5. luokka, TVT-opetussuunnitelma

Päivitetty 29.3.2023

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot

Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.

Käydään läpi käyttösopimus- ja ehdot, sekä laitteen turvallinen kuljetus ja säilytys. Kerrataan tietokoneen toimintaperiaatteet. Keskustellaan yhdessä siitä, miten virrankulutukseen voi vaikuttaa. 

Harjoitellaan tietokoneen asetuksien muuttamista, esimerkiksi  

 • kieliasetukset 
 • ääniasetukset 
 • näyttöasetukset 

Harjoitellaan käyttämään oikeita käsitteitä 

 • avaa, sulje 
 • sovellus, tiedosto, tiedostomuoto 
 • käyttöjärjestelmä 
 • näppäimistö, hiiri, kosketuslevy 
 • virtajohto, usb-liitäntä, näyttö 
 • Internet 

Harjoitellaan tarpeen mukaan siirtämään tiedostoja eri laitteiden välillä. Tutustutaan samalla yleisimpiin tiedostoformaatteihin ja niiden päätteisiin. 

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Ymmärrän salasanan yksityisyyden merkityksen ja osaan vaihtaa sen tarvittaessa.

Keskustellaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön perusteista. Kerrataan, miten salasanan voi vaihtaa tarvittaessa. 

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Osaan näppäimistön käytön kahdella kädellä.

Harjoitellaan käyttämään yleisimpiä pikatoimintoja 

 • ctrl+ F (etsi) 
 • Windows+L (lukitsee tietokoneen) 

Vahvistetaan kymmensormijärjestelmän käyttöä (esimerkiksi Näppistaituri Peruskurssi Juniori).  

(AI S3 T11) 

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Olen harjoitellut käyttämään sähköistä oppimisympäristöä.

Harjoitellaan ohjatusti siirtymään O365 palveluiden eri versioiden välillä (esim. Word Online ja Word). 

Harjoitellaan jakamaan tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle. 

(AI S2 T5, S3 T11; A-kieli S3 T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1; YM S1-S6 T11) 

 

Osaan tehdä sähköisiä tehtäviä ja palauttaa ne ohjatusti.

Harjoitellaan sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista itsenäisesti (esimerkiksi (jaettu kansio, Teams: tehtävienpalautus).  

(AI S2 T5, S3 T11; A-kieli S3 T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1; YM S1-S6 T11)  

Oppilas harjoittelee kokeen, kyselyn tai lomakkeen tekemistä sähköisessä ympäristössä (esimerkiksi Forms, Teams). (MA S1-S5 T1, YM S1-S6 T6) 

Olen tutustunut käytössä olevaan oppilashallintajärjestelmään.

Tutustutaan oppilashallintajärjestelmään (Wilma) yhdessä (esimerkiksi arviointitiedot, tieto läksyistä). Harjoitellaan lähettämään ja lukemaan viestejä ja seuraamaan tuntimerkintöjä. 

(AI S2 T5, S3 T11; A-kieli S3 T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1; YM S1-S6 T11) 

Olen harjoitellut käyttämään digitaalista oppimateriaalia.

Harjoitellaan käyttämään ilmaista tai ostettua digitaalista oppimateriaalia (esimerkiksi Näppistaituri, Ville, karttasovellukset, kustantajien materiaali, Teams: lukutaidon edistyminen).   

(AI S2 T5, S3 T10-T12; A-kieli S3 T6, T11; HI S1-S5 T10; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1, T4; YM S1-S6 T5, T11-T16) 

Osaan ohjatusti seurata oppimiseni edistymistä digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan seuraamaan oman oppimisen edistymistä digitaalisessa ympäristössä olevan ominaisuuden avulla (esimerkiksi Näppistaituri, Teams, Forms, Ville, kustantajien materiaalit, Wilma). (AI S2 T5, S3 T12; MA S1-S5 T1, T5; YM S1-S6 T6) 

1.3 Tuottaminen

Osaan ohjatusti pitää pilvipalveluympäristöni järjestyksessä.

