkiksi prosessikirjoittaminen) 

-  kommentointityökalun käyttöä 

- luomaan ja käyttämään ryhmätyökansiota 

Olen harjoitellut vastuullista viestintää ja palautteen antamista.

Hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä tarkoituksenmukaisesti ja harjoitellaan sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia opetuksessa.  

Harjoitellaan  

- käyttämään vuorovaikutuksellista viestintää ja palautteen antamista osana työskentelyä (esimerkiksi M365-ympäristö) 

- käytössä olevien sovellusten käyttöä oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (esimerkiksi Teams, sähköposti, Wilma) 

Osaan lukea sähköpostin liitetiedoston.

Harjoitellaan sähköpostin kirjottamista hyvien tapojen mukaisesti, viestin lähettämistä ja lukemista sekä liitetiedoston lukemista.  

Olen harjoitellut ottamaan vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan ottamaan vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä esimerkiksi tavoitteiden asettamisen avulla. 

Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä. Osaan keskustella asiallisesti digitaalisissa ympäristöissä. 

Harjoitellaan verkkoryhmätyöskentelyä yhdessä koko luokan kanssa ja pienemmissä ryhmissä.  

Harjoitellaan vaikuttamista esimerkiksi kirjoittamalla sähköpostiviestejä, vastaamalla kyselyihin, kommentoimalla ryhmätöitä ja osallistumalla keskusteluun (esimerkiksi Teams).