3. luokka, TVT-opetussuunnitelma

Päivitetty 29.3.2023

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot

Osaan käyttää laitetta huolellisesti ja vastuullisesti.

Käydään läpi käyttösopimus- ja ehdot, sekä laitteen turvallinen kuljetus ja säilytys. 

Harjoitellaan tietokoneen toimintaperiaatteet 

 • käynnistäminen 
 • sammuttaminen 
 • lepotila 
 • laitteen lataaminen 
 • päivitysten lataaminen 
 • ohjelmien avaaminen ja sulkeminen 
 • kameran käyttö 

Harjoitellaan yhdistämään tarvittavat lisälaitteet (hiiri, näppäimistö, kuulokkeet) 

Keskustellaan yhdessä siitä, miten virrankulutukseen voi vaikuttaa  

 • säätämällä näytön kirkkautta 
 • sulkemalla turhia ohjelmia 
 •  sammuttamalla näppäimistön taustavalon 
 • lukitsemalla laitteen, kun työskentely keskeytyy 

Käytetään keskeisiä käsitteitä 

 • avaa, sulje 
 • sovellus 
 • tiedosto, tiedostomuoto 
 • käyttöjärjestelmä 
 • näppäimistö, hiiri, kosketuslevy 
 • virtajohto 
 • USB-liitäntä  
 • näyttö 
 • internet 

 Harjoitellaan tarpeen mukaan siirtämään tiedostoja eri laitteiden välillä. Tutustutaan samalla yleisimpiin tiedostoformaatteihin ja niiden päätteisiin.  

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Osaan säilyttää ja käyttää käyttäjätunnustani ja salasanaani turvallisesti.

Keskustellaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön perusteista. Kerrataan M365-palveluihin kirjautuminen ja sähköisen työpöydän käyttö.  

Harjoitellaan yhdistämään tarvittavat lisälaitteet (hiiri, näppäimistö, kuulokkeet) 

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Tiedän, miten laitteelle ladataan uudet päivitykset. Olen opettajan ohjaamana liittänyt laitteen langattomaan verkkoon.

Harjoitellaan toimimaan, jos 

 • laitteen virta on loppumassa 
 • kone vaatii päivityksen vuoksi uudelleenkäynnistyksen  
 • kone on rikki 
 • laite ei ole langattomassa verkossa 

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Osaan ohjatusti muuttaa käyttöjärjestelmän asetuksia.

Harjoitellaan tietokoneen asetuksien muuttamista (esimerkiksi kieli-, ääni- ja näyttöasetukset).  

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Olen harjoitellut kosketuslevyn ja näppäimistön käyttöä.

Harjoitellaan käyttämään laitteen kosketuslevyä (vasen ja oikea näppäin). Harjoitellaan näppäimistön käyttöä 

 • isot ja pienet alkukirjaimet 
 • erikoismerkit 
 • sananväli 
 • rivinvaihto  

Harjoitellaan käyttämään yleisimpiä pikatoimintoja  

 • ctrl+A (valitse kaikki) 
 • ctrl+x (poista) 
 • ctrl+c (kopioi)  
 • ctrl+v (liitä) 
 • ctrl+Z (peruuta viimeisin toiminto)  

(AI S3 T11)

Olen ohjatusti harjoitellut kymmensormijärjestelmän käyttöä.

Harjoitellaan kymmensormijärjestelmää (esimerkiksi Näppistaituri: Nyt Näppis tutuksi -kurssi).

3. luokalla tavoitteena saavuttaa kirjoitusnopeudeksi 50 merkkiä / minuutissa.

(AI S3 T11) 

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Olen harjoitellut selaimen käyttöä.

Tutustutaan laitteen internetselaimiin ja harjoitellaan selaimen käyttöä (esimerkiksi Chrome, Edge). Tutustutaan välilehtien käyttöön ja sivuhistorian tyhjentämiseen.  

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T5, T11, T14) 

Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle ja M365 -ympäristöön.

Harjoitellaan kirjautumaan Deskuun ja M365 -ympäristöön omilla käyttäjätunnuksilla. 

(AI S2 T5-T8, S3 T10-11; MA S1-S5 T4; KÄ S1-S6 T2; YM S1-S6 T11) 

Olen harjoitellut käyttämään sähköistä oppimisympäristöä.

Harjoitellaan käyttämään M365 -ympäristöä (esimerkiksi Teams, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Sway, Whiteboard).  

(AI S2 T5, S3 T10, T11; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1, T4; YM S1-S6 T11-T16)

Olen harjoitellut tiedostojen jakamista ohjeiden mukaisesti.

Harjoitellaan jakamaan tiedostoja opettajalle tai toiselle oppilaalle.   

(AI S2 T5-T8, S3 T10-11; MA S1-S5 T4; KÄ S1-S6 T2; YM S1-S6 T11) 

Olen harjoitellut sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista ohjeiden mukaisesti.

