2. luokka, TVT-opetussuunnitelma

Päivitetty 25.1.2023

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot

Käytän laitetta huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tutustutaan yhdessä laitteen käyttösopimukseen ja –ehtoihin, sekä laitteen turvalliseen säilyttämiseen, kuljettamiseen ja lataamiseen.  

Harjoitellaan laitteen vastuullista käyttöä ja miten toimitaan, jos laite rikkoutuu tai katoaa.

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T11)   

 Tutustutaan turvalliseen ja vastuulliseen toimintaan digitaalisissa ympäristöissä.

(AI S3 T8, T10; MA S1 T1, T3, T12; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S3, S6 T11) 

Osaan avata ja sulkea laitteen oikein.

Harjoitellaan yhdessä laitteen käynnistäminen, kirjautuminen sisään/ulos (pi-koodi) ja sammuttaminen. 

(AI S3 T8, T10; MA S1 T1, T3, T12; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S3, S6 T11) 

Osaan säilyttää ja käyttää käyttäjätunnustani ja salasanaani turvallisesti.

Kerrataan omien henkilökohtaisten tunnusten käyttö, laitteiden ja ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen sekä O365-palveluihin kirjautuminen ja sähköisen työpöydän käyttö. Keskustellaan yksityisyyden suojaamisen merkityksestä. Keskustellaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön perusteista.  

(AI S3 T8, T10; MA S1 T1, T3, T12; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S3, S6 T11) 

Osaan ohjatusti säätää laitteen asetuksia tarpeen mukaan.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään ja käyttämään keskeisiä peruskäsitteitä ja tunnistamaan työskentelyn kannalta tärkeitä symboleita (aloitus, virta, sulkea, suurenna, pienennä, eteen, taakse, etsi, jaa) (AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11)   

 

Harjoitellaan säätämään näytön kirkkautta ja laitteen äänenvoimakkuutta. Tutustutaan sopivaan työskentelyvalaistukseen. (AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle.

Kerrataan, mikä on internet ja mitä tehdään, kun selataan nettiä. Harjoitellaan käyttämään selainohjelmaa (Chrome, Edge, Safari): liikkuminen sivulta toiselle, siirtymään eteenpäin ja taaksepäin, sivun päivittäminen. (AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

Harjoitellaan sähköisen työpöydän käyttöä.

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11)

Olen harjoitellut O365-ympäristön käyttöä.

Kerrataan kirjautuminen O365-ympäristöön. Harjoitellaan avaamaan, nimeämään, jakamaan ja poistamaan tiedosto sekä luomaan kansio ja nimeämään sen.  

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11)

Osaan antaa sovelluksille ohjatusti oikeuksia tarpeen mukaan.

Kerrataan sovellusten sulkeminen ja avaaminen, ja sovelluksesta toiseen siirtyminen.  

Harjoitellaan antamaan sovelluksille oikeuksia (kamera, mikrofoni).

(AI S2 T5, T8, S3 T11; MA S1-S4 T1, T3; YM S1-S6 T11) 

1.3 Tuottaminen

Osaan tallentaa ja nimetä tiedoston pilvipalvelussa.

Oppilas harjoittelee omien ja yhteisten töiden ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin tallentamista pilvipalveluun ja työskentelyä digitaalisessa ympäristössä (esimerkiksi O365, Teams, Teams: lukutaidon edistyminen). 

(AI S3 T9, T10; KÄ S1-S3 T2; MA S1-S4 T1, T3, YM S1-S6 T11) 

Olen käyttänyt digitaalista oppimateriaalia.

Harjoitellaan digitaalisen opetusmateriaalin käyttöä (esimerkiksi kustantajien sähköiset materiaalit, Arttu, Otso, äänikirja, Ekapeli, Ville, Näppistaituri).  

(AI S3 T9, T10; KÄ S1-S3 T2; MA S1-S4 T1, T3, YM S1-S6 T11) 

Olen harjoitellut digitaalisen tuotokseni esittämistä.

Oppilas harjoittelee oman tuotoksen esittämistä mahdollisuuksien mukaan (esimerkiksi peilaaminen, lightning-kaapeli, Apple-TV, dokumenttikamera) (KÄ S1-S3 T2, YM S1-S6 T11) 

Olen tutustunut kuvan muokkaamiseen.

Yhdessä keskustellaan koulupäivän aikana tapahtuvaan kuvaamiseen liittyvät ohjeet.  

Kerrataan laitteen kameran peruskäyttöä töiden tallentamiseen (valokuva, videokuva): avaaminen, sulkeminen, tallentaminen laitteelle. Harjoitellaan löytämään kuvat tiedostokansiosta.   