Päivitetään M365-ympäristössä kansiorakenne (vuosiluokkakansio) ja kerrataan töiden tallentaminen pilvipalveluun (esimerkiksi portfoliotyöskentely). Tavoitteena on, että oppilas löytää tallennetun tiedoston kansioista, osaa nimetä sen uudelleen ja poistaa sen.  

(AI S3 T6-T8, T10; KÄ T2, T3; MA T4, T5; YM S4, S5 T11; YH S1-S3 T4, T9) 

Osaan kuvan muokkaamisen ja videon editoinnin perusteet.

Kerrataan laitteen kameran käyttöä ottamalla kuvia ja videoita ja muokkaamalla niitä kuvanmuokkausohjelmalla (rajaa, liitä tekstiä, poista tausta).  

Tehdään valmiista kuvasta tai omasta työstä otetusta kuvasta kuvankäsittelyohjelmalla uusi tuotos.   

(AI S2 T5; S3 T10; KU S1-S3 T1, T5; S1-S6 T2; MA S1-S5 T3; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Olen harjoitellut puheen ja äänen nauhoittamista.

Harjoitellaan puheen nauhoittamista osana oppimistehtävää (esimerkiksi videon ääniraita, PowerPoint, OneNote, Teams)   .

Tutustutaan musiikkiteknologian käyttöön.  

(AI S2 T5; S3 T10; KU S1-S3 T1, T5; S1-S6 T2; MA S1-S5 T3; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Olen osallistunut video- ja kuvaprojektin tekemiseen.

Tutustutaan elokuvakerrontaan ja harjoitellaan videon editointia (eri kuvakokojen käyttö).  Ideoidaan ryhmissä tarinat, joihin tehdään kuvakäsikirjoitus, kuvataan ja editoidaan työ.

(AI S2 T5-T6; S3 T10; KU S1-S3 T1-T5; KÄ S1-S6 T2; MA S1-S5 T3, T5; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Osaan tuottaa ja muokata tekstiä digitaalisissa ympäristöissä.

Tuotetaan tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla (esimerkiksi Word).  

 • lihavointi 
 • kursiivi 
 • tekstin tasaus 
 • fontin värin muuttaminen 
 • alleviivaus 
 • välimerkit 
 • riviväli 
 • kappalejako 
 • kuvan liittäminen 

Harjoitellaan liittämään tiedostoon kuva (kuvan asemointi ja rajaaminen, kuvatekstit). 

Harjoitellaan ala- ja yläindeksin käyttäminen. 

(AI S3, T10-T11; YH S1-S3 T9; YM S3, S5 T6, ET S1-S5 T5; UE S1, S2 T2) 

Olen harjoitellut diagrammin tekemistä taulukkolaskentaohjelmassa.

Harjoitellaan ohjatusti tekemään annetusta aineistosta pylväs- ja ympyrädiagrammeja ja muokkaamaan diagrammeja (esimerkiksi värin ja tekstien vaihtaminen).  

Harjoitellaan diagrammien liittämistä tekstitiedostoon.    

(MA S5 T13; YM S1-S6 T5, T6) 

Osaan ohjatusti tehdä digitaalisia esityksiä.

Harjoitellaan tekemään esitys ja muokkaamaan sitä ohjeiden mukaisesti esimerkiksi kuvan, kuvaajan tai videon liittäminen, otsikon lisääminen ja muotoilu (esimerkiksi PowerPoint).

Harjoitellaan muille esitetyn tekstin ja omien esitysmuistiinpanojen eroa. 

(A-kieli S3 T11; AI S2 T8, S3 T10, S4 T14; KU S2 T3; KÄ S1, S2, S6 T6; YM S1-S6 T5)  

Olen tutustunut 3D-mallintamiseen.

Harjoitellaan laitteella piirtämistä ja suunnittelutyökalun käyttöä (esimerkiksi Paint, Paint 3D). Harjoitellaan ohjatusti 3D-mallintamista.

Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan 3D- tulostamiseen.  