Harjoitellaan sähköisten tehtävien tekemistä ja palauttamista (esimerkiksi jaettu kansio, Teams: tehtävien palautus).   

(AI S2 T5-T8, S3 T10-11; MA S1-S5 T4; KÄ S1-S6 T2; YM S1-S6 T11) 

Olen harjoitellut käyttämään digitaalista oppimateriaalia.

Harjoitellaan käyttämään ilmaista tai ostettua digitaalista oppimateriaalia (esimerkiksi Näppistaituri, Ville, karttasovellukset, kustantajien materiaali, Teams: lukutaidon edistyminen).   

(AI S2 T5, S3 T10, T11; KÄ S1-S6 T2, T6; MA S1-S4 T1, T4; YM S1-S6 T11-T16)

1.3 Tuottaminen

Osaan ohjatusti tallentaa tiedostoja pilvipalveluun.

Tutustutaan yhdessä Windows-tietokoneen kansiorakenteeseen.  

Harjoitellaan tallentamaan työt pilvipalveluun (esimerkiksi OneDrive, Teams).

Luodaan OneDriveen vuosiluokkakansio, ja harjoitellaan omien töiden tallentamista esimeriksi oppiaine- tai jaksokohtaisiin kansioihin (esimerkiksi portfoliotyöskentely). Tavoitteena on, että oppilas löytää tallennetun tiedoston kansioista, osaa ohjatusti nimetä sen uudelleen ja poistaa sen.   

(AI S3 T6-T8, T10; KÄ S1-S6 T2, T3; MA S1-S5 T4, T5; YM S4, S5 T11) 

Olen harjoitellut kuvaamista ja videokuvaamista.

Harjoitellaan laitteen kameran käyttöä ottamalla kuvia ja videoita ja muokkaamalla niitä (rajaaminen, filtterit, taustan poistaminen).  

(AI S2 T5; S3 T10; KU S1-S3 T1, T5; S1-S6 T2; MA S1-S5 T3; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Olen harjoitellut puheen ja äänen nauhoittamista.

Harjoitellaan nauhoittamaan puhetta (esimerkiksi sanelin, PowerPoint, OneNote, Teams).   

Tutustutaan musiikkiteknologian käyttöön.  

(AI S2 T5; S3 T10; KU S1-S3 T1, T5; S1-S6 T2; MA S1-S5 T3; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Olen harjoitellut video- ja kuvaprojektin tekemistä.

Tehdään pieniä video- ja kuvaprojekteja sovitusta aiheesta. Tutustutaan kuvakerronnan perusteisiin: kuvakoko, kuvasommittelu. 

-  Suunnitellaan esimerkiksi lukupiiritehtävä tai sarjakuva digitaalisesti toteutettuna (esimerkiksi PowerPoint).  

- Tutustutaan pienen animaation tekemiseen yhdessä sovitusta aiheesta. Esimerkiksi kirjoitetaan ja kuvitetaan oma tarina tai hahmon seikkailu tai valitaan aiheeksi luonnontieteen malli (veden kiertokulku, ravintoketju tms.)  

(AI S2 T5; S3 T10; KU S1-S3 T1, T5; Kä S1-S6 T2; MA S1-S5 T3; MU S1-S4 T5; YM S1-S6 T5, T11, T13) 

Olen harjoitellut tekstin tuottamista ja muokkaamista digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan tekstin muokkaamista tekstinkäsittelyohjelmalla (esimerkiksi Word) 

 • lihavointi 
 • kursiivi 
 • tekstin tasaus 
 • fontin värin muuttaminen 
 • alleviivaus 
 • välimerkit 
 • riviväli 
 • kappalejako 
 • kuvan liittäminen  

(A-kieli S3 T11; AI S3 T10-T12; KU S2 T1, T4, T7; MA S1-S5 T4) 

Olen tutustunut taulukkolaskentaohjelman käyttöön.

Tutustutaan taulukkolaskentaohjelmaan.  

 • Harjoitellaan tekemään yksinkertainen taulukko annetun aineiston perusteella (esimerkiksi lukujärjestyksen tekeminen). 
 • Harjoitellaan muuttamaan solujen kokoa ja määrittelemään solujen reunaviivat ja taustavärit.  

(MA S5 T13; YM S1-S6 T5) 

Olen tutustunut laitteella piirtämiseen ja suunnitteluun.

Tutustutaan laitteella piirtämiseen ja suunnittelutyökalun käyttöön (esimerkiksi Paint, Paint 3D, selaimessa Doodle 3D, Thinkercad). (MA S4 T11, KU S1-S3 T4; KÄ S1-S4 T3) 

Olen tutustunut ohjelmointiin graafisessa ohjelmointiympäristössä ja robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.

Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun).  

