2. luokka, TVT-opetussuunnitelma

Päivitetty 29.3.2023

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

1.1 Tekniset perustaidot

Käytän laitetta huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tutustutaan yhdessä laitteen käyttösopimukseen ja –ehtoihin, sekä laitteen turvalliseen säilyttämiseen, kuljettamiseen ja lataamiseen.  

Ohjataan oppilasta ymmärtämään ja käyttämään keskeisiä peruskäsitteitä ja tunnistamaan työskentelyn kannalta tärkeitä symboleita (esimerkiksi aloitus, virta, sulkea, suurenna, pienennä, eteen, taakse, etsi, jaa, langaton verkko, koti-näppäin) 

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11)   

Osaan avata ja sulkea laitteen oikein.

Harjoitellaan yhdessä  

  • laitteen käynnistäminen 
  • kirjautuminen sisään/ulos (pin-koodi) 
  • sammuttaminen 
  • sovellusten avaaminen ja sulkeminen 
  • sovelluksesta toiseen siirtyminen 

Harjoitellaan toimimaan, jos 

  • laitteen virta on loppumassa 
  • laite vaatii päivityksen vuoksi uudelleenkäynnistyksen  
  • laite on rikki 
  • laite ei ole langattomassa verkossa 

(AI S2 T5, T7; YM S1-S6 T11)   

Osaan säilyttää ja käyttää käyttäjätunnustani ja salasanaani turvallisesti.

Tutustutaan turvalliseen ja vastuulliseen toimintaan digitaalisissa ympäristöissä. Keskustellaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön perusteista. Kerrataan omien henkilökohtaisten tunnusten käyttö, laitteiden ja ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen sekä M365-palveluihin kirjautuminen. Keskustellaan yksityisyyden suojaamisen merkityksestä.  

(AI S3 T8, T10; MA S1 T1, T3, T12; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S3, S6 T11) 

Osaan käyttää kosketusnäyttöä.

Kerrataan iPadin näppäimistön ja kosketusnäytön käyttöä. Oppilas osaa kirjoittaa sanoja virtuaalinäppäimistöllä (isot kirjaimet, tavallisimmat erikoismerkit !,?.@,:).  

(AI S3 T11; MA S1-S4 T3) 

Olen harjoitellut ohjatusti näppäintaitoja.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja ohjatusti (esimerkiksi Näppistaituri / NäppisTaiturin Seikkailut). 2. luokalla tavoitteena saavuttaa kirjoitusnopeudeksi 20 merkkiä / minuutissa.  

(AI S3 T11; MA S1-S4 T3) 

1.2 Toiminta eri ympäristöissä

Osaan kirjautua selaimessa sähköiselle työpöydälle.

Kerrataan, mikä on internet ja mitä tehdään, kun selataan nettiä. Harjoitellaan käyttämään selainohjelmaa (Edge, Safari): liikkuminen sivulta toiselle, siirtymään eteenpäin ja taaksepäin, sivun päivittäminen. 

Harjoitellaan sähköisen työpöydän käyttöä.

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11)

Osaan tallentaa ja nimetä tiedoston pilvipalvelussa.

Kerrataan kirjautuminen M365-ympäristöön. Harjoitellaan avaamaan, nimeämään, jakamaan ja poistamaan tiedosto sekä luomaan kansio ja nimeämään sen.  

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11)

Olen käyttänyt digitaalista oppimateriaalia.

Harjoitellaan digitaalisen opetusmateriaalin käyttöä (esimerkiksi kustantajien sähköiset materiaalit,  änikirja, Ekapeli, Ville, Näppistaituri). (AI S3 T9, T10; KÄ S1-S3 T2; MA S1-S4 T1, T3, YM S1-S6 T11) 

Osaan ohjatusti säätää laitteen asetuksia.

Harjoitellaan antamaan sovelluksille oikeuksia (kamera, mikrofoni).  

Harjoitellaan säätämään näytön kirkkautta ja laitteen äänenvoimakkuutta. Tutustutaan sopivaan työskentelyvalaistukseen.  