Harjoitellaan muokkaustoimintojen käyttöä (rajaaminen, leikkaaminen). Kerrataan kuvien ja videoiden tallentamista pilvipalveluun. (KU S2 T1, T4, T7)  

Olen nauhoittanut puhetta ja ääntä.

Oppilas harjoittelee nauhoittamaan puhetta ja ääntä (AI S2 T5, T9; MU S1-S4 T4; EN S3 T10)  

Osaan kirjoittaa virkkeitä, käyttää isoa alkukirjainta, sanavälejä ja lopetusmerkkiä ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa käynnistää tekstinkäsittelyohjelman, kirjoittaa virkkeitä ja tallentaa tekstin (esimerkiksi Word). Oppilas harjoittelee tekstin aktivointia sekä kirjainkoon ja -lajin valintaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppilas harjoittelee käyttämään isoa alkukirjainta, sanavälejä ja lopetusmerkkiä. (AI S3 T11)

Olen harjoitellut ohjelmointia ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.

Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun). (KÄ S1, S2 T2; MA S1 T12)

2 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

2.1 Vastuullinen toiminta

Harjoittelen palautteen antamista ja vastaanottamista digitaalisessa ympäristössä.

Keskustellaan yhdessä millaisten viestien välittäminen ja sisältöjen jakaminen on sopivaa ja millaisten ei. Käydään yhdessä läpi, että julkaistuista sisällöistä jää jälki ja että kertaalleen julkaistuja sisältöjä saatetaan edelleen levittää.  

Pohditaan ja harjoitellaan, miten digitaalisissa ympäristöissä voi toimia siten, ettei itselle eikä toisille tule pahaa mieltä (esimerkiksi kommentointi, palautteen antaminen). (AI S3 T8, T10; MA S1 T1, T3, T12; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S3, S6 T11) 

Olen tutustunut tekijänoikeuksiin.

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja ymmärtää, miksi niitä tarvitaan. Harjoitellaan yhdessä hakemaan ja käyttämään luvallista materiaalia. Oppilas ei esitä toisen tuotosta omanaan ja harjoittelee tekemään lähdemerkinnät. (AI S3 T7; YM S3, S6 T11; KU S2 T4)

Olen harjoitellut arvioimaan käyttämäni tiedon luetettavuutta ja tunnistan mainoksen.

Harjoitellaan yhdessä arvioimaan tietolähteiden luotettavuutta.  

Keskustellaan mainoksista ja niiden merkityksestä ja siitä, että osa digitaalisista tuotteista esimerkiksi peleissä voi olla maksullisia ja että rahan käytöstä tulee sopia huoltajan kanssa. (AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11)   

2.2 Turvallinen toiminta

Tiedän, että voin kysyä aikuiselta digiympäristöissä eteen tulevista sisällöistä.

Keskustellaan ja jaetaan kokemuksia digitaalisen median ympäristöissä.  

Käydään yhdessä läpi, kuinka toimia, jos saa verkossa asiattomia viestejä tai yhteydenottoja tuntemattomilta ihmisiltä. Oppilas osaa kääntyä tarvittaessa turvallisen aikuisen puoleen.

(AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11) 

Tiedän, että en voi julkaista mitä vain ja että julkaisut jäävät verkkoon.

Keskustellaan siitä, mitä asioita voi ja mitä ei ole hyvä jakaa verkossa.  

Keskustellaan tietojenkalastelusta ja siitä, että internetissä voi kohdata myös epäasiallisia tai laittomia yhteydenottoja. 

(AI S3 T9, T11; YM S2, S4, S6 T11) 

Olen tutustunut käyttämieni mediasisältöjen ikärajamerkintöihin ja tiedän, mikä merkitys ikärajoilla on.

Oppilas tunnistaa kuvaohjelmien ikärajat, ymmärtää niiden tarkoituksen ja kunnioittaa niitä mediasisältöjä käyttäessään.

(AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11)

2.3 Ergonomia

Muistan pitää taukoja työskennellessäni.

Tutustutaan digitaalisten ympäristöjen käyttöön osana toiminnallista työskentelyä (esimerkiksi QR-koodien avulla tiedonhaku)  

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

Harjoittelen hyvää kirjoitusasentoa sähköisissä ympäristöissä toimiessani.

Harjoitellaan työn tauottamista ja tavoitteiden asettamista digitaalisissa ympäristöissä. Tutustutaan terveellisiin työasentoihin. Harjoitellaan laitteen asetusten säätämistä tarpeen mukaan (esimerkiksi näytön asetukset, äänenvoimakkuus).

(AI S3 T11; YM S1-S3 T11)  

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta

Olen harjoitellut tiedonhakua ohjatusti.