(KÄ S3; MA S1 T14) 

2 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

2.1 Vastuullinen toiminta

Olen tutustunut tekijänoikeuksien periaatteisiin.

Tutustutaan tekijänoikeuksien periaatteisiin (esimerkiksi Kopiraittilan koulu 3. - 4. lk).  

 (AI S3 T12; YM S3 T11; KU S2 T4, T5; MU S1-S4 T5) 

Osaan ohjatusti hakea kuvahaulla kuvia työtäni varten.

Harjoitellaan vain luvallisen materiaalin käyttöä omissa töissä (esimerkiksi CC-lisensoitu materiaali). 

(AI S3 T12; YM S3 T11; KU S2 T4, T5; MU S1-S4 T5) 

Olen harjoitellut lähteiden käyttöä ja niiden merkitsemistä.

Harjoitellaan yhdessä arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta. Harjoitellaan ohjatusti lähteiden käyttöä ja merkintää.  

(AI S2 T5-T7; YM S1-S6 T14) 

2.2 Turvallinen toiminta

(AI S1 T4, S3 T10-12; YM S1- S2 T11) 

Noudatan tietoturvan periaatteita työskentelyssäni.

Harjoitellaan turvallista toimintaa digitaalisissa ympäristöissä. Tutustutaan tietoturvan perusteisiin ja henkilötietojen turvalliseen käyttöön ohjatusti.  

Tiedän, että digitaalisissa ympäristöissä kaikki henkilöt, tieto ja kuvat eivät ole aitoja.

Keskustellaan erilaisista riskitilanteista digitaalisissa ympäristöissä. Pohditaan yhdessä, miten niistä voi kertoa aikuiselle. Harjoitellaan ottamaan ruutukaappaus todistusaineistoksi.   

2.3 Ergonomia

Olen tutustunut ergonomiseen työskentelyasentoon.

Tutustutaan ergonomiseen työskentelyasentoon (istuma-asento, käden asento).  

(AI S3 T11; YM S1-S6 T11) 

Muistan pitää taukoja toimiessani laitteella.

Harjoitellaan asettamaan tavoitteita ja tauottamaan työskentelyä. 

(AI S3 T11; YM S1-S6 T11) 

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta

Osaan hakea ohjatusti tietoa hakukoneella.

Harjoitellaan erottamaan hakukone ja selaimen osoiterivi toisistaan.  

Harjoitellaan ohjatusti käyttämään URL-osoitetta ja hakemaan hakukoneella tietoa ja kuvia annetun hakusanan avulla esimerkiksi esitelmää tai kirjoitelmaa varten.  

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T11) 

Olen tutustunut käsitekartan tekoon.

Tutustutaan jäsentämään tietoa käsitekartalle.  

Tutustutaan havaintojen ja päätelmien tekemiseen opetusvideosta tai simulaatiosta.

(AI S2 T5-T7, T10; MA S5 T4, T13; YM S3-S6 T5, T7, T11; UE S1-S3 T3, T7; ET S1-S4 T2, T7) 

3.2 Tutkiva ja luova työskentely

Olen tutustunut digitaalisten ratkaisujen käyttöön tutkimuksen tekemisessä.

Suunnitellaan ja toteutetaan ohjatusti tutkimus. Tehdään havaintoja ja mittauksia teknologiaa hyödyntäen (esimerkiksi kamera, nauhuri, ajanotto / kello, Forms, Excel).  

(AI S2 T7, T8, S3 T10, T12; KÄ S1-S4 T3; YM S1-S6 T5, T11) 

4 Vuorovaikutus

(A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T6, T8, S3 T10, T12; KU S1-S3 T7; MA S1-S4 T3. T4; YM S2-S6 T7, T11) 

Olen tutustunut vuorovaikutuksellisiin toimintoihin digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan käytössä olevien sovellusten vuorovaikutusta tukevia toimintoja (esimerkiksi Teams: puhelut, viestit, keskustelut, "tykkäykset").   

Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä: noudatetaan ohjeita, kommentoidaan hyvien käytöstapojen mukaisesti. (ET S1-S4 T10; UE S1-S4 T7) 

Olen harjoitellut ottamaan vastuuta yhteisöllisessä työskentelyssä digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan ottamaan vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä esimerkiksi tavoitteiden asettamisen avulla. 

Tutustutaan ohjatusti vastuulliseen viestintään ja palautteen antamiseen (O365-ympäristö).  (A-kieli S3 T7; AI S1 T4, S2 T7, S3 T12) 

Olen harjoitellut työskentelyä ja vaikuttamista koulun digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan verkkoryhmätyöskentelyä (esimerkiksi Teams) yhdessä koko luokan kanssa ja pienemmissä ryhmissä. Harjoitellaan vaikuttamista esimerkiksi kirjoittamalla viestejä, vastaamalla kyselyihin, kommentoimalla ryhmätöitä ja osallistumalla keskusteluun.