(AI S2 T5, S3 T11; MA S1-S4 T1, S1 T12; YM S1-S6 T11) 

1.3 Tuottaminen

Olen harjoitellut M365-ympäristön käyttöä.

Oppilas harjoittelee omien ja yhteisten töiden ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin tallentamista pilvipalveluun ja työskentelyä digitaalisessa ympäristössä (esimerkiksi Onedrive, Teams, Teams: lukutaidon edistyminen). 

(AI S3 T9, T10; KÄ S1-S3 T2; MA S1-S4 T1, T3, YM S1-S6 T11) 

Olen tutustunut kuvan muokkaamiseen.

Yhdessä keskustellaan koulupäivän aikana tapahtuvaan kuvaamiseen liittyvät ohjeet.  

Kerrataan laitteen kameran peruskäyttöä töiden tallentamiseen (valokuva, videokuva): avaaminen, sulkeminen, tallentaminen laitteelle. Harjoitellaan löytämään kuvat tiedostokansiosta.   

Harjoitellaan muokkaustoimintojen käyttöä (rajaaminen, leikkaaminen). Kerrataan kuvien ja videoiden tallentamista pilvipalveluun. (KU S2 T1, T4, T7)  

Olen nauhoittanut puhetta ja ääntä.

Oppilas harjoittelee nauhoittamaan puhetta ja ääntä.

(AI S2 T5, T9; MU S1-S4 T4; EN S3 T10)  

Osaan kirjoittaa virkkeitä, käyttää isoa alkukirjainta, sanavälejä ja lopetusmerkkiä ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa käynnistää tekstinkäsittelyohjelman, kirjoittaa virkkeitä ja tallentaa tekstin (esimerkiksi Word). Oppilas harjoittelee tekstin aktivointia sekä kirjainkoon ja -lajin valintaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppilas harjoittelee käyttämään isoa alkukirjainta, sanavälejä ja lopetusmerkkiä. (AI S3 T11)

Olen harjoitellut ohjelmointia ja tutustunut robotiikkaan vuosiluokkani tavoitteiden mukaisesti.

Tutustutaan ohjelmointiin ja robotiikkaan vuosiluokan tavoitteiden mukaisesti (tavoitteet tulevat näkyville ohjelmointipolkuun).

(KÄ S1, S2 T2; MA S1 T12)

2 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

2.1 Vastuullinen toiminta

Olen tutustunut tekijänoikeuksiin.

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja ymmärtää, miksi niitä tarvitaan. Harjoitellaan yhdessä hakemaan ja käyttämään luvallista materiaalia.

Oppilas ei esitä toisen tuotosta omanaan ja harjoittelee tekemään lähdemerkinnät.

(AI S3 T7; YM S3, S6 T11; KU S2 T4)

Olen harjoitellut arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Keskustellaan yhdessä tiedon ja tietolähteiden luotettavuuden arvioinnista. 

Keskustellaan siitä, että esimerkiksi kaikki kuvat digitaalisissa ympäristöissä eivät ole aitoja. 

(AI S2 T5, T7; KU S1-S3 T1, T4; MU S1-S4 T4; YM S4 T11) (AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11)   

Tunnistan mainoksen.

Harjoitellaan tunnistamaan kaupallinen sisältö monimediaisessa ympäristössä. Keskustellaan kaupallisesta sisällöstä ja sen merkityksestä ja siitä, että osa digitaalisista tuotteista esimerkiksi peleissä voi olla maksullisia ja että rahan käytöstä tulee sopia huoltajan kanssa.   

(AI S2 T5, T7; KU S1-S3 T1, T4; MU S1-S4 T4; YM S4 T11) (AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11)   

2.2 Turvallinen toiminta

Tiedän, että voin kysyä aikuiselta digiympäristöissä eteen tulevista sisällöistä.

Keskustellaan ja jaetaan kokemuksia digitaalisen median ympäristöissä.  

Käydään yhdessä läpi, kuinka toimia, jos saa verkossa asiattomia viestejä tai yhteydenottoja tuntemattomilta ihmisiltä. Oppilas osaa kääntyä tarvittaessa turvallisen aikuisen puoleen.

(AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11) 

Tiedän, että en voi julkaista mitä vain ja että julkaisut jäävät verkkoon.