Tutustutaan hakukoneen käyttöön esimerkiksi käyttämällä hakusanoja, QR-linkin avulla ja käyttämällä kuva- ja äänihakua (hakukentän sanelutoiminto) tai valmiin linkin avulla. 

Harjoitellaan löytämään monimediaisiin töihin esimerkiksi tietoa tai kuvia. (AI S2 T5, T7; KU S1-S3 T1, T4; MU S1-S4 T4; YM S4 T11) 

Tiedän, että digitaalisessa ympäristössä kaikki tieto tai kuvat eivät ole aitoja.

Keskustellaan yhdessä tiedon ja tietolähteiden luotettavuuden arvioinnista.  Keskustellaan siitä, että esimerkiksi kaikki kuvat digitaalisissa ympäristöissä eivät ole aitoja. (AI S2 T5, T7; KU S1-S3 T1, T4; MU S1-S4 T4; YM S4 T11)

Olen harjoitellut havaintojen taltioimista digitaalisesti.

Harjoitellaan tallentamaan havaintoja digitaalisesti.  

Harjoitellaan käsitekartan käyttöä.  

Tutustutaan nauhoittamaan ja selostamaan omin sanoin etsittyä tietoa. (AI S1, S2, S3 T6-T9; KÄ S1-S3 T2; MA S1-S4 T3; YM S2, S4 T11) 

Olen harjoitellut monimuotoisten tekstien tuottamista.

Harjoitellaan tuottamaan haetun tiedon perusteella monimuotoisia tekstejä, joissa yhdistyy esimerkiksi tekstiä, kuvaa, videota ja ääntä (esimerkiksi PowerPoint, iMovie). (AI S2, S3 T7, T9-T11)

3.2 Tutkiva ja luova työskentely

Olen harjoitellut pienten tutkimusten tekemiseen teknologiaa hyödyntäen.

Havainnoidaan koulussa ja lähiympäristössä yksinkertaisten digitaalisten tutkimusvälineiden avulla (esimerkiksi kamera, nauhuri, ja tai kello / ajanottokello).

(AI S2, S3 T5, T7, T9-T11; MA S1, S3, S4 T1-2, T11-12 YM S1-S6 T11)   

Oppilas tekee tuotoksen, jolla voi esittää kuvan, videon ja äänen avulla ratkaisuja ja päätelmiä. (MA S3 T1, T3) 

Olen harjoitellut toteuttamaan omia ideoitani digitaalisissa ympäristöissä.

Harjoitellaan toteuttamaan omia ideoita yksin ja yhdessä toisten kanssa digitaalisissa ympäristöissä (esimerkiksi valokuvaus, videointi, musiikin luominen, oman pelin tekeminen).

(AI S2, S3 T5, T8-T11; KU S1-S3 T1, T4; MA S1-S4 T1, T3, T12; MU S1-S4 T4; YM S1-S6 T11)  

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti äänimaiseman. (MU S1-S4 T4) 

Kerrataan kuvaamista, videointia, äänen nauhoittamista ja tekstin tuottamista osana opiskelua. Dokumentoidaan tutkittua ja kokeiltua. Tehdään monimediainen tuotos.

(AI S2, S3 T7-10; KU S1-S3 T1, T3-4; MA S1-S4 T1-4, T11.12; MU S1-S4 T4; UE S1, S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11) 

4 Vuorovaikutus

4.1 Yhteisöllisyys ja osallisuus

Olen harjoitellut vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan ohjatusti vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä, esimerkiksi Teamsin avulla. 

Harjoitellaan yhdessä työskentelyä ja palautteen antamista.  (AI T5, T9, T10; MA S1-S4 T1, T3; UE S1, S3 T8 / ET S4 T1, T9, YM S1-S6 T11, T14)  

Tutustutaan ohjatusti osallisuutta edistävään digitaalisen ympäristön ominaisuuteen esimerkiksi vastaamalla Forms-kyselyyn tai osallistumalla Teams-keskusteluun.  (AI S3 T9; MA S1-S4 T3) 

Osaan lähettää viestejä digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan lähettämään viestejä digitaalisessa ympäristössä.  

(AI S2 T5, S3 T10; MA S1 T12) 

Osaan soittaa ja vastata puheluun tai videopuheluun.

Harjoitellaan soittamaan ja vastaamaan puheluun tai videopuheluun. 

(AI S2 T5, S3 T10; MA S1 T12) 

Harjoittelen toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisessa ympäristössä.

(AI S3 T9, T10) 

Osaan kertoa aikuiselle, jos törmään sopimattomaan käyttäytymiseen.

Keskustellaan yhdessä siitä, että jos digitaalisessa ympäristössä törmää sopimattomaan käyttäytymiseen, siitä tulee kertoa turvalliselle aikuiselle.  

(AI S3 T9, T10)