(MA S4 T11, KU S1-S3 T4; KÄ S1-S4 T3) 

Olen harjoitellut ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.

Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). 

(KÄ S3; MA S1 T14)

2 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

2.1 Vastuullinen toiminta

Olen harjoitellut toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisissa ympäristöissä.

Keskustellaan yhdessä siitä, että kiusaaminen, juoruilu sekä väärän tiedon levittäminen verkossa eivät ole vastuullista toimintaa ja millaisia mahdollisia seurauksia niistä on. (A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T7, S3 T10-T12; YH S1-S3 T4; ET S1-S4 T10; UE S1-S4 T7) 

Kunnioitan tekijänoikeuksia ja osaan käyttää esimerkiksi CC-merkittyjä aineistoja.

Kerrataan kuvien hakua kuvahaulla omaa työtä varten.

Kerrataan tekijänoikeuksiin liittyviä ohjeita ja tutustutaan esimerkiksi musiikin käyttöön videon taustalla.

(AI S3 T12; YM S3 T11; KU S2 T4, T5; MU S1-S4 T5) 

Olen harjoitellut etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Osaan ohjatusti merkitä käyttämäni lähteet.

Harjoitellaan arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta.  

Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää.  

(AI S2 T5, T7, S3 T10-T13; HI T2, T3; YM T14, UE S1-S4 T4; ET S1-S4 T2, T5)   

2.2 Turvallinen toiminta

(AI S3, YH S1, S3 T4, T9; YM S1- S2 T11) 

Noudatan tietoturvan periaatteita työskentelyssäni.

Kerrataan turvallinen toiminta digitaalisissa ympäristöissä, tietoturvan periaatteet ja henkilötietojen turvallinen käyttö.

Tutustutaan digitaalisten ympäristöjen tiedonkeruutapoihin ja digitaaliseen jalanjälkeen. 

Tiedän, että digitaalisissa ympäristöissä kaikki henkilöt, tieto ja kuvat eivät ole aitoja.

Kerrataan erilaisia riskitilanteita digitaalisissa ympäristöissä ja miten omalla toiminnallaan voi suojautua huijausyrityksiltä. 

Tiedän, miten digitaaliset sisällöt vaikuttavat itseeni ja millaiset sisällöt edistävät omaa hyvinvointiani.

Kerrataan ikärajojen merkitys. Keskustellaan, millaiset digitaaliset sisällöt edistävät hyvinvointia. 

2.3 Ergonomia

Tunnistan ergonomisen työskentelyasennon ja pyrin työskentelemään sen mukaisesti laitteella. Muistan pitää taukoja toimiessani laitteella.

Tutustutaan ergonomiseen työskentelyasentoon (istuma-asento, käden asento). Harjoitellaan asettamaan tavoitteita ja tauottamaan työskentelyä.

(AI S3 T11; YM S1-S6 T11) 

Osaan ohjatusti säätää laitteen asetuksia.

Ohjataan oppilaita säätämään näytön asetuksia (kirkkaus, resoluutio, värit ja äänenvoimakkuutta tarpeen mukaan).

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta

Osaan hakea tietoa monipuolisesti internetistä hakukoneella. Osaan tehdä tarkennettuja hakuja.

Kerrataan tiedon hakeminen internetistä ja tarkennettujen hakujen tekeminen.

Tutustutaan tiedonhakuun tietokantojen avulla (kirjastoyhteistyö).  

(AI S2 T6, S3 T12; HI S1-S5 T2; KU S1-S3 T1; MA S1-S5 T1; YM S1-S6 T14) 

Harjoitellaan hakemaan tietoa myös vieraalla kielellä (vieraat kielet, tieteelliset nimet). (A-kieli S3 T7; AI S2 T7; KU S2 T1; YH S1, S2, S3 T4; YM S3 T11, T14, T16) 

Olen ohjatusti harjoitellut järjestämään ja esittämään tietoa.

Harjoitellaan yhdessä järjestämään, luokittelemaan ja esittämään tietoa (esimerkiksi käsitekartta, yhteiset “ajatusseinät"). 