Keskustellaan siitä, mitä asioita voi ja mitä ei ole hyvä jakaa verkossa.  

Keskustellaan tietojenkalastelusta ja siitä, että internetissä voi kohdata myös epäasiallisia tai laittomia yhteydenottoja. 

(AI S3 T9, T11; YM S2, S4, S6 T11) 

Olen tutustunut käyttämieni mediasisältöjen ikärajamerkintöihin ja tiedän, mikä merkitys ikärajoilla on.

Oppilas tunnistaa kuvaohjelmien ikärajat, ymmärtää niiden tarkoituksen ja kunnioittaa niitä mediasisältöjä käyttäessään.

(AI S3 T8; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S1-S6 T11)

2.3 Ergonomia

Muistan pitää taukoja työskennellessäni.

Harjoitellaan työn tauottamista ja tavoitteiden asettamista digitaalisissa ympäristöissä.

(AI S3 T11; YM S1-S3 T11)   

Harjoittelen hyvää kirjoitusasentoa sähköisissä ympäristöissä toimiessani.

Tutustutaan terveellisiin työasentoihin. 

(AI S3 T11; YM S1-S3 T11)  

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

3.1 Tiedonhallinta

Olen harjoitellut tiedonhakua ohjatusti.

Tutustutaan hakukoneen käyttöön esimerkiksi käyttämällä hakusanoja, QR-linkin avulla ja käyttämällä kuva- ja äänihakua (hakukentän sanelutoiminto) tai valmiin linkin avulla. 

Harjoitellaan löytämään esimerkiksi  monimediaisiin töihin tietoa tai kuvia.  

(AI S2 T5, T7; KU S1-S3 T1, T4; MU S1-S4 T4; YM S4 T11) 

Olen harjoitellut havaintojen tallentamista digitaalisesti.

Harjoitellaan tallentamaan havaintoja digitaalisesti. Tutustutaan käsitekartan käyttöön (esimerkiksi Microsoft Whiteboard). Tutustutaan nauhoittamaan ja selostamaan omin sanoin etsittyä tietoa).

(AI S1, S2, S3 T6-T9; KÄ S1-S3 T2; MA S1-S4 T3; YM S2, S4 T11) 

3.2 Tutkiva ja luova työskentely

Olen harjoitellut pienten tutkimusten tekemistä teknologiaa hyödyntäen.

Havainnoidaan koulussa ja lähiympäristössä yksinkertaisten digitaalisten tutkimusvälineiden avulla (esimerkiksi kamera, nauhuri, ja tai kello / ajanottokello).

(AI S2, S3 T5, T7, T9-T11; MA S1, S3, S4 T1-2, T11-12 YM S1-S6 T11)   

Oppilas tekee tuotoksen, jolla voi esittää kuvan, videon ja äänen avulla ratkaisuja ja päätelmiä. (MA S3 T1, T3) 

4 Vuorovaikutus

Olen harjoitellut vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan ohjatusti vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä esimerkiksi Teamsin avulla (puhelut, viestit, keskustelut, “tykkäykset”). 

 Harjoitellaan yhdessä työskentelyä ja palautteen antamista. 

(A-kieli S3 T9, T10; AI S2 T8, S3 T9; MA S1-S4 T1, T3; UE S1, S3 T8 / ET S4 T1, T9) 

Harjoittelen toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisessa ympäristössä.

Harjoitellaan toimimaan hyvien käytöstapojen mukaan digitaalisessa ympäristössä.  

Keskustellaan yhdessä millaisten viestien välittäminen ja sisältöjen jakaminen on sopivaa ja millaisten ei. Käydään yhdessä läpi, että julkaistuista sisällöistä jää jälki ja että kertaalleen julkaistuja sisältöjä saatetaan edelleen levittää.  

Pohditaan ja harjoitellaan, miten digitaalisissa ympäristöissä voi toimia siten, ettei itselle eikä toisille tule pahaa mieltä (esimerkiksi kommentointi, palautteen antaminen). 

(AI S3 T8, T10; MA S1 T1, T3, T12; UE S1 S3 T8 / ET S4 T9; YM S3, S6 T11)