Harjoitellaan ohjatusti tekemään havaintoja ja päätelmiä opetusvideosta tai simulaatiosta.  

(AI S2 T5-T7, T10; MA S1-S5 T4, T5, S4 T11, S5 T13; YM S3-S6 T5, T7, T11; UE S1-S3 T4; ET S1-S4 T2, T7) 

Olen harjoitellut monimediaisen tuotoksen tekemistä itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä.

Harjoitellaan tuottamaan ja käyttämään kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä (esimerkiksi Teams) (esimerkiksi dokumentointi, portfoliot). 

(A-kieli S2 T7; AI S1-S3 T4, T6, T10, T12; KU S1-S3 T4; KÄ S6 T2, T7; YM S1-S6 T5) 

3.2 Tutkiva ja luova työskentely

Olen harjoitellut ohjatusti käyttämään karttasovellusta.

Harjoitellaan kartankäyttö- ja geomediataitoja digitaalisessa ympäristössä. (YM S1-S6 T11, T13, T16)  

Olen ohjatusti suunnitellut teknologiaa hyödyntävän tutkimuksen ja käyttänyt digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä.

Suunnitellaan ja toteutetaan ohjatusti tutkimus. Tehdään havaintoja ja mittauksia teknologiaa hyödyntäen (esimerkiksi kamera, nauhuri, ajanotto / kello, Forms, Excel). (YM S1-S6 T5, T11) 

Osaan ehdottaa työhöni tarkoituksenmukaisen digitaalisen ympäristön käyttöä.

Ohjataan oppilaita valitsemaan omaan digitaaliseen työhön sopiva sisältötyyppi (esimerkiksi kuva, video, ääni).

Tutustutaan itseilmaisuun digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi musiikin luominen, ohjelmointi ja robotiikka).

(A-kieli S1 T11; AI S1 T4, S3 T10-12; KU S1-S3 T3, T4; KÄ S1-S4 T2. T3, T6; MA S1 T14; MU S1-S4 T5) 

4 Vuorovaikutus

(A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T6, T8, S3 T10, T12; KU S1-S3 T7; MA S1-S4 T3. T4; YH S1-S4 T4, T9; YM S2-S6 T7, T11) 

Osaan käyttää vuorovaikutusta tukevia toimintoja digitaalisessa ympäristössä.

Hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä tarkoituksenmukaisesti ja harjoitellaan sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia opetuksessa.  

Harjoitellaan  

- yhdessä tuottamista digitaalisessa ympäristössä (esimerkiksi prosessikirjoittaminen) 

-  kommentointityökalun käyttöä 

- luomaan ja käyttämään ryhmätyökansiota 

Osaan tehdä yhteistyötä ja antaa toiselle oppilaalle palautetta digitaalisessa ympäristössä.

Hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä tarkoituksenmukaisesti ja harjoitellaan sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia opetuksessa.  

Harjoitellaan  

-  käyttämään vuorovaikutuksellista viestintää ja palautteen antamista osana työskentelyä (M365-ympäristö). 

käytössä olevien sovellusten käyttöä oppimistarkoituksessa ja yhteydenpitoon muiden kanssa (esimerkiksi Teams, sähköposti, Wilma) 

Olen harjoitellut liittämään sähköpostiviestiin tiedostoja ja luomaan linkkejä.

Harjoitellaan sähköpostin kirjottamista, tiedoston liittämistä ja linkin luomista viestiin.  

Osaan ottaa vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan ottamaan vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä esimerkiksi tavoitteiden asettamisen avulla. 

Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan verkkoryhmätyöskentelyä (esimerkiksi Teams) yhdessä koko luokan kanssa ja pienemmissä ryhmissä.  

 Harjoitellaan vaikuttamista esimerkiksi kirjoittamalla sähköpostiviestejä, vastaamalla kyselyihin, kommentoimalla esimerkiksi ryhmätöitä ja osallistumalla keskusteluun.